TRẦN ĐẮNG – KẺ “ĂN ỐC NÓI MÒ”

Trên trang Danlambao, Trần Đắng đã viết bài: “Bàn về cách sử dụng người tài trị quốc” đang gây bức xúc trong dư luận. Đọc xong bài viết của Trần Đắng, tôi nhận thấy đây là một kẻ loạn ngôn, chạy theo mục đích thấp hèn hòng hại nước, hại dân.

Bài viết của Trần Đắng đã thể hiện một con người “kém hiểu biết” mà còn tự cao, tự đại. Nếu chúng ta gõ tìm từ “Trần Đắng là ai” trên google thì sẽ không thấy tên của con người này. Ấy vậy mà, Trần Đắng lại tự nhận mình là người “học cao”, “hiểu rộng”, không ai hiểu biết bằng mình, nhất là về lĩnh vực Triết học Mác – Lênin. Trần Đắng còn đòi “chấp” mọi người “so găng” với “trình nhận thức” của mình thì điều đó càng chứng tỏ Trần Đắng là kẻ không bình thường. Chính vì vậy, tôi không tranh luận đúng – sai với một người “mất khả năng nhận thức”, nhất là về những nguyên lý, quy luật, phạm trù trong học thuyết khoa học và cách mạng Mác – Lênin.

Tuy nhiên, có một điều mà tôi cần gửi tới Trần Đắng để những mong Y có thể sáng tỏ hơn trong nhìn nhận về cách sử dụng người tài trị quốc của Đảng Công sản Việt Nam.

Sinh thời Hồ Chí Minh đã có một câu nói bất hủ và trở thành chân lý: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Thấm nhuần lời dạy của Người, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay, Đảng luôn chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ của mình – những người có đức, có tài, có tâm, có tầm, vừa hồng, vừa chuyên… làm đầy tớ, công bộc của nhân dân – quyết định đến việc thành, bại của cách mạng.

Thực tiễn đã chứng minh, với những cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản, luôn lấy mục tiêu phấn đấu là vì con người, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân làm lý tưởng và lẽ sống cao cả; với bản lĩnh chính trị vững vàng, có đường lối lãnh đạo đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, viết nên bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, làm nên khúc tráng ca khải hoàn Đại thắng mùa xuân 1975, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên CNXH và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, “ngăn bước quân thù phía Nam, phía Bắc” đưa đất nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đổi mới toàn diện với những thành tựu rất đỗi tự hào, trở thành điểm sáng về sự ổn định và phát triển… Điều đó đã được cả thế giới thừa nhận. Vậy thử hỏi rằng, cách dùng người trị quốc trong thời đại Hồ Chí Minh hay trong thời đại phong kiến là đúng? Thực tiễn trên đã phản bác hoàn toàn sự xuyên tạc, bịa đặt của Trần Đắng.

Chúng ta đều biết, một trong những nội dung quan trọng tại Đại hội XIII của Đảng là lựa chọn đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chính vì vậy, thời gian qua, công tác chuẩn bị nhân sự được quan tâm, tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, với phương châm là làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó; kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương, nhưng cũng không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong Nhân dân. Vậy mà Trần Đắng cho rằng: “Đảng Cộng sản không biết dùng người, không dùng người tài”. Điều này càng chứng tỏ Trần Đắng có suy nghĩ thiển cận, mơ hồ, xuyên tạc, bịa đặt, suy đoán thiếu căn cứ. Do vậy, mọi người cần hết sức cảnh giác và kiên quyết đấu tranh với những luận điệu phản động, sai trái, “ăn ốc nói mò” của Trần Đắng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “TRẦN ĐẮNG – KẺ “ĂN ỐC NÓI MÒ”

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.