Sự xuyên tạc của kẻ phản động Phạm Trần

Vừa qua, trên trang mạng danlambaovn, Phạm Trần có bài viết: “Việt Nam đang chết đuối ở Biển Đông”. Bài viết, đã đưa ra những bình luận thiếu khách quan, cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật khi cho rằng chúng ta, “suy nhược, phục tùng” trong xử lý, giải quyết vấn đề Biển Đông. Thực chất, đây là những luận điệu phản động, xuyên tạc của Phạm Trần nhằm kích động, gây mất lòng tin của nhân dân vào chính quyền với mục đích tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bởi:

 1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta giải quyết tranh chấp biển, đảo bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, là hoàn toàn đúng đắn.

Là thành viên của Hiến chương Liên hợp quốc, của UNCLOS cũng như Tuyên bố của các bên về cách ứng xử ở Biển Đông (DOC), Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn chủ trương nhất quán giải quyết các vấn đề chủ quyền quốc gia thông qua đàm phán trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau. Trong đó, biện pháp chủ yếu là thông qua đàm phán, thương lượng, nhằm tìm kiếm giải pháp cơ bản, lâu dài, đáp ứng lợi ích chính đáng của tất cả các bên liên quan, vì độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và quốc tế. Theo tinh thần đó, những vấn đề còn đang bất đồng, tranh chấp song phương thì giải quyết theo hướng song phương; còn những vấn đề tranh chấp liên quan đến nhiều bên thì giải quyết đa phương và phải hết sức công khai, minh bạch giữa các nước liên quan. Trong khi kiên trì phấn đấu tìm kiếm một giải pháp cơ bản, lâu dài, chúng ta yêu cầu các bên liên quan kiềm chế, không có hoạt động làm phức tạp thêm tình hình, duy trì ổn định trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, tuân thủ cam kết giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, UNCLOS và 5 nguyên tắc chung sống hòa bình, tăng cường nỗ lực xây dựng lòng tin, hợp tác đa phương về an toàn biển, nghiên cứu khoa học, chống tội phạm; cùng nhau nghiêm chỉnh thực hiện DOC, hướng tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử (COC) để Biển Đông thực sự là vùng biển hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển, vì lợi ích của tất cả các nước trong khu vực, vì an ninh chung của khu vực và trên toàn thế giới.

 1. Giải quyết tranh chấp trên Biển Đông là vấn đề phức tạp, lâu dài cần sự hợp tác của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế

Tranh chấp trên Biển Đông hết sức phức tạp, có tranh chấp liên quan đến hai nước như vấn đề quần đảo Hoàng Sa giữa Việt Nam và Trung Quốc; có tranh chấp liên quan đến nhiều nước trong khu vực đối với quần đảo Trường Sa; có những vấn đề liên quan đến cả các nước ở ngoài khu vực như vấn đề hòa bình ổn định, an ninh an toàn, tự do hàng hải. Quan điểm của Việt Nam hết sức rõ ràng là những vấn đề chỉ liên quan đến hai nước thì giải quyết song phương; những vấn đề liên quan đến nhiều bên thì bàn bạc giữa các bên liên quan. Trên tinh thần đó, Việt Nam tích cực chủ động thúc đẩy đàm phán với các nước láng giềng về các vấn đề trên biển. Trong giải quyết vấn đề biển đảo với Trung Quốc, Việt Nam kiên trì thực hiện thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc tháng 10/2011, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Có thể khẳng định, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong giải quyết tranh chấp trên Biển Đông là thông qua đàm phán trên cơ sở luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau chứ không phải như những lời xuyên tạc, ngụy biện, xảo trá của Phạm Trần. Thực tiễn cho thấy, với chủ trương nhất quán trong giải quyết tranh chấp trên Biển Đông đã tạo điều kiện để nhân dân ta phát triển kinh tế biển, phục vụ yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giúp tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, thăm dò, khai thác, nuôi trồng và bảo vệ tài nguyên biển, phát triển hệ thống giao thông đường biển. Như vậy, những vấn đề được nêu ra trong bài viết của Phạm Trần đã bộc lộ bản chất phản động, thiếu khách quan, cố tình bóp méo sự thật, với mục đích chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chúng ta cần phải lên án, cảnh giác và kiên quyết đấu tranh với những âm mưu chống phá hết sức thâm độc này của các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

16 thoughts on “Sự xuyên tạc của kẻ phản động Phạm Trần

 • 4 Tháng Mười Hai, 2018 at 8:46 chiều
  Permalink

  Chúng ta phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác trước các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động về vấn đề biển, đảo của Ðảng, Nhà nước ta; kiên quyết không mắc mưu của kẻ thù; không để các thế lực thù địch, phản động, những kẻ như Phạm Trần, cố tình bóp méo sự thật, với mục đích chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam

  Reply
 • 5 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:08 sáng
  Permalink

  Giải quyết tranh chấp biển, đảo bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, là hoàn toàn đúng đắn.Nếu chiến tranh xẩy ra sẽ là mất mát, thương vong vô cùng lớn. Cứ theo “cao kiến” của Phạm Trần thì sẽ có hàng vạn gia đình mất con, vợ mất chồng, đất nước mất hàng tỷ USD. Vì vậy, mọi người hãy lên án Phạm Trần, lên án chiến tranh

  Reply
 • 5 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:10 sáng
  Permalink

  Vấn đề biển Đông cực kỳ phức tạp, nhiều khu vực tranh chấp của nhiều quốc gia; Việt Nam là một đất nước chịu nhiều đau thương vì chiến tranh rồi, đừng kích động để thêm mất mát đau thương nữa ông Phạm Trần ạ

  Reply
 • 5 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:14 sáng
  Permalink

  Phạm Trần đúng là kẻ phản động, đã không hiểu biết, đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm. Chiến tranh xẩy ra ông không mất gì đúng không? Ông được gì? được cái hả hê vì mục đích phản động của ông trên sự mất mát hy sinh của nhiều người và sự mất tiền, mất của của nhân dân đó. cái giá phải trả đắt lắm ông ạ. Đừng sủa bừa mà hại nước, hai dân đó Phạm Trần ạ

  Reply
 • 5 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:19 sáng
  Permalink

  Nói để Phạm Trần biết nhé, mở to mắt ra không lại trở thành kẻ mù quáng: Thực tế, với chủ trương nhất quán trong giải quyết tranh chấp trên Biển Đông đã tạo điều kiện để nhân dân ta phát triển kinh tế biển, phục vụ yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giúp tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, thăm dò, khai thác, nuôi trồng và bảo vệ tài nguyên biển, phát triển hệ thống giao thông đường biển. Sự mềm rẻo, kiên trì, kiên quyết, kiên định của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đem lại lợi ích vô cùng to lớn về mội mặt, đừng sủa bừa mà hại nước hại dân như bác Niềm tin đã nói đấy Phạm Trần ạ

  Reply
 • 5 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:20 sáng
  Permalink

  Chúng ta cần phải lên án, cảnh giác và kiên quyết đấu tranh với những âm mưu cố tình bóp méo sự thật, với mục đích chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, chống phá hết sức thâm độc của các thế lực thù địch.

  Reply
 • 5 Tháng Mười Hai, 2018 at 10:55 sáng
  Permalink

  Tranh chấp trên Biển Đông hết sức phức tạp. Luận điệu kích động, xuyên tạc của những kẻ trên Danlambao không chỉ nhằm chống phá đường lối đúng đắn của Đảng mà còn phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta. Nghe theo chúng, không những không giữ được chủ quyền biển đảo, mà còn khiến đất nước thêm rối ren… Cần kiên quyết loại bỏ những phần tử phản động như Phạm Trần

  Reply
 • 5 Tháng Mười Hai, 2018 at 2:50 chiều
  Permalink

  Một bài viết hoàn toàn chính xác.

  Reply
 • 7 Tháng Mười Hai, 2018 at 8:10 sáng
  Permalink

  Những kẻ ngu, dốt như Phạm Trần thường tỏ ra nguy hiểm.

  Reply
 • 11 Tháng Mười Hai, 2018 at 6:34 sáng
  Permalink

  Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta giải quyết tranh chấp biển, đảo bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, là hoàn toàn đúng đắn. Chúng ta cần hết sức cảnh giác và tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc, kích động của Phạm Trần và các thế lực thù địch.

  Reply
 • 11 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:49 sáng
  Permalink

  Phạm Trần đang tung hỏa mù, làm cho những người thiếu hiểu biết về tình hình Biển Đông không còn tin vào chính sách và những hành động đúng đắn, phù hợp của Đảng ta. Từ đó, sẽ biểu tình, chống đối chính sách của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề Biển Đông!.Chúng ta hãy là những người yêu nước thông minh, tỉnh táo và có hiểu biết!.

  Reply
 • 12 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:37 sáng
  Permalink

  Chúng ta cần phải lên án, cảnh giác và kiên quyết đấu tranh với những âm mưu chống phá hết sức thâm độc này của các thế lực thù địch.

  Reply
 • 12 Tháng Mười Hai, 2018 at 10:03 sáng
  Permalink

  Sự mềm dẻo, kiên trì, kiên quyết, kiên định của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đem lại lợi ích vô cùng to lớn về mọi mặt

  Reply
 • 12 Tháng Mười Hai, 2018 at 10:13 sáng
  Permalink

  Chúng ta phải kiên quyết loại bỏ những phần tử phản động như Phạm Trần

  Reply
 • 12 Tháng Mười Hai, 2018 at 10:19 sáng
  Permalink

  Chúng ta cần phải lên án, cảnh giác và kiên quyết đấu tranh với những âm mưu chống phá hết sức thâm độc này của các thế lực thù địch.

  Reply
 • 17 Tháng Mười Hai, 2018 at 8:22 chiều
  Permalink

  Đã từ lâu, Phạm Trần đã bọc lộ là kẻ phản động, chuyên dùng những luận điệu xảo trá, kích động để đánh lừa nhân dân. Do đó chúng ta cần phải lên án, cảnh giác và kiên quyết đấu tranh với những âm mưu chống phá hết sức thâm độc của Phạm Trần

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.