SỰ XUYÊN TẠC, BỊA ĐẶT CỦA ĐỖ NGÀ

Thời gian gần đây, trên báo Tiếng Dân xuất hiện bài viết của Đỗ Ngà với tựa đề: “Có nên trung thành với khẩu hiệu “còn đảng còn mình” hay không?”. Bài viết đã xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu Đảng nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và nhân dân ta. Mở đầu bài viết Đỗ Ngà cho rằng: “Ở đất nước này, từ ngày ĐCS nắm độc quyền cai trị đất nước họ đã phân xã hội thành 2 tầng rõ rết. Thượng tầng là ĐCS được đặc quyền đứng trên luật pháp. Hạ tầng là nhân dân chịu sự trừng phạt của luật pháp do Đảng viết ra và phải chấp nhận chịu đựng những mệnh lệnh phi pháp của Đảng”. Tiếp đến, Y quy kết: “…là một hình ảnh rõ nét con rắn này bắt đầu cắn vào đuôi nó – một tín hiệu cho một thời kỳ mục nát của ĐCS”. Sự thật hoàn toàn không phải như vậy, bởi nhân dân Việt Nam ai cũng hiểu:

Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn sáng suốt của lịch sử. Ở Việt Nam, ngay từ khi mới ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Điều đó, không phải là do mong muốn chủ quan của Đảng, mà chính là sự giao phó của lịch sử, của cách mạng Việt Nam. Thực tế lịch sử cách mạng cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn xứng đáng với sự lựa chọn, giao phó của lịch sử, sự tin cậy của nhân dân. Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó, Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta đã thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước được hình thành, phát triển. Chính trị – xã hội ổn định. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa – xã hội có bước phát triển. Bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chứ hoàn toàn không có chuyện: ĐCS được đặc quyền đứng trên luật pháp…” như lời bịa đặt của Đỗ Ngà.

Thứ hai, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đủ bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo nhân dân xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Thực tiễn lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, kể cả những lúc mắc sai lầm, khuyết điểm, Đảng ta luôn khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, nhận rõ trách nhiệm của mình trước lịch sử dân tộc, trước nhân dân. Hiếm thấy có một đảng nào trong quá trình lãnh đạo cách mạng có những khuyết điểm, sai lầm lại công khai nhận khuyết điểm trước nhân dân, kiên quyết sửa chữa, khắc phục những sai lầm, khuyết điểm; động viên nhân dân tham gia ý kiến đóng góp phê bình Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, có đủ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Những việc làm đó khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của Đảng vì lợi ích của dân tộc, lợi ích của nhân dân. Mọi hành động, việc làm phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân dù được che dấu dưới chiêu bài nào, hình thức, thủ đoạn nào cũng đều là lừa bịp nhân dân, mà Đỗ Ngà là một nhân vật tiêu biểu.

Như vậy, có thể khẳng định, nội dung bài viết của Đỗ Ngà nhằm bôi nhọ, phá hoại thanh danh của Đảng để tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng. Mọi người dân Việt Nam cần hết sức cảnh giác, tỉnh táo và kiên quyết đấu tranh để góp phần bảo vệ và giữ vững sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “SỰ XUYÊN TẠC, BỊA ĐẶT CỦA ĐỖ NGÀ

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.