Sự xuyên tạc lố bịch của Đỗ Ngà

Thổi phồng khuyết điểm, xuyên tạc sự thật từ đó tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một thủ đoạn quen thuộc của các thế lực thù và bọn phản động. Thủ đoạn này được Đỗ Ngà giật tít “Vừa cướp chén cơm, vừa đá văng chén cháo, vừa miệt thị người ta, thì chỉ có thể là CS!” trên trang tiengdan ngày 17/8/2020. Đỗ Ngà đã thổi phồng, xuyên tạc bản chất của sự việc từ đó quy kết “Chính ĐCS đã làm nghèo đất nước”. Đó là sự xuyên tạc lố bịch của Đỗ Ngà, bởi Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh:

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam là Người lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Thực tiễn đã chỉ ra rằng, trước năm 1930 ở Việt Nam, các phong trào yêu nước do nhiều đảng phái, tổ chức chính trị lãnh đạo đã phát triển rất mạnh mẽ, sôi nổi nhưng đều thất bại. Với mục tiêu đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành độc lập, tự do cho dân tộc, mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân, xây dựng một xã hội mới – xã hội chủ nghĩa, một xã hội không còn áp bức giai cấp, không còn tình trạng người bóc lột người, nhân dân làm chủ xã hội, làm chủ cuộc sống của mình, ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã được Nhân dân ta, dân tộc ta hết lòng ủng hộ, một lòng tin theo Đảng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã tiến hành Cách mạng Tháng Tám 1945 đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến giành độc lập dân tộc, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đưa Nhân dân ta từ vị trí nô lệ lên làm người chủ nước nhà. Tiếp đến, Đảng lãnh đạo toàn dân tộc tiến hành cuộc kháng chiến đánh đuổi thực dân Pháp thắng lợi vào năm 1954. Trong cuộc đụng đầu lịch sử với đế quốc Mỹ, Đảng đã lãnh đạo nhân dân vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ làm nên Đại thắng mùa xuân 1975 thống nhất đất nước, thu non song về một mối.

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam là Người khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đưa đất nước thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngày 30/4/1975, cả nước độc lập thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng bước vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây là môt nhiệm vụ hết sức mới mẻ, nặng nề song cũng rất vẻ vang, tự hào. Một lần nữa Đảng Cộng sản Việt Nam lại thể hiện rõ bản lĩnh và trí tuệ của Người lãnh đạo bằng việc đề ra và lãnh đạo Nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới nước vào năm 1986.

Qua hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: Việt Nam đã vươn lên từ một quốc gia nghèo đói, kém phát triển, thu nhập bình quân đầu người 100 đô la/người/năm trở thành quốc gia đang phát triển, có thu nhập trung bình; với quy mô dân số hơn 96 triệu người, thu nhập bình quân đầu người gần 3.000 đô la/ vào năm 2019. Quy mô nền kinh tế đứng thứ 44 thế giới với tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2019 đạt 520 tỷ đô la.

Bên cạnh đó, việc hội nhập quốc tế của đất nước cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đến nay Việt Nam đã tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế, trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các hoạt động của cộng đồng quốc tế. Mới đây, Việt Nam được Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu với số phiếu tín nhiệm rất cao, lần thứ hai trở thành Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Với những thành tựu to lớn đã đạt được, là cơ sở để khẳng định rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

  1. Nâng cao đời sống mọi tầng lớp nhân dân là vấn đề luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, chăm lo

Song song với phát triển kinh tế, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm thực hiện đồng bộ các chính sách xã hội, văn hóa vì cuộc sống hạnh phúc của Nhân dân. Chính sách xóa đói giảm nghèo được thực hiện trên quy mô lớn từ những năm 90 của thế kỷ trước. Hiện nay, chính sách này đang được đẩy mạnh một cách toàn diện và đồng bộ thông qua thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020”.

Với sự quyết tâm và hành động quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đời sống của các tầng lớp Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ nghèo đói giảm từ 53% năm 1993 xuống còn 5,7% năm 2019 theo cách tiếp cận đa chiều. Tỉ lệ thất nghiệp chỉ còn 1,89% vào năm 2019. Hệ thống an sinh xã hội và phúc lợi xã hội phát triển khá đồng bộ, chính sách ưu đãi người có công, trợ giúp xã hội, chính sách bảo hiểm y tế toàn dân, tạo điều kiện để người dân được hưởng thụ nhiều hơn về văn hóa, y tế và giáo dục.

Đặc biệt, thời gian vừa qua mặc dù điều kiện kinh tế của đất nước còn nhiều khó khăn, song trước tác động của đại dịch COVID -19, Chính phủ đã quyết định ban hành chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch trị giá lên tới 62.000 tỷ đồng. Gói hỗ trợ này cùng nhiều chính sách khác đã tạo điều kiện cho mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là người nghèo, người thu nhập thấp bị thất nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch COVID -19 vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Điều này vừa khẳng định bản chất ưu việt, tính nhân văn của chế độ đồng thời cho thấy sự quan tâm, chăm lo đến đời sống mọi tầng lớp Nhân dân của Đảng và Nhà nước. Với phương châm “ không ai bị bỏ lại phía sau”

Từ thực tiễn lịch sử nêu trên cho thấy, những lời lẽ mà Đỗ Ngà đưa ra là sự xuyên tạc một cách lố bịch về vai trò của Đảng đối với cách mạng Việt Nam, thể hiện rõ bộ mặt phản động, chống phá của Y đối với đất nước ta hiện nay. Chúng ta cần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh vạch trần những thủ đoạn của chúng, đồng thời tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.