Tính ưu việt của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình xô viết ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ là tổn thất vô cùng to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, nhưng một số nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam vẫn kiên định mục tiêu, lý tưởng, tiến hành cải cách, đổi mới và đã giành được những thành tựu to lớn, tiếp tục phát triển. Sau 30 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Đảng Cộng sản, nhân dân Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa thông qua sử dụng mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thế nhưng, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để phủ nhận những thành quả của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đã nỗ lực, phấn đấu xây dựng nên. Gần đây, các thế lực thù địch tiếp tục phát tán một số bài viết nhằm xuyên tạc, đả kích mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, rằng: Kinh tế thị trường và xã hội chủ nghĩa khác nhau như nước với lửa, như ngày với đêm, hoàn toàn đối lập nhau, kinh tế thị trường là phủ định của xã hội chủ nghĩa và ngược lại, vì thế giữa kinh tế thị trường và xã hội chủ nghĩa làm sao có thể gói chung chúng với nhau được. Thực chất đó là cách nói, cách nhận xét phiến diện, phi lý, hoàn toàn không có cơ sở lý luận và thực tiễn, nhằm mục đích phủ nhận những giá trị tốt đẹp mà kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang hiện hữu ở Việt Nam, tiến tới đòi xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Lý luận và thực tiễn phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cho thấy, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã tạo nên những giá trị mới, rất ưu việt mà không một chế độ nào trước đó ở Việt Nam có được. Những thành quả của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã góp phần quan trọng tạo nên những giá trị tiến bộ mới, có sức sống bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đặc biệt những thành công của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Sau 30 năm đổi mới, nhất là từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa làm mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thì Việt Nam đã rất nhanh chóng thoát khỏi khủng hoảng kinh tế và tình trạng kém phát triển, kinh tế tăng trưởng khá, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Chính sự lựa chọn phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đã và đang được hưởng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc hơn; cuộc sống của mọi tầng lớp dân cư từng ngày được thay da, đổi thịt, từ thiếu thốn trăm bề, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, đến nay mọi người dân đang được thụ hưởng đầy đủ các dịch vụ phục vụ cho sự phát triển một cách toàn diện. Chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ ưu đãi người có công, trợ giúp xã hội… tạo điều kiện để người dân được hưởng thụ nhiều hơn về mọi mặt. Nhờ đó mà vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Trong khi xã hội tư bản vẫn đang tồn tại nhiều khuyết tật và mâu thuẫn không thể giải quyết như: thất nghiệp, đói nghèo, bất bình đẳng… Đặc biệt, tình trạng khủng bố, bạo lực, tội phạm, an ninh, phân biệt chủng tộc diễn ra triền miên, điển hình là phương Tây, Mỹ, khu vực Trung Đông.

Vì vậy, những luận điệu phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một thủ đoạn nham hiểm được các thế lực thù địch sử dụng với mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Song, đó chỉ là sự ảo tưởng của những kẻ ngông cuồng; bởi những thành quả to lớn từ phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang hiện hữu ở Việt Nam. Đó là điều không thể phủ nhận./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Tính ưu việt của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  • 19 Tháng Bảy, 2018 at 2:27 chiều
    Permalink

    Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để phủ nhận những thành quả của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đã nỗ lực, phấn đấu xây dựng nên. Do vậy mọi người cần cảnh giác trước những “chiêu bài” này!

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.