Tinh thần Đại thắng mùa Xuân 1975 băm vằm tên Nguyễn Lương Tuyền phản quốc

Trong những ngày tháng tư lịch sử, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang hăng hái thi đua hướng tới kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước thì các thế lực thù địch và bọn phản động lại tỏ ra rất cay cú, hằn học trước sự kiện trên. Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội, chúng đã đăng rất nhiều bài viết xuyên tạc trắng trợn về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Nhân dân ta; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm đổi trắng thay đen, bóp méo lịch sử, xuyên tạc bản chất của Đảng, bản chất chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân …, từ đó kích động, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin và các phần tử chống đối trong xã hội tham gia vào các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta, gây mất ổn định xã hội. Một trong những bài viết đó là Đại họa mất nước” của Nguyễn Lương Tuyền.

Xuyên suốt bài viết của tác giả là luận điệu xuyên tạc trắng trợn về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Xin được nêu ra để cùng bạn đọc nhận rõ.

Ngay từ đầu bài viết, Nguyễn Lương Tuyền đã đưa ra luận điệu cho rằng: sau chiến tranh Đông Dương lần thứ nhứt (1946 -1954) một nửa đất Việt bị rơi vào tay cộng sản. Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là một lũ thừa sai, một lũ xung kích của Cộng sản Quốc tế. Ý đồ chiếm cả nước lúc nào cũng tiềm tàng trong đầu óc người Cộng sản Việt Nam. Chiến tranh tại miền Nam chấm dứt ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam bị cộng sản Việt Nam chiếm đóng do sự thỏa thuận của các bàn tay lông lá, của các mụ mù thủy mắt xanh tóc vàng. Người miền Bắc đi vào Nam là để hôi của, ăn cướp đồng bào miền Nam. Với những luận điệu đưa ra ở trên, tác giả kết luận rằng: đích thực miền Nam bị xâm lăng bởi những người đến từ miền Bắc. Đúng là một sự xuyên tạc trắng trợn và cực kỳ phản động!

Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh rằng, cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã lãnh đạo nhân dân làm cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Ngay sau đó, nhân dân ta lại phải tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Với chiến thắng Điện Biên Phủ “trấn động địa cầu” buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ, lập lại hòa bình ở Đông Dương, Việt Nam trở thành ngọn cờ đầu tiên đánh gục chủ nghĩa thực dân cũ, mở đầu thời kỳ tan rã của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi thế giới.

Nhân dân cả nước ta nghiêm chỉnh chấp hành Hiệp định Giơnevơ để thống nhất đất nước. Nhưng đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đã cố tình phá hoại Hiệp định. Chúng đáp lại thiện trí của dân tộc ta bằng hành động vũ trang xâm lược, chúng tuyên bố “đặt miền Nam trong tình trạng chiến tranh”, trắng trợn “đặt cộng sản ra khỏi vòng pháp luật”, ban hành luật 10-59, lê máy chém khắp miền Nam tàn sát đồng bào ta, công khai tiến hành cuộc chiến tranh chống lại nhân dân ta, gây nên bao đau thương tang tóc với mục tiêu mà chúng đặt ra “giết nhầm còn hơn bỏ sót“. Không dừng lại ở đó, đế quốc Mỹ đã đổ vào miền Nam nước ta một đội quân viễn chinh hơn 60 vạn tên gồm quân Mỹ và quân các nước chư hầu. Riêng quân Mỹ, chúng đã huy động lúc cao nhất tới 68% bộ binh, 60% thủy binh, 32% lực lượng không quân chiến thuật, 50% lực lượng không quân chiến lược, ném xuống nước ta hơn 7 triệu tấn bom đạn hòng đạt được mục tiêu là: biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ và chia cắt đất nước ta lâu dài. Những hành động trên cho thấy sự tàn bạo, man dợ và thâm độc của chúng tới mức nào.

Song, đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Hành động dã man của Mỹ Diệm đã buộc Đảng ta, dân tộc ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài con đường sử dụng bạo lực cách mạng để đập tan bạo lực phản cách mạng của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam khỏi ách thống trị tàn bạo của chúng. Đó là nguyện vọng tha thiết của đồng bào miền Nam, cũng là ý chí của toàn dân tộc và ước vọng của toàn thể loài người có lương tri trên thế giới, phù hợp với xu thế của thời đại. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trải qua hơn 20 năm chiến đấu anh dũng, quân và dân ta đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, thu non sông về một mối. Đại thắng mùa Xuân 1975 là một trong những thắng lợi vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong lịch sử bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước của Nhân dân ta được thế giới gọi là “thắng lợi của tất cả các dân tộc cách mạng, các nước tiến bộ, của tất cả các nước đang đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và của tất cả các nước đang đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng của mình”.

Trong quá trình cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng lãnh đạo nhân dân ta khắc phục những tàn dư, lạc hậu của chế độ cũ để lại, đồng thời sử dụng sức mạnh chuyên chính của chế độ mới để trấn áp những hành động chống phá của bọn phản cách mạng. Đó là công việc mà mọi quốc gia đều phải thực hiện khi tiến hành xây dựng chế độ xã hội mới.

Là người Việt Nam, ai ai cũng đều ghi nhớ sâu sắc trong tâm mình: để đất nước có được hòa bình, độc lập, thống nhất như ngày hôm nay thì đã có hàng triệu đồng bào, chiến sĩ ta đã ngã xuống mới giành lại được. Xuyên tạc lịch sử là có tội với tổ tiên, với cha anh của chính mình.

Vì thế, những luận điệu xuyên tạc trắng trợn lịch sử dân tộc của Nguyễn Lương Tuyền không đánh lừa được ai mà chỉ làm cho mọi người hiểu rõ thêm bản chất phản động của hắn mà thôi.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Tinh thần Đại thắng mùa Xuân 1975 băm vằm tên Nguyễn Lương Tuyền phản quốc

 • 5 Tháng Năm, 2016 at 8:50 chiều
  Permalink

  Đối với mỗi người dân Việt Nam, ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và bè lũ tay sai. Trên cơ sở đó, hoàn thành về cơ bản cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước, bảo vệ và phát triển những thành tựu của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội; đã hoàn thành được mong muốn cháy bỏng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

  Reply
 • 12 Tháng Năm, 2016 at 6:43 sáng
  Permalink

  Thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ngày 30 tháng 4 năm 1975, đã khẳng định vai trò vĩ đại của nhân dân, khẳng định tinh thần và sức mạnh đoàn kết thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nhân tố quan trọng bậc nhất quyết định sự toàn thắng của cuộc kháng chiến chống xâm lược trường kỳ, gian khổ, cũng như mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

  Reply
 • 1 Tháng Sáu, 2016 at 7:42 sáng
  Permalink

  Nếu không có thắng lợi của mùa xuân năm 1975 liệu dân tộc có được độc lập hoàn toàn, non sông có thu về một mối? Chỉ có những kẻ lòng lang dạ thú Như Nguyễn Lương Tuyền mới không thấy được ý nghĩa của thắng lợi đó. Cho nên, chính y mới là “đại họa mất nước”.

  Reply
 • Pingback:Những Chiếc “Huy Chương” Cho Người Con Việt Hải Ngoại – Mai Thanh Truyết – Tây Ninh

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.