Thủ đoạn “ném đá giấu tay” của Đài Á Châu Tự Do RFA

Trước mỗi kỳ đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, phản động, các cơ quan “truyền thông bẩn” thiếu thiện chí với Việt Nam lại đẩy mạnh hoạt động chống phá, nhằm xuyên tạc, bóp méo, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của Đảng và nhân dân ta. Gần đây, trên trang fanpage của “Đài Á Châu tự do RFA” đã tán phát bài “Đại hội Đảng 14: không thể kỳ vọng gì vào tuyên bố đổi mới của ông Trọng!”. Cách RFA thực hiện là trích dẫn lời “xuyên tạc”, “phán bậy” của những phần tử có “bề dày thành tích chống phá đất nước” như cựu trung tá Vũ Minh Trí hoặc của người vô danh như “ông T, một cư dân ở Sài Gòn”, lời “một bạn trẻ ở Phú Thọ” hay nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già từ Sài Gòn… Nội dung đăng tải vừa “xưa cũ” vừa sặc mùi chống phá như: “Nếu mà vẫn còn dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, vẫn còn thể chế chính trị độc đảng như thế này, không có tam quyền phân lập … thì chẳng thấy hy vọng gì mới cả”; “Đảng nói nhiều hứa nhiều nhưng làm được ít lắm”; “Đảng cộng sản Việt Nam còn dựa trên triết học Mác – Lênin, còn dựa trên cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh, thì hoàn toàn không có gì là đổi mới và người dân không thể có kỳ vọng gì”…

Bản chất phản động, mưu đồ đen tối, thiếu thiện chí với Việt Nam của Đài Á Châu tự do RFA thì đã rõ từ lâu, nhưng thủ đoạn “ném đá giấu tay” bằng mượn lời của những kẻ phản động, thoái hóa biến chất, người bất đồng chính kiến để bình luận, đánh giá chủ quan, phiến diện, rồi phủ nhận, bôi nhọ, xuyên tạc về tình hình đất nước của kênh “truyền thông bẩn” này, thực sự tinh vi, thâm độc!

Thực tiễn gần 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta, dân tộc ta đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực. Khẳng định quá trình phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa và tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng ta, Nhân dân ta đã lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn, sáng tạo.  Nổi bật là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã ngày càng được hoàn thiện và phát triển. Tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt 2,56%, trong khi nhiều nền kinh tế trên thế giới tăng trưởng âm; năm 2022 đạt 8,02%, cao hơn nhiều so với kế hoạch 6% – 6,5%, và là mức tăng cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Năm 2023, tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,05%, thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng 58 lần so với năm 1986, lên mức xấp xỉ 4.300 USD.

Cùng với đó, những thành tựu nổi bật về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong công cuộc đổi mới góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng hiện nay. Điều này được ghi nhận qua mỗi nhiệm kỳ Đại hội Đảng, có thể nhận thấy chủ trương chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, nhất là với việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí ngày càng đi vào thực chất, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Kết quả này đã chứng tỏ năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị vững vàng của Đảng ta trong việc phát hiện, điều tra, xử lý dứt khoát tình trạng tham nhũng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, với cả những người đã và đang giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo các cấp của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Những thành tựu đạt được trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đã đem lại những chuyển biến rõ rệt: Kinh tế phát triển, lực lượng sản xuất được tăng cường; chỉ số phát triển con người (HDI) tăng lên, nghèo đói giảm nhanh, liên tục; đời sống nhân dân được cải thiện, nhiều vấn đề xã hội được giải quyết; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng được mở rộng; thế và lực của quốc gia được tăng cường; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố. Công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đã đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đó là bằng chứng thuyết phục để khẳng định đường lối đổi mới của Việt Nam là đúng đắn, vừa phù hợp với xu thế khách quan, vừa đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, và chính là những luận cứ thực tiễn đầy thuyết phục để tấn công trực diện vào những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.