Thầy bói xem voi thời hiện đại

Trước Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, không hiểu ở đâu ra lại xuất hiện nhiều loại “Thầy bói” đến vậy? Trong những “ông thầy” ấy có cả JB Nguyễn Hữu Vinh – người sống giữa Hà Nội, nên chắc hiểu được câu chuyện ngụ ngôn về “Thầy bói xem voi”.

Triết lý nhân sinh của người Việt còn có câu: “Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe”. Có lẽ ông Vinh không thiếu một tri giác nào, mà tôi biết chắc là như vậy, vì ông vốn là một khuôn mặt “thân quen” trong việc biểu tình chống phá chế độ nhiều năm qua. Nhưng không hiểu tại sao những điều ông phán ra mà kết quả lại giống y như các thầy xem voi vậy! Ông nói, Đại hội XII của Đảng là “Cuộc khủng hoảng toàn diện, sâu sắc và trầm trọng”??? Mọi sự đồ đoán của ông đều sai toét.

Ông nói “Khủng hoảng về tư tưởng” ư? Làm gì có chuyện đó. Nhất quán từ lúc chuẩn bị đại hội các cấp đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đều khẳng định “lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của Đảng”. Sự thành công của Đại hội XII là minh chứng cho điều này. Hơn nữa, Đại hội còn kiên định, kiên trì và kiên quyết làm cho nền tảng đó của Đảng ngày càng được thể hiện rõ hơn trong đời sống chính trị, tinh thần của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam. Mặt khác, những tư tưởng, quan điểm sai sái và thù địch với hệ tư tưởng của Đảng đều bị kiên quyết đấu tranh, bác bỏ và loại bỏ trong ý thức hệ của những người cộng sản Việt Nam… 5 cái tri giác kia ông đủ cả, ông cũng là người giỏi cả “tri giác Internet”, mà sao vẫn bói bừa vậy.

Ông lại phán Đại hội XII “khủng hoảng về lý luận” ư? Cũng sai bét cả. Nếu ông xem truyền hình trực tiếp của Đài truyền hình Việt Nam trên khắp các sóng, hầu như không thiếu một kênh nào thì thấy rõ, không những các vấn đề lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học được quán triệt sâu sắc trong Đại hội, mà cả những tinh hoa trí tuệ của nhân loại và thời đại đều được Đại hội kế thừa, chọn lọc và tiếp thu một cách hợp lý với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Những tinh hoa về lý luận của nền kinh tế thị trường xuất phát từ châu Âu, những triết lý nhân sinh của người Trung Quốc ở thời kỳ kinh tế bùng nổ như vũ bão, và những tư tưởng mới, mong muốn bảo vệ quyền sống, quyền hạnh phúc của con người trong một xã hội không bạo lực ở nước Mỹ… cũng đã được Đại hội cập nhật, tạo thêm những luận cứ để xác lập và củng cố vững chắc, phát triển sống động hệ thống lý luận của Đảng, bằng khẳng định dứt khoát tuyên ngôn: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Có lẽ ông thừa đủ các tri giác để biết các điều này, nhưng thiếu cái tâm thực sự với Tổ quốc mà lại thừa cái dãn tâm đối với đồng bào nói liều phải không?

Ông Vinh lại nói, Đại hội XII “khủng hoảng lãnh đạo” ư? Chắc mấy ngày qua ông cũng theo dõi trên khắp hệ thống thông tin đại chúng đúng không. Ông biết được mà vẫn như mù như điếc vậy. Xin nhắc lại cho ông biết rõ là: Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất, rất tốt đẹp. Ban lãnh đạo mới của Đảng là kết quả thành công của việc thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, cá nhân phụ trách trong tổ chức và điều hành bầu cơ quan lãnh đạo các cấp theo đúng tinh thần, nghị quyết, quy chế của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra. Kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương, bầu Bộ Chính trị và các vị trí chủ chốt của Đảng, cao nhất là Tổng Bí thư đã thành công rực rỡ, đúng theo ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Làm gì có chuyện phe này, phái nọ như các đảng phái ở các nước theo thể thế chính trị đa nguyên… Nhà ông chắc đầy các loại tai nghe hiện đại, nhưng thiếu một cái tai nghe từ tâm của những người khiếm thính. Ông hãy đến nhờ họ trợ giúp cho tiếng lòng của những người khiếm khuyết nhưng vẫn luôn làm điều tốt đẹp với Tổ quốc và nhân dân.

Ông Vinh còn “phán”, Đại hội XII “khủng hoảng về đường lối” nữa sao? Cái này chắc là ông là người hiểu biết, tôi không dám nói ông thiếu thêm một tri giác nào nữa. Những có lẽ ông thiếu đi một tâm hồn và văn hóa Việt Nam. Từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định dứt khoát rằng, sau khi làm cách mạng dân quyền đi đến cách mạng thổ địa, giành lấy dân chủ, hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân sẽ đưa đất nước Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Ông còn đủ cả 5 cái nghe, nhìn, ngửi, sờ, liếm… thì ông biết rõ, không phải nhắc lại. Nhưng chắc rằng những cái tri giác đó của ông đều đặt nhầm chỗ, không chỉ ăn phải bả độc, thì cũng đã ngấm độc, mà phun bừa. Ông đã cảm nhận rõ chưa? Đại hội XII đã thành công, thành công đó càng khẳng định rõ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam làm gì có sự thay đổi? Có đổi thay chỉ là làm cho con đường đó ngày càng vững chắc hơn, vững vàng hơn nữa trên nền tảng khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng mà thôi.

Nói chuyện với người khiếm khuyết kiểu như ông cũng mệt lắm. Nhưng dẫu sao cũng hiểu thêm một “giống người” không còn hồn quê, đồi bại về nhân cách và tâm hồn độc địa mà được một cơ quan truyền thông nổi tiếng trên thế giới cũng “nhầm lẫn” – RFA “lăng xê” để trở thành THẦY BÓI XEM VOI THỜI HIỆN ĐẠI. Lần này ông đã bói sai toét cả. Lần tới ông phải bói bù đấy./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Thầy bói xem voi thời hiện đại

 • 1 Tháng Ba, 2016 at 3:28 chiều
  Permalink

  Nghe câu “Cuộc khủng hoảng toàn diện, sâu sắc và trầm trọng” tôi cứ nghĩ thầy bói nói tới khủng hoảng “dân chủ”, “nhân quyền” ở Libya, Ai Cập, Irăc, Syria hay Ukraina chứ ngờ đâu thầy bói đang nói về nơi chôn nhau cắt rốn của mình! Thật nực cười thay! Đúng là các cụ nhà ta nói cấm có sai:
  “Phù thuỷ, thầy bói, lái trâu
  Nghe ba anh ấy đầu lâu không còn”

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.