Sự xuyên tạc, kích động của Vũ Đông Hà

Những ngày vừa qua, Vũ Đông Hà đã cho đăng tải trên mạng Internet bài viết sai trái xuyên tạc tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, nhằm cổ súy, kích động biểu tình gây mất ổn định xã hội. Luận điệu bịa đặt, mang bản chất thù địch của Vũ Đông Hà đã vạch trần bản chất phản động, bán nước, hại dân của Y và đồng bọn. Việc lợi dụng “dân chủ, nhân quyền” để xuyên tạc, đả kích Đảng, Nhà nước Việt Nam như Vũ Đông Hà là không thể chấp nhận và thủ đoạn nham hiểm này của Y cần phải được vạch trần.

Thứ nhất, lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn năm lịch sử đã minh chứng: Giá trị của độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc là giá trị bao trùm, là khát vọng to lớn nhất, là mục tiêu cao cả nhất của quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Thế nhưng, những kẻ vô liêm sỉ, “mặt người, dạ thú” như Vũ Đông Hà lại cho rằng:“nằm dưới khẩu hiệu mị dân rẻ tiền “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”…”. Đây rõ ràng là một luận điệu bỉ ổi của đám phản động mượn danh nghĩa “dân chủ, nhân quyền” để nhằm mục đích đen tối, xấu xa của chúng.

Vũ Đông Hà cần phải biết rằng: Vì khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc nên dân tộc Việt Nam đã sớm khẳng định chủ quyền quốc gia, lãnh thổ trong buổi bình minh của loài người và trải qua bao thế hệ người Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh để bảo vệ quyền độc lập, tự do của Tổ quốc, của dân tộc. Và cũng hơn tất cả các dân tộc trên thế giới, dân tộc Việt Nam hiểu sâu sắc các giá trị của độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Bởi, trong suốt hàng nghìn năm lịch sử của đất nước, dân tộc ta đã trải qua quá nhiều đau thương, mất mát do chiến tranh xâm lược của ngoại bang và của những kẻ vô sỉ “cõng rắn cắn gà nhà”, sẵn sàng bán rẻ quê hương, đất nước để quỳ gối, xu nịnh, bợ đỡ ngoại bang nhằm gây đau thương, chia rẽ dân tộc, mục đích cơ hội chính trị trong cái khẩu hiệu “dân chủ, nhân quyền”. Thật nực cười cho đám bồi bút, phản động; chúng không hiểu hay cố tình không hiểu? Đất nước, dân tộc không còn thì “dân chủ, nhân quyền” còn có là ý nghĩa gì?

Sự thật, để có được Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, ngay từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt mục tiêu lớn nhất là giành độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam, đây chính là mục tiêu phấn đấu của Đảng. Mục tiêu đó, đã thôi thúc toàn Đảng, toàn dân vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh để giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; đã làm cho nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ “một cổ, hai tròng” trở thành người dân tự do của một quốc gia độc lập và “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Đây là một sự thật mà không có bất cứ thế lực, luận điệu bịa đặt, xuyên tạc nào có thể phủ nhận.

Thứ hai, khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân được pháp luật thừa nhận. Do đó, một tập thể có quyền khiếu nại một quyết định hành chính. Tuy nhiên, do yêu cầu của mỗi người khác nhau nên mỗi người phải viết đơn riêng và thực hiện việc khiếu nại của mình. Thế nhưng, bằng một “thủ thuật” cắt xén, bịa đặt, Vũ Đông Hà đã cố tình xuyên tạc: “Đảng, Nhà nước đẻ ra cái luật kỳ quái: không giải quyết khiếu nại tập thể…”.

Vũ Đông Hà cần phải hiểu rằng: Trên thực tế, một quyết định hành chính có thể liên quan đến nhiều người và họ có quyền khiếu nại. Tuy nhiên, theo Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2013 và Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo không quy định vấn đề khiếu nại tập thể mặc dù cùng khiếu nại một quyết định, vì mỗi người có lợi ích riêng và có những yêu cầu khác nhau và được giải quyết khác nhau. Hơn nữa, việc giải quyết khiếu nại có thể qua nhiều lần, có người sẽ đồng ý với việc giải quyết của cấp này và chấm dứt khiếu nại nhưng người khác lại không đồng ý với quyết định giải quyết và khiếu nại tiếp. Do vậy, mặc dù khiếu nại cùng một quyết định hành chính nhưng mỗi người phải viết đơn riêng, từng người phải thực hiện việc khiếu nại của mình. Đối với các cơ quan Nhà nước trong trường hợp nhận đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều người thì cơ quan nhận đơn có trách nhiệm hướng dẫn những người khiếu nại viết thành đơn riêng để thực hiện việc giải quyết khiếu nại.

Sự thật là như thế, nhưng cớ sao Vũ Đông Hà lại cố tình đổi trắng thành đen”, phải chăng đằng sau những lời xuyên tạc, bịa đặt ấy là cả một âm mưu thâm độc nào đó? Vì vậy, chắc chắn phía sau âm mưu của y và đồng bọn là kích động người dân biểu tình, phá rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phá hoại bình yên và hạnh phúc của nhân dân, đưa đất nước lại một lần nữa quay lại cảnh lầm than, chiến tranh loạn lạc.

Ngày nay, đất nước đổi mới, đi lên; dân tộc Việt Nam, Cách mạng Việt Nam đã giành nhiều thắng lợi, đời sống đại bộ phận nhân dân đã thực sự ấm no, hạnh phúc. Việt Nam đã được thế giới bình chọn là quốc gia nằm trong 100 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới và chỉ số đó của Việt Nam luôn biến đổi theo chiều hướng tích cực; người dân Việt Nam luôn tỏa sáng niềm lạc quan, tự hào về chế độ, về đất nước và về con người Việt Nam.

Vì vậy, để giữ gìn: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, chúng ta phải kiên quyết đấu tranh, vạch trần những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc giá trị của Độc lập, Tự do, Hạnh phúc mà nhân dân ta đang hưởng thụ của Vũ Đông Hà và các thế lực thù địch, không để bọn chúng có cơ hội để trục lợi, cơ hội chính trị, phá hoại sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Sự xuyên tạc, kích động của Vũ Đông Hà

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.