Sự vu cáo, bịa đặt độc địa của Lê Nguyên – kẻ nửa điên, nửa dại

Lê Nguyên – nhân vật trong “làng phản động” từng viết nhiều bài tung lên trang mạng xã hội, chứa đựng những lời vu cáo, bịa đặt độc địa của kẻ táng tận lương tâm. Ngày 21/11/2015, trên trang mạng danlambao, Lê Nguyên lại tung lên bài viết Tại sao tôi viết sự thật Hồ Chí Minh? Như nhiều bài viết trước, bài viết lần này của Lê Nguyên dung chứa giọng văn “cay độc” nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Trong các bài viết trước của Lê Nguyên và đồng bọn đã bịa ra nhiều sự kiện, nhân vật, nhân chứng bị bắt bớ, cầm giam, tù đầy, giết hại, rồi đổ tội cho Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam là kẻ chủ mưu gây nên. Bài viết lần này của Lê Nguyên có sự “đổi mới”: sử dụng ít sự kiện, nhân vật làm minh chứng (chỉ nêu sự kiện liên quan đến các nhân vật cơ hội, phản động như: Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Lê Hiếu Đằng, Tạ Phong Tần, Phạm Thanh Nghiên), nhưng lại tăng “độ” chửi bới, và mang tính chất “hằn học” hơn.

Ngay dòng đầu của trang đầu bài viết, Lê Nguyên quy chụp cho Đảng Cộng sản Việt Nam là “độc tài toàn trị”, chụp cho các thế hệ cán bộ, đảng viên đang cùng nhân dân đi theo ngọn cờ lãnh đạo của Đảng xây dựng nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh là “các tên phò đảng, thần tượng Hồ”. Các đoạn văn kế tiếp của bài viết không ngoài sự chỉ trích trắng trợn, vu khống, chửi bới, nói xấu, bôi nhọ Đảng và Hồ Chí Minh như: Đảng Cộng sản Việt Nam “độc quyền cai trị đất nước”, “đám lãnh đạo lưu manh”; “lừa dân, mị dân” dùng thi thể của Hồ Chí Minh để cầu lợi bất chính…; quy kết cho Hồ Chí Minh là “tội đồ”, quy kết cho lớp thế hệ mà Hồ Chí Minh giáo dạy, bồi dưỡng là cháu ngoan lưu manh v.v.. Xuyên suốt toàn bộ bài viết của Lê Nguyên sặc mùi phản động, cực đoan, như tiếng sủa của loài chó bị mắc “bệnh dại” đang cơn gầm rú.

Với những độc giả chưa có điều kiện quan tâm lịch sử, thời cuộc, thì những lời lẽ của Lê Nguyên trong bài viết Tại sao tôi viết sự thật Hồ Chí Minh? và các bài đã viết trước dễ nhầm tưởng có thể dẫn tới hoài nghi về công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Đối với tuyệt đại người dân Việt nam, thì nội dung bài viết mà Lê Nguyên đã tung lên mạng sẽ nhận diện ngay bản chất phản động, sự bịa đặt, vu khống trắng trợn, nhằm bôi nhọ Đảng và Hồ Chí Minh. Xuyên suốt bài viết, đích cuối cùng mà Lê Nguyên muốn là kêu gọi, lôi kéo nhân dân, cán bộ, đảng viên không đi theo con đường cách mạng mà Hồ Chí Minh, Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn; kêu gọi tập hợp lực lượng phá hoại chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang ra sức kiến dựng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem xét tiến trình lịch sử, đông đảo nhân dân Việt Nam biết khá rõ, thậm chí tường tận về những đóng góp lớn lao của Đảng và Hồ Chí Minh cho sự hồi sinh, phát triển của dân tộc, con người Việt Nam. Nếu tính từ khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn (1920) cho đến tận bây giờ, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những đóng góp vo cùng to lớn đối với cách mạng Việt Nam: 1. Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, đưa cách mạng Việt Nam phát triển theo quỹ đạo mới hợp quy luật. 2. Vạch ra Cương lĩnh, đường lối cách mạng đúng đắn, lãnh đạo, chỉ đạo toàn dân tộc đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm, xóa bỏ ách đô hộ thống trị, bóc lột của thực dân đế quốc đối với toàn dân tộc, xóa bỏ “kiếp” người lầm than, nô lệ, giành lại nền độc lập, tự do và thống nhất đất nước. 3. Lãnh đạo cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Suốt gần một thế kỷ đã qua, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn hy sinh, phất đấu “vì dân, vì nước”, ngoài lợi ích của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, Đảng không có lợi ích nào khác.

Trong mấy chục năm nước Việt Nam bị thực dân, đế quốc xâm lược, thống trị, hàng triệu nhân dân, cán bộ, đảng viên của Đảng đã không tiếc của cải, hy sinh xương máu cho sự hồi sinh, phát triển của dân tộc, giúp nhân dân thoát kiếp lầm than nô lệ, trở thành người chủ của đất nước.

Nói riêng về Hồ Chí Minh, mong ước suốt đời của Người là “làm sao cho nước Nam hoàn toàn độc lập, nhân dân có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc”, và Người đã thực hiện theo đuổi mục tiêu ấy, và cống hiến toàn bộ trí tuệ, sức lực cho dân, cho nước. Đóng góp lớn lao của Người đối với cách mạng Việt Nam, thế giới đã và đang được hàng trăm triệu người dân, các tổ chức ngưỡng mộ, giành sự kính trọng, tôn vinh Người như bậc “thánh hiền”; được thế giới vinh danh “hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn”.

Chứa đựng trong tư tưởng, đạo đức, nhân cách con người Hồ Chí Minh là một “bể” sâu đậm tính nhân văn nhân đạo cao cả, được nhiều thế hệ “con dân đất Việt” từ người già đến con trẻ đã và đang tự giác nghiên cứu, tìm hiểu để học tập và làm theo. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tổ chức xây dựng các đài tưởng niệm, Lăng, Viện bảo tàng, tôn tạo khu di tích văn hóa – lịch sử nơi Hồ Chí Minh đã từng sống và làm việc, hay những công việc bảo dưỡng, bảo trì thi thể, tôn tạo Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là làm theo mệnh lệnh của quốc dân – ý nguyện của nhân dân Việt Nam, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao “trời, biển” mà Hồ Chí Minh đã hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Những nội dung mà Lê Nguyên thể hiện trong bài Tại sao tôi viết sự thật Hồ Chí Minh? là sự vu cáo, bịa đặt, táng tận lương tâm của kẻ phản động, đi ngược đạo lý nhân nghĩa, nhân ái, nhân văn tốt đẹp của dân tộc Việt nam được Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam kế thừa, bổ sung, phát triển, gìn giữ suốt nhiều thập kỷ đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Xét về quan hệ, những nhân vật đã từng viết nhiều bài tung lên mạng như: Hoàng Minh Chính, Bùi Tín, Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Trọng Dân, Nguyễn Xuân lộc v.v.. đều là “đồng bọn” của Lê Nguyên – những kẻ cơ hội, phản động, vô liêm sỉ, thâm thù cách mạng, phản bội Tổ quốc, Nhân dân, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh – nhất định sẽ bị nhân dân ta lên án và nguyền rủa./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

7 thoughts on “Sự vu cáo, bịa đặt độc địa của Lê Nguyên – kẻ nửa điên, nửa dại

 • 5 Tháng Mười Hai, 2015 at 9:54 chiều
  Permalink

  Là một trong những tổ chức chuyên môn lớn của Liên hiệp quốc với gần 200 thành viên, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) trong Khóa họp lần thứ 24 tại Paris (20/10 – 20/11/1987) đã thông qua Nghị quyết 24C/18.65 về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là “Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”, vào năm 1990. Nghị quyết này khẳng định những đóng góp xuất sắc về nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã, góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc. Điều này đã cho thấy không chỉ dân tộc Việt Nam mà tất cả các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới đều hiểu và biết ơn những đóng góp của Người cho độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và nhân loại. Sự vu cáo, bịa đặt độc địa của Lê Nguyên thật sự cho thấy hắn là một kẻ nửa điên, nửa dại!

  Reply
 • 7 Tháng Mười Hai, 2015 at 10:21 sáng
  Permalink

  một tác phẩm, một công trình nghiên cứu có giá trị hay không có giá trị sẽ được đông đảo quần chúng nhân dân đánh giá rất công bằng, đầy đủ. Cần hay không một lời giải thích tô điểm thêm lòe loẹt cho bức tranh vốn đã u ám, bốc mùi không ai thèm quan tâm. Khổ là ở chỗ, tác giả thừa biết đứa con tinh thần của mình đã phải đau đớn thế nào khi mang trọng trách mà bản thân nó chẳng muốn nhận lấy. có đứa con nào sinh ra lại muốn trở thành người xấu như “cha mình” gắn cho. Lê nguyên chẳng cần thương ai đâu, hãy thương lấy chính những đứa con của mình đi đã

  Reply
 • 9 Tháng Mười Hai, 2015 at 7:35 sáng
  Permalink

  Dân tộc ta, nhân ta ai ai cũng thừa nhận và ghi nhớ công lao, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ấy vậy mà, những kẽ phản động, bán nước cầu vinh như Lê Nguyên lại tìm mọi cách chống phá, bôi nhọ thanh danh của Đảng, hình ảnh và công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những lời lẽ cay độc, “sủa càn cắn bậy” như một loài chó dại. Mục đích của Lê Nguyên không những không đạt được mà sẽ có tác dụng ngược giống như “cầm bùn mà ném người thì tay mình sẽ dính bùn”. Những luận điệu tuôn ra từ “cái mõm thối” của Lê Nguyên khác gì “nước phân” tưới lên mồ mả của tổ tiên, cha ông nhà hắn. Chao ôi, đau đớn thay!

  Reply
 • 9 Tháng Mười Hai, 2015 at 8:59 sáng
  Permalink

  Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đã suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Suốt cuộc đời của Bác chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bật là “Làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặt, ai cũng được học hành”, để làm được những mong muốn tột cùng đó Bác đã ra sức học tập và làm việc hết mình cho đất nước. Những lời lẽ vu khống, chửi bới, nói xấu, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh càng làm cho chúng ta hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Bác cũng như giá trị những tư tưởng của Người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay./.

  Reply
 • 9 Tháng Mười Hai, 2015 at 2:09 chiều
  Permalink

  Nhân dân, dân tộc Việt Nam tôn kính Bác Hồ như một tình cảm tự nhiên, vì Người đã làm “rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”. Nhưng không chỉ có vậy, tên tuổi Hồ Chí Minh đã vượt qua biên giới lãnh thổ Việt Nam, lan tỏa sâu rộng trên nhiều nước và trở thành một trong những nhân vật mang dấu ấn thời đại. Không một
  Vậy mà, một số kẻ “bán nước cầu vinh” vẫn “cố công”, “ra sức”, thể hiện sự ngu dốt và hèn hạ của mình khi xuyên tạc sự thật lịch sử, bôi nhọ cuộc đời, sự nghiệp chủ tịch Hồ Chí Minh. Hành động của chúng đáng bị nguyền rủa và trừng trị.

  Reply
 • 10 Tháng Mười Hai, 2015 at 4:47 chiều
  Permalink

  Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Người sẽ sống mãi và đồng hành cùng dân tộc trên con đường “xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới
  Vậy mà, Lê Nguyên cùng đám đồng bọn “chó dại cắn càn” của hắn dám xúc phạm đến anh linh của Người, xúc phạm đến cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người, để mưu cầu lợi ích đê hèn của bản thân. Sớm muộn gì chúng cũng phải trả giá cho những lời nói và hành động của mình.

  Reply
 • 31 Tháng Mười Hai, 2015 at 2:10 chiều
  Permalink

  khi nói về CHủ tịch Hồ Chí Minh thì không những nhân dân Việt Nam mà nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đều tỏ ra khâm phục và kính trọng, nếu chẳng may họ có một suy nghĩ chưa đúng Về Người thì họ cũng cảm thấy tội lỗi và xấu hổ rồi. Thế nhưng bất chấp liêm sĩ, có một số tên như Lê Nguyên có lẽ do bị mắc bệnh dại, đã táng tận lương tâm nên đã xuyên tạc về Người hòng mưu cầu lợi ích vật chất đê hèn cho bản thân. Thiết nghĩ với những hành vi bất chấp đạo lý, bất chấp nhân phẩm như vậy thì sớm muộn gì chúng cũng phải trả giá cho những lời nói và hành động của mình thôi.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.