Trần Mai Trung – kẻ xuyên tạc sự thật

Gần đây, Trần Mai Trung đăng bài viết “Bóng ma trong Đặc khu” trên trang mạng danlambao. Xuyên suốt bài viết là những luận điệu xuyên tạc về chính sách huy động nguồn lực trong và ngoài nước để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta với Trung Quốc; chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Có thể chỉ rõ tính sai trái, xuyên tạc của Trần Mai Trung trên những nội dung sau:

Thứ nhất, Trần Mai Trung cho rằng, Đảng và Nhà nước ta phát triển luật Đặc khu nhưng lại đi vay Trung Quốc, buộc nhân dân Việt Nam và con cháu chịu trách nhiệm cho dự án.

Đây là luận điệu hoàn toàn sai trái, phản động, thể hiện cái nhìn hết sức méo mó, dị dạng của Trần Mai Trung. Bởi, việc kết hợp sức mạnh trong nước với sức mạnh ngoài nước, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại luôn được Đảng và Nhà nước ta khai thác, sử dụng đúng lúc, đúng thời điểm, cho phép khơi dậy những tiềm năng, thế mạnh vốn có của đất nước và tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ ở bên ngoài để phát triển kinh tế – xã hội. Bài học về sự kết hợp đúng đắn, hài hoà giữa nguồn lực trong nước và nguồn lực ngoài nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào từng giai đoạn, thời kỳ lịch sử cụ thể và có những cơ chế, chính sách rất kịp thời, hợp lý để từng bước huy động các nguồn lực vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Như chúng ta đều biết, Việt Nam đi lên xây dựng đất nước từ một điểm xuất phát thấp bởi sự tàn phá hết sức nặng nề của chiến tranh, sự bao vây, cấm vận của đế quốc Mỹ; sự khắc nghiệt, tàn phá của thiên tai, hạn hán, lũ lụt… Trong bối cảnh đó, Đảng, Nhà nước và nhân ta không chịu khuất phục trước đói nghèo, lạc hậu, tìm mọi cách đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động nắm vững thời cơ, vận hội.  Phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam đã được thực tiễn lịch sử kiểm nghiệm, chứng minh để dựng xây, kiến thiết đất nước, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đến ngày thắng giặc Mỹ xâm lược ta sẽ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, mọi nguồn lực trong nước và ngoài nước đã được phát huy một cách cao độ, trở thành mục tiêu, động lực để mỗi giai cấp, tầng lớp nhân dân trong xã hội phấn đấu vươn lên, đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập và phát triển như vũ bão của kinh tế thế giới hiện nay, việc tăng cường giao lưu, trao đổi, ký kết giúp đỡ nhau về các phương diện kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, an ninh, quốc phòng giữa các nước trên thế giới nói chung và với Trung Quốc nói riêng cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có điều, trong quá trình đó, phải bảo đảm mục tiêu tối thượng của quốc gia, dân tộc là độc lập dân tộc, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, không được đánh đổi chủ quyền của quốc gia, dân tộc bằng bất cứ giá nào, không được đi ngược lại với lợi ích của quốc gia, dân tộc. Đúng như lời Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định rằng: Làm sao đất nước yên bình tiến lên nhưng phải giữ vững độc lập chủ quyền. Cố gắng giữ quan hệ cho tốt, nhưng cái gì thuộc về độc lập chủ quyền dân tộc, ta không bao giờ nhân nhượng, tinh thần của ta là quyết chiến, quyết thắng.

Thứ hai, Trần Mai Trung xuyên tạc mối quan hệ tốt đẹp giữ Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

Y xuyên tạc rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam sợ Trung Quốc, xem trọng Trung Quốc hơn nhân dân Việt Nam, làm việc cho quyền lợi của ngoại bang và là một bộ phận của đảng cộng sản Trung Quốc…”. Đây là luận điệu của kẻ phản động, cố tình xuyên tạc vu khống Đảng, Nhà nước ta và phá hoại mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tiến hành hành hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược để giành lấy độc lập, tự do dân tộc, thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong suốt quá trình đó, Đảng ta đã không ngừng phấn đấu cho mục tiêu xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Trong quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam đang duy trì đường lối đối ngoại trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi. Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam trong thời gian gần đây đã tới Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới để thiết lập quan hệ ngoại giao một cách chặt chẽ hơn, nhằm mang lại những cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp và phát triển kinh tế cho đất nước.

Những minh chứng trên đã bác bỏ hoàn toàn các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc sai trái của Trần Mai Trung. Mỗi chúng ta nên hết sức tỉnh táo, cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, vạch trần và bác bỏ những luận điệu sai trái này./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Trần Mai Trung – kẻ xuyên tạc sự thật

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares