Sự xuyên tạc, bịa đặt của “Nhật Ánh”

Những ngày gần đây, trên trang “vietquoc” kẻ tự xưng “Nhật Ánh” đã phát tán tài liệu với nội dung hết sức phản động: “Sự ra đời của Việt Nam Quốc Dân Đảng và những giá trị lịch sử…”. Trong đó, “Nhật Ánh” đã trắng trợn xuyên tạc, quy chụp về tình hình ở Việt Nam, “Y” cho rằng: “Đất nước bị Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị độc tài, độc đoán”. Hơn nữa, “Nhật Ánh” còn ngang nhiên hô hào, kích động thế hệ trẻ: “Thanh niên bị giam hãm bởi những tư tưởng đã lỗi thời…cần phải đứng lên để đòi tự do, dân chủ…”. Về thực chất, đây là những luận điệu xuyên tạc, chống phá cũ rích của những phần tử phản động. Đứng trước những thành tựu của đất nước, bọn phản động luôn hằn học, tìm mọi cách để vu khống, quy chụp, nói sai sự thật, hướng lái tạo ra sự hoài nghi trong dư luận xã hội; đánh lừa, lôi kéo những người thiếu thông tin, kém hiểu biết, nhẹ dạ cả tin, kích động những phần tử bất mãn, a rua theo bọn chúng để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, phá hoại sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại công cuộc đổi mới và cuộc sống bình yên của nhân dân ta. Chính vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, cần hết sức tỉnh táo và cảnh giác để không mắc phải mưu đồ xấu xa của bọn phản động.

Như chúng ta đã biết, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng không có mục đích nào khác là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Hiến pháp năm 2013 đã chỉ rõ: Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.

Trong thực tế, từ khi được thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử: Đánh đổ thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện ngày càng tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân… Tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân… Người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền đã tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, tiếp thu, giải quyết những bức xúc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đối với thế hệ trẻ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Thanh niên thực sự đã và đang phát huy được thế mạnh của sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của mình ở những nơi khó khăn, gian khổ, những việc mới, việc khó, góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn: Bản thân mỗi thanh niên phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, cầu tiến bộ; dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn; khẳng định rõ thế hệ trẻ hôm nay sẵn sàng kế thừa xứng đáng truyền thống cách mạng của cha ông, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc, quyết tâm góp sức xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng giàu đẹp, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới.

Trải qua hơn 36 năm tiến hành công cuộc đổi mới, quy mô nền kinh tế nước ta tăng gấp 12 lần, thu nhập tăng 8,3 lần, GDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 2.779 USD, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt; kim ngạch xuất – nhập khẩu tăng 29,5 lần, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 22 lần, tỷ lệ hộ nghèo năm 1993 là 58% giảm còn 2,23% năm 2021. Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 189/193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc; quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 30 nước, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Thực tiễn phong phú sinh động nêu trên, là bằng chứng đanh thép, minh chứng xác đáng nhất, bác bỏ hoàn toàn những luận điệu xuyên tạc, vu khống, sai sự thật của các thế lực thù địch, phản động như “Nhật Ánh”. Hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, cần tỉnh táo, cảnh giác, nhận diện chính xác, kiên quyết đấu tranh, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, công cuộc đổi mới và cuộc sống lao động hòa bình của nhân dân ta. phát huy hơn nữa tinh thần yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kiên trì phấn đấu, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.