Thủ đoạn vu khống hèn hạ của Mai Thanh Truyết

Mới đây, Mai Thanh Truyết có bài viết “Đấu tranh thay đổi hay thay thế chế độ CSVN”. Ông ta đề cập đến một vấn đề nhức nhối, mâu thuẫn, không thể giải quyết của các đảng phái hoạt động chống Đảng Cộng sản Việt Nam và vì sao các thế lực thù địch chưa thể thay đổi chế độ Cộng sản ở Việt Nam với cách nhìn chủ quan của kẻ “ếch ngồi đáy giếng”, không hiểu gì về đất nước, con người Việt Nam. Trước hết, cần khẳng định ngay rằng: các người không bao giờ có thể làm được cái điều mà các người đang “lao tâm khổ tứ” hòng “thay đổi” hay “thay thế” chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Bởi vì:

1. Uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam và lòng tin của nhân dân Việt Nam với Đảng Cộng sản Việt Nam, không một thế lực nào phủ nhận, xuyên tạc. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất được nhân dân tin tưởng, ủng hộ và tôn vinh lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo đất nước từ khi Đảng ra đời. Cùng thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, có nhiều đảng phái ra đời và hoạt động với cương lĩnh “phản đế bài phong” giành độc lập cho dân tộc, nhưng chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng được yêu cầu của cách mạng, nguyện vọng của người dân. Với cương lĩnh đúng đắn, đường lối, chính sách phù hợp, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tập hợp được đông đảo quần chúng dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đánh đuổi đế quốc, lật độ phong kiến, giành lại độc lập cho dân tộc, mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn làm tròn vai trò, sứ mệnh của Đảng cầm quyền, Đảng đã thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đề ra đường lối, cương lĩnh đúng đắn để lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn thử thách. Nhân dân Việt Nam vẫn một lòng tin yêu Đảng, người dân hiểu rằng: những thiếu sót, bất cập trong lãnh đạo là không thể tránh khỏi, đảng nào nắm quyền lãnh đạo mà không có những sai lầm thiếu sót, vấn đề là Đảng có thấy, có kiên quyết khắc phục sửa chữa hay không, Đảng Cộng sản Việt Nam tự chỉnh đốn tự, đổi mới và luôn đặt lợi ích của dân tộc, quyền lợi của nhân dân lên hàng đầu. Đó là lý do mà nhân dân Việt Nam vẫn tin theo Đảng, không một thế lực nào có thể lôi kéo, dụ dỗ người dân Việt Nam xa rời Đảng. Những lý do trên cũng để trả lời cho Mai Thanh Truyết và bè lũ lưu vong phản động của chúng rằng, giấc mơ của chúng không bao giờ trở thành hiện thực.

2. Người dân Việt Nam có đủ trí tuệ, hiểu biết, phân định rõ trắng đen, phải trái, cái đúng, cái sai, tuyệt đối không bao giờ mất cảnh giác trước kẻ thù. Trong bài viết Mai Thanh Truyết hết sức ngạo mạn khi cho rằng: “Dân chúng Việt Nam chưa đủ hiểu biết để có thể thiết lập một nền dân chủ ổn định”. Dân tộc Việt Nam có hàng ngàn năm Văn hiến, đã chiến đấu với nhiều kẻ thù hung bạo để giữ nền độc lập cho dân tộc, hạnh phúc, bình yên cho nhân dân, hơn ai hết người dân Việt Nam có đủ trí tuệ, bản lĩnh và lòng dũng cảm để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và đặc biệt chưa bao giờ lơ là, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch. Trong điều kiện đất nước có hòa bình, ổn định, người dân Việt Nam luôn biết ơn công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và công cuộc kiến thiết, đổi mới, phát triển đất nước hiện nay.

3. Thể chế chính trị của Việt Nam là một nét độc đáo, bản sắc nhưng không khác biệt. Sự khác biệt trong hệ thống chính trị giữa các quốc gia là quyền bất khả xâm phạm, các nước buộc phải tôn trong sự khác biệt đó. Việt Nam là đất nước được xây dựng trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức, đó là đặc trưng chung của nhiều quốc gia để xây dựng một thể chế chính trị ổn định phù hợp với cơ sở hạ tầng xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển bền vững. Cớ sao các ông lại muốn Mỹ phải làm gì đó để thay đổi chính phủ Việt Nam, đúng là loại “cõng rắn cắn gà nhà”?

Dân tộc Việt Nam đã đổ bao mồ hôi, xương máu để giành lại nền độc lập mà những kẻ như các ông đã đánh mất, người dân Việt Nam đã từng có nhiều lựa chọn con đường phát triển đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh được sự đúng đắn, tính khoa học và tính chiến đấu, sự chân chính và được nhân dân ủng hộ tin theo. Vĩnh viễn “giấc mơ” phản bội Tổ quốc của các ông sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, người dân Việt Nam chưa khi nào mất cảnh giác với những luận điệu phản động, phản khoa học của các ông, đất nước Việt Nam sẽ phát triển phồn thịnh, bền vững cho dù các ông ra sức kêu gào chống phá./.

 

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Thủ đoạn vu khống hèn hạ của Mai Thanh Truyết

 • 15 Tháng Ba, 2017 at 9:28 chiều
  Permalink

  Mai Thanh Truyết thân mến, chúng tôi không tranh luận với ông nhiều, chỉ mong ông hãy nghe những ca từ trong bài hát “Đảng là cuộc sống của tôi” – Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người… Đảng là một ngôi sao sáng, sáng nhất trong muôn vì sao…Đảng của tôi ơi mãi mãi ơn người.

  Reply
 • 15 Tháng Ba, 2017 at 10:22 chiều
  Permalink

  Giọng điệu của ông Truyết đã quá cũ rích và nhàm chán rồi! Ông hãy tỉnh ngộ mà nhìn vào sự thật của dân tộc, của đất nước sau 30 năm đổi mới đi.

  Reply
 • 17 Tháng Ba, 2017 at 8:07 sáng
  Permalink

  Những luận điệu không mới thể hiện mưu đồ chung của bọn cơ hội chính trị, muốn kéo lùi bước phát triển của dân tộc Việt Nam. Mai Thanh Truyết hãy tỉnh ngộ trước khi quá muộn.

  Reply
 • 22 Tháng Ba, 2017 at 8:22 sáng
  Permalink

  Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đem lại cho đất nước được hòa bình, độc lập, nhân dân được ấm no, tự do, hạnh phúc…

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.