SỰ XUYÊN TẠC CỦA NGUYÊN ANH

Mới đây trên trang mạng xã hội Quyenduocbiet Nguyên Anh lại giật tít: “Ở cái xứ chà đạp nhân quyền mà cứ ngụy biện như là xứ tự do” với nội xuyên tạc, suy diễn vô căn cứ nhằm phủ nhận việc bảo đảm quyền con người của Đảng và Nhà nước ta, hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Y bịa đặt rằng: “đảng csVN xem người dân trong nước như một loài sinh vật bị trị”. Nhưng chính thực tiễn đã bác bỏ toàn bộ những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt của y, bởi vì:

Thứ nhất, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy thực hiện các quyền con người.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn nhất quán xem quyền con người là một mục tiêu quan trọng của cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn xác định con người là trung tâm của sự phát triển; coi con người là vốn quý nhất, chăm lo cho con người là mục tiêu phấn đấu cao nhất. Mọi chủ trương, chính sách phát triển đều xuất phát từ con người, lấy con người làm trung tâm. Kết hợp chặt chẽ, hợp lý phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển. Mục tiêu nhất quán của mọi chính sách xã hội do Đảng, Nhà nước Việt Nam đề ra đều hướng trọng tâm vào con người, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của mọi thành viên trong xã hội, bảo đảm nhu cầu tối thiểu nhất của con người là ăn, mặc, ở, học hành, nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và nâng cao thể chất con người Việt Nam.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”. Theo đó, trong các chương trình, chính sách phát triển của Đảng, nhà nước Việt Nam đều hướng trọng tâm vào chủ thể nhân dân; lấy quyền và lợi ích của nhân dân là cơ sở xây dựng và hoạch định chính sách phát triển quốc gia; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu cao nhất trong hoạt động của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Thứ hai, nhân dân Việt Nam đã và đang được thụ hưởng quyền con người trên mọi lĩnh vực theo tinh thần các công ước quốc tế, phù hợp với thực tiễn của đất nước.

Đến nay, Việt Nam không chỉ là một trong sáu quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã hoàn thành phần lớn các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ trước thời hạn năm 2015 mà còn được xem là tấm gương điển hình của cộng đồng quốc tế trong thực hiện mục tiêu phát triển bao trùm, không ai bị bỏ lại phía sau. Hai năm vừa qua, dù tốc độ phát triển kinh tế đạt thấp hơn so với kế hoạch đặt ra do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, song quyền được sống, quyền ăn, mặc, ở, quyền tham gia các hoạt động chính trị, văn hóa, giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, tự do kinh doanh, quyền tự do ứng cử, quyền thể hiện quan điểm xã hội của mọi tầng lớp nhân dân vẫn luôn được bảo đảm. Việt Nam được ghi nhận là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng và sử dụng Internet cao trên thế giới. Tính tới tháng 12/2021, hơn 70% dân số Việt Nam sử dụng internet, có đến 72 triệu người dùng mạng xã hội. Các nền tảng số, mạng xã hội tạo nên những kênh, giao diện kết nối quan trọng để người dân tiếp cận thông tin, trao đổi và bày tỏ quan điểm của mình.

Bên cạnh đó, chỉ số phát triển con người (HDI) ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020 đã tăng từ đã tăng từ 0,682 (nhóm trung bình) lên 0,706 (nhóm cao), đưa Việt Nam nằm trong danh sách các nước có tốc độ tăng HDI cao nhất trên thế giới. Nói về những thành công của Việt Nam, bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam khẳng định: “Việt Nam đã đạt được tăng trưởng đáng kể trong phát triển con người kể từ năm 1990 đến nay. Điều đó chứng tỏ Việt Nam đã có những bước tiến bộ trong thực hiện chính sách chăm lo phát triển con người toàn diện”. Với những thành tựu đạt được trong việc bảo đảm nhân quyền, Việt Nam đã được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đề cử với tư cách ứng cử viên của ASEAN, tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Thực tiễn trên cho thấy, luận điệu mà Nguyên Anh đưa ra là hoàn toàn sai trái, thể hiện rõ bộ mặt phản động, chống phá của y đối với đất nước ta hiện nay. Chúng ta cần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh vạch trần với những luận điệu nêu trên của y và đồng bọn./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.