Tên nước “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” là sự lựa chọn của lịch sử

Gần tới ngày kỷ niệm 44 năm nước ta đổi quốc hiệu từ Việt Nam Dân chủ cộng hòa thành Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/07/1976 – 02/07/2020), trên nhiều trang mạng, các thế lực thù địch đã lợi dụng sự kiện này để đưa ra nhiều ý kiến sai lệch về việc thay đổi tên nước ta. Chúng cho rằng: “bỏ quốc hiệu Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là việc phải làm bởi vì nó loại trừ những người không tán thành chủ nghĩa xã hội, nghĩa là gần như tất cả mọi người Việt Nam hiện nay. Nó là một thách đố xấc xược đối với dân tộc Việt Nam. Hơn nữa chủ nghĩa xã hội, hay chủ nghĩa Mác – Lênin, đã bị thế giới vất bỏ như một chủ nghĩa tội ác. Trên thế giới hiện nay Việt Nam là nước duy nhất còn tự xưng là “cộng hòa xã hội chủ nghĩa”. Đây hoàn toàn là luận điệu phản động, xuyên tạc bản chất chế độ và xa rời mục tiêu xã hội chủ nghĩa được thể hiện trong quốc hiệu nước ta.

Như chúng ta đã biết, mỗi quốc gia có một tên gọi riêng của mình mà không có sự trùng lặp với bất kỳ nước nào, thể hiện sự độc lập của họ trong quan hệ quốc tế cũng như phản ánh thiết chế chính trị của họ. Trong thế giới hiện nay, các nước thường gắn với các cụm từ “cộng hòa” hoặc “dân chủ” trong quốc hiệu của mình để khẳng định bản chất chính trị riêng biệt đó. Đối với Việt Nam, trải qua mấy ngàn năm lịch sử, ở mỗi giai đoạn, nước ta từng có những quốc hiệu như Văn Lang, Âu Lạc, Vạn Xuân, Đại Cồ Việt… Từ ngày 02/07/1976, Quốc hội khóa VI nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quyết định đổi thành quốc hiệu “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” cho đến ngày nay. Xét về tính chính trị, quốc hiệu hiện nay khẳng định Nhà nước Việt Nam có hình thức chính thể là cộng hòa xã hội chủ nghĩa, có chế độ chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa và là nhà nước độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.

Tên nước “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” vừa phản ánh rõ thể chế chính trị và con đường và mục tiêu mà dân tộc ta đã chọn, đó là con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Qua đó cũng khẳng định, dân chủ và xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, đồng thời, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Chúng ta quyết tâm xây dựng đất nước ta và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thể hiện trên quốc hiệu.

Như vậy, việc đổi tên nước từ Việt Nam Dân chủ cộng hòa thành Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Quốc hội khóa VI (02/07/1976) là hoàn toàn phù hợp với điều kiện lịch sử và chế độ chính trị của nước ta lúc bấy giờ. Tên nước “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” từ đó cho đến nay đã khẳng định đó là sự lựa chọn đúng đắn của lịch sử, phản ánh đúng bản chất chế độ và trung thành với mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Trong Điều 2, Hiến pháp khẳng định: “Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức”. Qua đây cũng cho thấy, những luận điệu lợi dụng sự kiện này để chống phá cách mạng Việt Nam là bỉ ổi, vô lương tri, đi ngược lại với xu thế tất yếu của lịch sử nhân loại và làm cản trở tiến trình phát triển của cách mạng nước ta. Chúng ta phải kiên quyết đấu tranh nhằm bảo vệ giá trị của quốc hiệu Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Tên nước “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” là sự lựa chọn của lịch sử

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.