Tội ác của những kẻ quay lưng, phản bội Đảng, Nhà nước và nhân dân

Trong khi cả nước ta đang yên vui cảnh thanh bình thì một số người đã lợi dụng sự phát triển của hệ thống truyền thông tung ra các luận điệu sai trái, thậm chí cố tình xuyên tạc, bóp méo bản chất các sự kiện lịch sử cách mạng Việt Nam, nhất là những sự kiện, những thắng lợi của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Họ sử dụng nhiều luận điệu, lời lẽ khác nhau, kẻ thì “lập lờ đánh lận con đen”, lươn lẹo, tinh vi; kẻ thì hằn học, trắng trợn, bỉ ổi; lại có cả những người nêu vấn đề một cách nhẹ nhàng, tưởng như mang tính xây dựng, nhưng ẩn sau những luận điệu xảo trá đó là những mưu đồ rất thâm hiểm. Mục đích của những luận điệu đó là nhằm làm lung lạc nhận thức, tư tưởng, hạ thấp ý nghĩa lịch sử, gây nghi ngờ, chia rẽ trong nhân dân, tiến tới phủ định sạch trơn những thành quả cách mạng mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã giành được từ sau cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay. Trong số những luận điệu phản động, sai trái đó, là một số nội dung của bài viết Độc tài toàn trị Cộng sản là di hoạ khủng khiếp của Hồ. Tác giả bài viết cho rằng, chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng là “di hoạ do Hồ làm ra, phát tán trên đất nước Việt Nam”; và rằng, đó là Chế độ độc tài cộng sản; thô tục hơn nữa khi chúng cho rằng: “chế độ độc tài toàn trị là nguyên nhân của mọi tai ương, thảm hoạ, chết chóc khổ đau, nghèo đói triền miên phủ chụp lên đầu nhân dân Việt Nam, nhấn chìm nhân dân Việt Nam xuống dưới đáy chín tầng địa ngục của cái gọi là xã hội chủ nghĩa”; còn gì trắng trợn hơn khi chúng vu cáo rằng: “Đảng Cộng sản với chế độ độc tài toàn trị cộng sản do Hồ lập ra, qua nhiều chục năm độc quyền lãnh đạo đã phá tan hoang đất nước, con người Việt Nam, chúng biến con người trở nên vô cảm không còn tính người, tình người”. Vậy sự thật về tình hình Việt Nam và con người Việt Nam trong 70 năm xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là như thế nào?

Từ thực tiễn 70 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam có thể khẳng định, đó là luận điệu của những kẻ, cơ hội, không có cơ sở khoa học, không đúng với thực tế và cũng không phải là mong muốn và sự lựa chọn của dân tộc Việt Nam. Đó hoàn toàn là những điều vu khống, xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo, bôi đen tình hình Việt Nam nhằm làm xấu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong con mắt của bạn bè trên khắp thế giới.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã được cả thế giới, trong đó, có nhân dân Pháp, nhân dân Mỹ đồng tình ủng hộ, thừa nhận, ngợi ca, rằng: Việt Nam là lương tri của thời đại, biểu tượng của phẩm giá con người, là đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ngọn cờ đầu của phong trào chống thực dân, đế quốc, giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX là bằng chứng không chỉ khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn khẳng định về tính người, tình người của dân tộc Việt Nam. Do vậy, những ai cho rằng; “Đảng Cộng sản với chế độ độc tài toàn trị cộng sản do Hồ lập ra, qua nhiều chục năm độc quyền lãnh đạo đã phá tan hoang đất nước, con người Việt Nam, chúng biến con người trở nên vô cảm không còn tính người, tình người” là sự vu khống, xuyên tạc sự thật lịch sử về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Đường lối đổi mới được Đại hội lần thứ VI của Đảng ta đề ra đáp ứng đòi hỏi cấp bách của thực tiễn, hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và tích cực thực hiện, đã mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước ta. Qua gần 30 năm nỗ lực phấn đấu, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên, ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, vượt qua ngưỡng nước nghèo, kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị, xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục phát triển với những triển vọng tốt đẹp. Với “thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” có thể khẳng định, chưa bao giờ thế và lực của cách mạng nước ta lớn mạnh như hiện nay; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được chăm lo chu đáo; uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế rất cao; Việt Nam đã và đang là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Thắng lợi vĩ đại và những thành tựu to lớn của nhân dân ta trong 70 năm qua được nhân dân thế giới, bạn bè quốc tế cảm phục, đánh giá cao, trở thành hành trang quý báu của dân tộc ta trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đó là sự thật không chỉ người Việt Nam yêu nước thừa nhận, mà thế giới ngợi ca và đánh giá cao. Đó có phải là minh chứng để phản bác lại luận điệu cho rằng “chế độ độc tài toàn trị là nguyên nhân của mọi tai ương, thảm hoạ, chết chóc khổ đau, nghèo đói triền miên phủ chụp lên đầu nhân dân Việt Nam, nhấn chìm nhân dân Việt Nam xuống dưới đáy chín tầng địa ngục của cái gọi là xã hội chủ nghĩa”. Đây là việc làm thiếu sự tôn trọng sự thật khách quan của những kẻ lươn lẹo; đồng thời cho thấy dã tâm của những ai đang cố tình quay lưng, ngoảnh mặt, tiếp tục bắn vào quá khứ hào hùng của dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh.Thật phi lý! Phải chăng họ quyên rằng, gieo gió ắt gặp bão. Đó là quy luật muôn đời.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

10 thoughts on “Tội ác của những kẻ quay lưng, phản bội Đảng, Nhà nước và nhân dân

 • 24 Tháng Mười Hai, 2015 at 7:36 sáng
  Permalink

  Không biết những kẻ cho rằng: “Đảng Cộng sản với chế độ độc tài toàn trị cộng sản do Hồ lập ra, qua nhiều chục năm độc quyền lãnh đạo đã phá tan hoang đất nước, con người Việt Nam, chúng biến con người trở nên vô cảm không còn tính người, tình người”, chúng có trái tim và khối óc không, chúng có đủ các giác quan để nhận thức ra những sự thật hiển nhiên đã, đang và sẽ chứng minh cho lý tưởng cộng sản cao đẹp, một xã hội cộng sản, xã hội của tương lai và phẩm chất, nhân cách của Hồ Chí Minh, một con người được tất cả mọi người có lương tri trên thế giới tôn sùng như một biểu tượng của hòa bình, nhân văn, nhân đạo

  Reply
 • 24 Tháng Mười Hai, 2015 at 7:58 sáng
  Permalink

  Những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt so với thực tế về xã hội Việt Nam như vậy mà chúng nói ra không cảm thấy ngượng mồm. Bọn này đúng là “mặt người, dạ thú”, chúng thấy đất nước Việt Nam phát triển, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao thì trong lòng chúng càng khó chịu nên chúng mới nôn ọe ra những từ ngữ hôi thối, xảo trá như vậy. Những lời lẽ không đúng với thực tế đang diễn ra trên đất nước Việt Nam như vậy sẽ càng tôn thêm giá trị những thành quả cách mạng mà nhân dân ta đạt được trong hơn 85 năm qua./.

  Reply
 • 24 Tháng Mười Hai, 2015 at 10:26 sáng
  Permalink

  Không chỉ nhân dân Việt Nam mà nhân loại yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới đều thấy rõ công lao, vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản đối với dân tộc Việt Nam hơn 80 năm qua, điều mà bọn “Việt gian” bán nước, hại dân vẫn ngày đêm hằm hè chống phá! Những lời vu cáo, xuyên tạc của chúng chỉ là chiêu trò “bình mới, rượu cũ”, không thể lay chuyển nổi lòng dân với Đảng, không thể làm suy suyển được tình yêu, sự trân trọng của dân tộc, bạn bè quốc tế với Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu!

  Reply
 • 24 Tháng Mười Hai, 2015 at 2:43 chiều
  Permalink

  Những ai cho rằng; “Đảng Cộng sản với chế độ độc tài toàn trị cộng sản do Hồ lập ra, qua nhiều chục năm độc quyền lãnh đạo đã phá tan hoang đất nước, con người Việt Nam, chúng biến con người trở nên vô cảm không còn tính người, tình người” là sự vu khống, xuyên tạc sự thật lịch sử về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Những kẻ cần bị chỉ mặt vạch tên để ai cũng biết được chông phá điên cuồng của chúng.

  Reply
 • 25 Tháng Mười Hai, 2015 at 7:38 sáng
  Permalink

  Sau gần 30 năm đổi mới, đất nước ta đã thay đổi cơ bản và toàn diện, sức mạnh mọi mặt của đất nước được tăng cường, độc lập chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, vị thế và uy tín của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Thành tựu của công cuộc đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã góp phần khẳng định sức sống trường tồn của chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới, khẳng định tính đúng đắn của mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Một thực tế khách quan đã chứng mih nhưng dường như những kẻ vong ơn bội nghĩa đang cố tình không biết để vu cáo một chân lý đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn cho cách mạng Việt Nam.

  Reply
 • 25 Tháng Mười Hai, 2015 at 11:13 chiều
  Permalink

  chúng càng gào thét với đủ mọi luận điệu thì chỉ chứng tỏ một điều, chúng đang hằn học với những gì mà nhân dân ta đã đạt được, càng chứng tỏ rằng những thành quả mà cách mạng nước ta có ý nghĩa biết nhường nào. mà có lẽ sự hằn học này chẳng phải của mấy tên bồi bút đâu, đứng sau là bọn trả tiền nuôi bọn nó cơ.

  Reply
 • 27 Tháng Mười Hai, 2015 at 4:52 chiều
  Permalink

  Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng
  Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi
  Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non
  Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời…
  Có lẽ mỗi chúng ta, hay bất cứ ai là người dân Việt Nam nếu sống có trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân và với chính bản thân mình khi nghe những ca từ của Bài hát “Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam” thì đều cảm thấy tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và nhân dân Việt Nam anh hùng. Còn những kẻ “lòng lang, dạ sói” mới cho rằng “Đảng Cộng sản với chế độ độc tài toàn trị cộng sản do Hồ lập ra, qua nhiều chục năm độc quyền lãnh đạo đã phá tan hoang đất nước, con người Việt Nam, chúng biến con người trở nên vô cảm không còn tính người, tình người”; phải chăng họ quên rằng, gieo gió ắt gặp bão, đó là quy luật muôn đời.

  Reply
 • 27 Tháng Mười Hai, 2015 at 5:13 chiều
  Permalink

  Những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đạt được trong hơn 70 năm qua sẽ còn vĩ đại hơn rất nhiều nếu thực dân Pháp và đế quốc Mỹ không đặt bàn chân xâm lược của họ lên mảnh đất hình chữ S này và không có những kẻ “đâm sau lưng” Việt Nam.
  Có những kẻ phản động, bất mãn cố tình giấu nhẹm đi điều kiện, hoàn cảnh vô cùng khó khăn của Việt Nam so với các nước Nhật Bản, Hàn Quốc… trong phát triển kinh tế-xã hội, để đưa ra những so sánh khập khiễng, “trên giời” về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội giữa Việt Nam với các nước châu Á khác.
  Tuy nhiên, trong điều kiện lịch sử vô cùng khó khăn đó, những thành tựu to lớn của nhân dân ta trong 70 năm qua được nhân dân thế giới, bạn bè quốc tế cảm phục, đánh giá cao, trở thành hành trang quý báu của dân tộc ta trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đó là sự thật không chỉ người Việt Nam yêu nước thừa nhận, mà thế giới ngợi ca và đánh giá cao. Những thành tựu to lớn là minh chứng hùng hồn phủ nhận luận điệu tuyên truyền vu cáo của những kẻ phản động, bất mãn chống phá sự nghiệp Đổi mới của nhân dân ta.

  Reply
 • 29 Tháng Mười Hai, 2015 at 3:33 chiều
  Permalink

  nếu là một người bình thường, không có cái nhìn ác ý thì ai cũng thấy được rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ CHí Minh thì đất nướ Việt Nam đã hoàn toàn được độc lập tự do, nhân dân Việt Nam thật sự là người làm chủ đất nước và có đời sống ngày càng nâng lên, luôn vui mừng phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. cô tình không nhìn thấy điều đó, ăn nói xằng bậy, phủ nhận lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ CHí Minh, quay lưng lại với quê hương đất nước thì chỉ có những kẻ vô lương tâm hay bị mù màu hoặc là bị bệnh tâm thần.

  Reply
 • 23 Tháng Một, 2016 at 11:16 sáng
  Permalink

  Đại hội XII của Đảng đang diễn ra suôn sẻ và chắc chắn sẽ thành công rực rỡ. Toàn thể nhân dân đang hướng về Hà Nội, theo dõi từng hoạt động của Đại hội XII, hi vọng và tin tưởng Đại hội sẽ đưa ra những quyết nghị đúng đắn đưa đất nước tiếp tục phát triển. Điều đó chứng tỏ rằng, nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng một lòng đi theo ngọn cờ của Đảng,bởi chính Đảng là nhân tố quyết định đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam, bảo đảm cuộc sống tốt đẹp của nhân dân. Chỉ có những kẻ mất đạo đức và lương tri mới ko thấy được công lao to lớn ấy của Đảng.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.