Trần Gia Phụng – nói sai không biết ngượng mồm

Nghe tiếng Trần Gia Phụng là Giáo sư sử học nên tôi mới tò mò đọc xem ông  nói gì, lập luận ra sao trong bài viết có tiêu đề “Hiện tượng ngụy tạo lịch sử” được trình tại Lễ khai mạc Trại Việt 2000-16, (Dallas tối 14-10-2016. Nhưng thất vọng thay,bởi ông viết bịa đặt, hoàn toàn không có căn cứ.

Ông ta sinh ra, lớn lên ở một vùng quê có truyền thống yêu nước nhiệt thành, kiên cường cách mạng, cũng đã có một thời đứng trên giảng đường và từng chứng kiến kẻ thù ngoại bang, cấu kết với bè lũ tay sai bán nước đã dội lên đầu nhân dân Việt Nam hàng triệu tấn bom đạn và chất độc dioxin, tàn sát hàng triệu người dân vô tội. Ấy thế mà, trong lúc hàng triệu người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài vẫn luôn hướng về quê hướng, cống hiến rất nhiều công sức, trí tuệ cho đất nước, … thì Trần Gia Phụng lại dùng thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận hiện thực lịch sử, bôi nhọ những người có công lao to lớn với quốc gia – dân tộc.

Hồ Chí Minh, người anh hùng dân tộc lỗi lạc đã làm rạng rỡ non sông đất nước ta, người cộng sản Việt Nam đầu tiên đã sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, người khai sinh, xây dựng Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với lịch sử oanh liệt nhất của cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, mở ra kỷ nguyên mới cho sự phát triển của dân tộc ta – kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cuộc đời của Người là một tấm gương chói lọi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần quên mình vì nước, vì dân, của đạo đức giản dị và khiêm tốn, nhân ái và cao thượng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Người tượng trưng cho sự kết hợp hài hoà giữa tinh hoa của dân tộc Việt Nam với tinh hoa của thời đại, sự kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Đảng, Nhà nước, nhân dân ta luôn ghi nhớ công lao trời biển đó của Người, và nhân loại tiến bộ trên thế giới cũng thấu hiểu tầm vóc cống hiến của Người, thế mà Trần Gia Phụng và một số kẻ có dã tâm đen tối như ông ta đã lớn tiếng cho rằng, Hồ Chí Minh “nhập cảng chủ nghĩa cộng sản, làm điêu đứng dân tộc Việt Nam cho đến ngày nay”. Ai cũng biết rằng, ở Việt Nam vào những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX cùng với sự xâm nhập ngày càng sâu của chủ nghĩa tư bản, cục diện chính trị, xã hội có nhiều biến chuyển sâu sắc. Điều đó đã kích thích những người yêu nước Việt Nam từ bỏ ngọn cờ “Cần vương yêu nước” để đi tìm một đường lối cứu nước mới nhằm giải phóng dân tộc khỏi kiếp nô lệ. Năm 1920 người con xuất chúng của dân tộc Việt Nam – Nguyễn Ái Quốc đã tiếp nhận, giương cao ngọn cờ Mác – Lênin, để tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc. Nhân dân Việt Nam đã tự nguyện lựa chọn ngọn cờ chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ đường cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đi theo ngọn cờ cách mạng vô sản, dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng nhân dân Việt Nam đã làm nên Cuộc cách mạng Tháng Tám vĩ đại, lần lượt đánh bại các kẻ thù xâm lược, giành và bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa. Sau khi chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch đã công kích, chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa từ mọi phía. Trước tình hình đó Đảng ta tiếp tục khẳng định mạnh mẽ tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa của nước ta. Chủ nghĩa Mác – Lênin là kho tàng đồ sộ lý luận cách mạng của giai cấp công nhân; biểu hiện tập trung lập trường của giai cấp công nhân, là hệ tư tưởng chỉ đường cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, nhằm giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Bản chất của chủ nghĩa Mác – Lênin là cách mạng và khoa học, đương nhiên nó không phải là một thứ lý luận “màu xám”, “chết cứng” mà vận động phát triển cùng với sự vận động phát triển của xã hội loài người. Nhận thức sâu sắc điều đó, trước sự khủng hoảng mô hình chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam kịp thời đổi mới tư duy, trên nền tảng phương pháp luận mác xít, lấy thực tiễn của cách mạng nước ta và xu thế thời đại làm cơ sở cho tư duy khoa học đề ra đường lối, chủ trương, chính sách và giải quyết các vấn đề của cách mạng Việt Nam, đã đưa đến những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới. Điều đó càng khẳng định chủ nghĩa Mác – Lênin không chỉ là ánh sáng soi đường, vũ khí tư tưởng để chúng ta đánh bại mọi kẻ thù xâm lược mà ngày nay ngọn cờ đó vẫn hoàn toàn đúng đắn, phù hợp, tiếp tục chỉ đường cho cách mạng Việt Nam vững bước tiến lên.

Tất cả điều đó đều là sự thật lịch sử hiển nhiên, các thế lực thù địch và cơ hội chính trị như Trần Gia Phụng càng mạnh tay đào bới, phỉ báng lịch sử của dân tộc Việt Nam thì tội ác của họ càng ngày càng chất chồng như núi. Mọi sự ngụy biện, xuyên tạc, bóp méo lịch sử của ông ta có thể đánh lừa được một số người nhẹ dạ, cả tin hoặc lôi kéo được một số phần tử bất mãn nào đó nhưng không thể đánh lừa được cả một dân tộc mà nhân dân vốn có đạo hiếu sâu sắc với tổ tiên, biết uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Trần Gia Phụng – nói sai không biết ngượng mồm

  • 5 Tháng Mười Một, 2018 at 3:09 chiều
    Permalink

    Chủ nghĩa Mác – Lênin không chỉ là ánh sáng soi đường, vũ khí tư tưởng để chúng ta đánh bại mọi kẻ thù xâm lược mà ngày nay ngọn cờ đó vẫn hoàn toàn đúng đắn, phù hợp, tiếp tục chỉ đường cho cách mạng Việt Nam vững bước tiến lên.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.