Tiếng nói lạc lõng của những phần tử phản động

Những ngày gần đây, trên trang “Rfavietnam”, một số phần tử tự xưng trong “tổ chức phản động Việt Tân” phát tán tài liệu hết sức nhảm nhí có tựa đề: “Lực lượng 47 và sự kiểm duyệt trên mạng xã hội”. Chúng lớn tiếng rêu rao, bịa đặt rằng, “Trong thời gian qua, khá nhiều người sử dụng Facebook ở Việt Nam, các nhà hoạt động, các nhà dân báo bị báo cáo nội dung…bị lấy bài xuống, bị đóng Facebook”; “Lực lượng 47… kiểm duyệt tiếng nói độc lập, tiếng nói đối kháng với Nhà nước”. Về thực chất luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, vu khống của các thế lực thù địch, phản động không có gì mới khi lợi dụng triệt để vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền để kêu gào chống phá Đảng và Nhà nước ta, hòng gây hoang mang trong dư luận xã hội, đánh lừa những người thiếu thông tin, kém hiểu biết, nhẹ dạ cả tin hùa theo những việc làm sai trái, thậm chí vi phạm pháp luật. Hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam cần nêu cao tinh thần cảnh giác và tỉnh táo, nhận diện, kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, phản động của chúng. Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên không gian mạng.

Như chúng ta đã biết, các thế lực thù địch, phản động thường xuyên tiến hành hoạt động trên không gian mạng để đưa thông tin sai lệch, truyền bá quan điểm phản động, xuyên tạc, thực hiện “diễn biến hòa bình”, tấn công mạng nhằm gây mất ổn chính trị, xã hội, kinh tế, quốc phòng, an ninh; xâm hại chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc của ta trên không gian mạng. Chính vì vậy, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng đã, đang và sẽ đặt ra một cách trực tiếp trong giai đoạn hiện nay.

Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng khẳng định: Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Tập trung xây dựng lực lượng tác chiến không gian mạng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Đại hội XIII của Đảng xác định: Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự, Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược an ninh mạng quốc gia và các chiến lược chuyên ngành khác. Những hoạt động nhằm ngăn chặn việc lợi dụng không gian mạng để chống phá Việt Nam là cần thiết, điều mà các quốc gia trên thế giới đều phải chú trọng trong bối cảnh hiện nay.

Từ những vấn đề trên cho chúng ta thấy, sự xuyên tạc, bịa đặt, chống phá của các thế lực thù địch tự xưng là “tổ chức phản động Việt Tân” dù rất nguy hiểm nhưng cũng chỉ là những tiếng nói lạc lõng, không thể làm lung lay ý chí niềm tin vững chắc của nhân dân ta đối với sự lãnh đạo của Đảng, đối với chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam càng phải đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.