Sự xuyên tạc bỉ ổi của Võ Ngọc Ánh

Ngày 13/4/2019, trên trang mạng “Danlambao” xuất hiện bài viết của Võ Ngọc Ánh với tựa đề: Người Việt đang “nhiễm virus” sợ hãi chính trị. Bài viết có nhiều nội dung bịa đặt, xuyên tạc về quyền tự do, dân chủ của người dân và Luật An ninh mạng của nước ta.

Thứ nhất, không thể có chuyện dân ta “mất tự do”, “không dám nói về chính trị”, “mất dân chủ”… Thực tế không phải như vậy, bởi ở Việt Nam quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân luôn được tôn trọng, bảo đảm, nhiều chính sách bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được thực thi trên thực tế. Việc khẳng định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đã được thể hiện rất rõ trong các bản Hiến pháp của nước ta năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013. Điều 14, Hiếp pháp 2013 đã khẳng định: Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. Mặt khác, hiện nay nước ta đã tham gia hầu hết các điều ước quốc tế về quyền con người như: Công ước quốc tế về loại trừ các hình thức phân biệt chủng tộc năm 1965; Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966; Công ước về quyền trẻ em năm 1989; Công ước về quyền của người khuyết tật năm 2006 vv… Điều đó đã khẳng định quyền tự do, dân chủ của người dân luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, tôn trọng và được thực hiện trên thực tế.

Thứ hai, không thể nói bừa rằng: “Mục đích của Luật An ninh mạng là cấm người dân được thực hiện quyền tự do, tiếp cận thông tin”, “Luật An ninh mạng không phải bảo đảm sự an toàn trên không gian mạng của Việt Nam”… Đây là quan điểm hết sức sai trái, phản động, bởi Luật An ninh mạng luôn tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mọi người dân. Luật An ninh mạng góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng, xây dựng môi trường không gian mạng lành mạnh. Luật An ninh mạng không kiểm soát và làm lộ thông tin của công dân, không tạo rào cản, không tăng thủ tục hành chính, không cấp giấy phép con và không cản trở hoạt động bình thường, đúng luật của các tổ chức, cá nhân. Luật An ninh mạng không cấm người dân truy cập Facebook, Google, Youtube. Người dân Việt Nam vẫn được tự do truy cập vào các trang mạng này hay bất kỳ trang mạng xã hội nào khác ở trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Luật An ninh mạng còn quy định các biện pháp bảo vệ về an ninh mạng cho người dân khi tham gia hoạt động trên các trang mạng xã hội như Facebook, Google…

Như vậy, có thể khẳng định những lời lẽ trong bài viết của Võ Ngọc Ánh không có gì khác hơn là sự xuyên tạc, bỉ ổi, bịa đặt về quyền tự do, dân chủ của nhân dân và Luật An ninh mạng của nước ta. Với lẽ đó, mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác, lên án, vạch trần và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu thâm độc này của các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Sự xuyên tạc bỉ ổi của Võ Ngọc Ánh

  • 29 Tháng Tư, 2019 at 8:51 sáng
    Permalink

    lời lẽ của Võ Ngọc Ánh không có gì khác hơn là sự xuyên tạc, bỉ ổi, bịa đặt về quyền tự do, dân chủ của nhân dân và Luật An ninh mạng của nước ta

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.