“Trò khỉ” của Phạm Văn

Thời gian gần đây, trên mạng Internet xuất hiện nhiều bài viết của Phạm Văn với nội dung chống phá sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; vu cáo, xuyên tạc, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Với tựa đề bài viết “Trò khỉ-đu dây và tự do” vừa được phát tán trên mạng những ngày qua, một lần nữa Phạm Văn lại càng lộ rõ ý đồ xấu xa, phản động của mình.

Phạm Văn cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã vay mượn chủ nghĩa Mác – Lênin một cách chắp vá và sống sượng”. Đây là sự vu cáo trắng trợn, bởi thực tiễn gần 90 năm hoạt động của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những đóng góp to lớn góp phần phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin và phong trào cộng sản quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam. Và thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động. Kể từ khi ra đời năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân và toàn thể dân tộc Việt Nam tiến hành Cách mạng tháng Tám thành công, giành độc lập, tự do cho dân tộc; đồng thời luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nỗ lực xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đẩy mạnh đồng bộ công cuộc đổi mới, viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước. Việt Nam từ một nước có trình độ kinh tế – xã hội lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Vị thế, vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới ngày càng cao.

Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của hơn 30 năm đổi mới, một lần nữa khẳng định sức sống bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tính đúng đắn của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phạm Văn đã cố tình xuyên tạc, xúc phạm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Với một bài viết quá rối rắm, sử dụng câu cú lủng củng, có lẽ mọi người đã biết được trình độ thật sự của Phạm Văn. Chỉ đọc bài viết của y trên mạng Internet, tôi không biết Phạm Văn là ai, bao nhiêu tuổi, trình độ như thế nào, nhưng tôi đánh giá y là một người vô văn hóa. Bởi vì, trong bài viết của mình y đã sử dụng những ngôn từ chợ trời, vô văn hóa để đi miệt thị người đứng đầu Đảng, một con người mẫu mực về nhân cách, hết lòng vì Đảng, vì dân vì nước, luôn được nhân dân tin yêu, ủng hộ, bạn bè quốc tế và các nhà lãnh đạo trên thế giới kính trọng. Y cố tình vu cáo Tổng Bí thư trong quan hệ đối ngoại với nước láng giềng, nhưng y lại không thấy được sự hòa bình, ổn định của Việt Nam trước những sóng gió ở Biển Đông và trong ứng xử với các nước lớn những năm vừa qua. Cùng với sự lãnh đạo của Đảng thì vai trò của Tổng Bí thư – người đứng đầu Đảng là hết sức quan trọng.

Phạm Văn đã cố tình xuyên tạc nỗ lực của Tổng Bí thư trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Thực tiễn cho thấy, dưới sự lãnh đạo kiên quyết của người đứng đầu Đảng, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã thu được những kết quả quan trọng, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao, được các tổ chức quốc tế ghi nhận. Từ năm 2014 đến nay, nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp đã được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm khắc, đúng pháp luật, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, đặc biệt là từ khi Tổng Bí thư phát lệnh “đốt lò tham nhũng”. Điển hình là các vụ án: Vũ Quốc Hảo, Vũ Việt Hùng, Dương Chí Dũng, Huỳnh Thị Huyền Như, Nguyễn Đức Kiên, Lê Dũng, Châu Thị Thu Nga, Giang Kim Đạt, Trịnh Xuân Thanh, Phạm Công Danh, Hà Văn Thắm, Phan Văn Anh Vũ, Đinh Ngọc Hệ, … Với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định hiện nay phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hoàn toàn “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” và những luận điệu của Phạm Văn hòng bôi nhọ Tổng Bí thư trong công tác phòng, chống tham nhũng thực chất chỉ là xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, kích động chống Đảng, Nhà nước. Đúng là Phạm Văn đang diễn “trò khỉ – đu dây”./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

13 thoughts on ““Trò khỉ” của Phạm Văn

 • 6 Tháng Chín, 2018 at 8:08 chiều
  Permalink

  Cố tình xuyên tạc những nỗ lực của Tổng Bí thư trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng làm trong sạch Đảng, Nhà nước ta hiện nay, Phạm Văn đã lộ rõ bộ mặt phản động.

  Reply
 • 7 Tháng Chín, 2018 at 9:16 sáng
  Permalink

  Đảng ta ra đời là sự kết hợp của chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Từ khi xuất hiện trên vũ đài chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tỏ rõ là một đảng cách mạng chân chính nhất, có sức hội tụ lớn nhất mọi sức mạnh của dân tộc, của giai cấp, sớm trở thành đội tiên phong của giai cấp và của dân tộc trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, phong kiến. Có thể nói, sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam là do thời đại, do giai cấp và dân tộc quy định. Những thành quả cách mạng của hơn 30 năm đổi mới và sự quyết liệt trong đấu tranh “phòng, chống” tham nhũng của Đảng và quyết tâm của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là không thể xuyên tạc, bịa đặt.

  Reply
 • 9 Tháng Chín, 2018 at 8:08 sáng
  Permalink

  Phạm Văn đã non kém về trình độ còn bày đặt xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Reply
 • 9 Tháng Chín, 2018 at 10:35 chiều
  Permalink

  Phạm Văn hãy mở to mắt ra mà nhìn thành quả cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đạt được những thành tựu rất đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực. Phạm Văn có mắt như mù, có tai như điếc.

  Reply
 • 10 Tháng Chín, 2018 at 8:05 sáng
  Permalink

  PHẠM VĂN CỐ TÌNH XUYÊN TẠC CHỐNG PHÁ HÒNG LÀM SUY YẾU NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐCSVN

  Reply
 • 10 Tháng Chín, 2018 at 8:46 sáng
  Permalink

  Càng xuyên tạc công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam, Phạm Văn càng lộ rõ bản chất của kẻ phản động.

  Reply
 • 11 Tháng Chín, 2018 at 10:17 sáng
  Permalink

  Phạm Văn đích thị là một con khỉ đu dây trong gánh xiếc Phản động, được nuôi dưỡng bởi những đồng USD nhơ bẩn!. Không bao giờ có bản tính con người trong Y, bàn gì đến những vấn đề lớn lao như: Tư tưởng hay Chủ nghĩa Mác – Lenin….

  Reply
 • 12 Tháng Chín, 2018 at 8:36 sáng
  Permalink

  Lịch sử Đảng ta hơn 85 năm qua xác nhận: do kiên định và vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó tìm đúng bản chất, quy luật vận động đặc thù của xã hội Việt Nam và xu thế vận động tất yếu của thời đại;

  Reply
 • 12 Tháng Chín, 2018 at 9:57 sáng
  Permalink

  Trò khỉ của Phạm Văn cần bị vạch trần kịp thời và trừng trị nghiêm minh.

  Reply
 • 18 Tháng Chín, 2018 at 8:16 sáng
  Permalink

  Phạm Văn là kẻ nào mà đòi đi phê phán, bôi nhọ Tổng Bí Thư. Qua văn phong bài viết của Phạm Văn ta biết ngay Phạm Văn chỉ là loại ngụy trí thức, ngụy quân tử, bồi bút chưa lành nghề trong giới phản động mà thôi.

  Reply
 • 18 Tháng Chín, 2018 at 10:23 sáng
  Permalink

  Bài viết của Tuấn Đức đã vạch âm mưu, thủ đoạn của Phạm Văn, một kẻ chuyên dựng chuyện, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng và chế độ XHCN ở Việt Nam

  Reply
 • 19 Tháng Chín, 2018 at 10:01 sáng
  Permalink

  Phạm Văn mới chính là con khỉ luôn đánh đu theo những tư tưởng phản động, sai trái!

  Reply
 • 19 Tháng Chín, 2018 at 2:45 chiều
  Permalink

  Phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay hoàn toàn “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” và những luận điệu của Phạm Văn hòng bôi nhọ Tổng Bí thư trong công tác phòng, chống tham nhũng thực chất chỉ là xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, kích động chống Đảng, Nhà nước.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.