TIẾNG VE KÊU LẠC LÕNG

Những ngày qua, trên mạng xã hội phát tán một số bài viết có nội dung cực kỳ phản động, xuyên tạc, bịa đặt, phủ nhận, hạ thấp vai trò và uy tín của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó có bài: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có mị dân? Có vô cảm? VietTuSaiGon cho rằng: Đến nay, việc đặt câu hỏi “ngày đại đoàn kết toàn dân” có vô cảm, mị dân không? vấn đề gốc rễ mà VietTuSaiGon nhắm đến là: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có mị dân và vô cảm không?

Xin khẳng định là không. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mị dân hay vô cảm.

Chúng ta đều biết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tôn chỉ, mục đích hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rất rõ ràng, vậy mà, những kẻ như VietTuSaiGon dám đặt điều: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có mị dân? Có vô cảm? đây đúng là hành động thâm độc, bịa đặt trắng trợn, hòng gieo rắc sự hoài nghi trong nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết của cả dân tộc và mỗi người Việt Nam. Giai đoạn 1930-1945, Mặt trận đã tập hợp toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giành thắng lợi vĩ đại của cách mạng Tháng Tám năm 1945. Giai đoạn 1945-1954, Mặt trận đã tập hợp nhân dân, không phân biệt già, trẻ, gái trai, tôn giáo, đảng phái, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiêu diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, giành chiến thắng Điện Biên Phủ “ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Giai đoạn 1954-1975, Mặt trận tập hợp nhân dân miền Bắc trở thành hậu phương lớn chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam; miền Nam giương cao ngọn cờ đoàn kết rộng rãi, chống lại sự xâm lược của đế quốc Mỹ, sự đàn áp khốc liệt của chính quyền tay sai, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.

Ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam càng thể hiện rõ vai trò người đại diện, tập hợp, tổ chức các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hằng năm, Mặt trận vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng cho công cuộc xóa đói nghèo; trong đại dịch Covid-19 và trong thảm họa thiên tai, bão lũ ở miền trung vừa qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục khơi dậy tình đồng chí, nghĩa đồng bào, tinh thần tương thân, tương ái của đồng bào ta ở trong và ngoài nước, kịp thời đón những người con xa xứ trở về, cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, giúp đồng bào miền Trung vượt qua cơn hoạn nạn. Trong cuộc chiến sinh tử với bão, lũ, sạt lở đất, hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Từ thực tiễn lịch sử cho chúng ta thấy, thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thành tựu từ công cuộc đổi mới của Việt Nam được cả thế giới thừa nhận; vị trí, vai trò to lớn của Mặt trận Tổ quốc trong lòng dân tộc Việt Nam ngày càng được củng cố vững chắc; tổ chức ngày hội “đại đoàn kết toàn dân” là dịp để tiếp tục khơi dậy, nuôi dưỡng, tôn vinh và khẳng định tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Trong dòng chảy phát triển của lịch sử dân tộc, ở đâu đó vẫn còn những kẻ có thái độ hậm hực, đem lòng thù hận, tìm cách này, cách khác xuyên tạc, bịa đặt, phủ nhận vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Những kẻ luôn có dã tâm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hành động của chúng chẳng khác gì tiếng ve kêu lạc lõng, chắc chắn ý đồ đen tối của chúng không bao giờ đạt được./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.