Trung Nguyễn có não như không, có mắt như mù, có tai như điếc

Thời gian gần đây, lợi dụng bài viết “Lịch sử giúp chúng ta hiểu về hiện tại, dự báo tương lai” của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, được đăng trên các báo. Ngày 10/1/2018, Trung Nguyễn đã tung lên trang mạng “Tiếng dân” với bài viết “Thư gửi ông Trương Tấn Sang và giới lãnh đạo cộng sản”, Trung Nguyễn đã xuyên tạc trắng trợn nội dung bài viết của nguyên Chủ tịch nước, với những luận điệu cực kỳ tráo trở, phản động, nhằm hướng lái dư luận hiểu sai về nội hàm, bản chất của bài viết

Thứ nhất, Trung Nguyễn đã xuyên tạc rằng: “chế độ Cộng sản là chế độ phong kiến”. Nói để Trung Nguyễn nhìn nhận cho tỏ tường, tôi cũng đã đọc bài viết của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, được đăng trên Báo Nhân dân, ra ngày 08/01/2017. Nội dung bài viết rất hay, sâu sắc, đúng với tầm của người đã nhiều năm là một trong những lãnh đạo cao nhất của đất nước, bài viết đã điểm lại những thăng trầm các triều đại lịch sử của dân tộc Việt Nam, từ triều đại Nhà Lý, Trần, Hồ, Lê và đúc kết lại là: “Con đường đi tới quyền lực và đưa đất nước lên tới đỉnh cao hưng thịnh của các triều đại rất khác nhau, nhưng nguyên nhân suy vong thì chẳng khác nhau là mấy. Đó là do tài năng yếu kém và đạo đức suy đồi của những người cầm quyền”. Tác giả bài viết cũng dẫn chứng, Nhà bác học Lê Quý Đôn (1726 – 1784) có tổng kết 5 nguy cơ dẫn đến quốc gia suy vong là: “Trẻ không kính già, trò không trọng thầy, binh kiêu tướng thoái, tham nhũng tràn lan, sĩ phu ngoảnh mặt”. Kết lại bài viết, nguyên Chủ tịch nước đã đề cập “Đảng và những người nắm giữ vai trò trèo lái đất nước phải kiên quyết hành động trong phòng, chống tham nhũng, lãnh phí và suy thoái đạo đức, lối sống”. Văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiền phong, sức chiến đấu, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Như vậy, có thể thấy nội hàm bài viết của nguyên Chủ tịch nước hoàn toàn là trong sáng, hợp ý Đảng, lòng dân, chứ đâu phải như những gì mà Trung Nguyễn đã suy diễn, xuyên tạc, chúng ta phải hết sức cảnh giác với những luận điệu của Trung Nguyễn.

Thứ hai, Trung Nguyễn còn trơ trẽn xuyên tạc rằng: “Chế độ Cộng sản còn tệ hơn chế độ phong kiến”. Nói để Trung Nguyễn biết, chế độ phong kiến là một chế độ quân chủ chuyên chế, đứng đầu là vua, người nắm giữ mọi quyền hành; đặc trưng của nó là: thâu tóm mọi quyền lực của đất nước, luôn kìm hãm sự phát triển trong mọi tư tưởng tiến bộ của nhân dân, luôn đặt mọi quyền lợi của mình lên cao; xã hội thường phân chia ra nhiều giai cấp thống trị khác nhau; là nơi không có sự công bằng về công lý. Chế độ phong kiến là chế độ xã hội mà Vua là người trị vì cao nhất và tự phong là thay trời hành đạo. Hành đạo trong chế độ phong kiến là đặc trưng khác biệt so với các chế độ khác; hình thái xã hội – kinh tế của chế độ xã hội phong kiến là, giai cấp địa chủ, quý tộc chiếm hữu đất đai, bóc lột địa tô, chính quyền tập trung trong tay vua chúa, địa chủ.

Còn chế độ Cộng sản. Từ ngày được thành lập đến nay, gần 90 năm, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Điều lệ Đảng năm 2011 khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của gai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 ghi: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới”. Như vậy, bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng là một chế độ xã hội do nhân dân làm chủphát huy đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân. Đảng và Nhà nước ta luôn bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Tất cả mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đều vì con người, chăm lo xây dựng con người, phát triển toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ. Chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta xây dựng dựa trên nền tảng kinh tế sở hữu toàn dân, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, với nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, con người phát triển toàn diện; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do dân, của nhân dân, vì nhân dân do Đảng lãnh đạo. Đó là Nhà nước gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân; có cơ chế và biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa và trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm, lộng quyền, xâm phạm quyền dân chủ của công dân.

Từ những minh chứng trên có thể thấy Trung Nguyễn là kẻ xuyên tạc hết sức trắng trợn. Hẳn Trung Nguyễn và những người thân của Y cũng đều sống qua hai chế độ phong kiến và chế độ xã hội chủ nghĩa và chắc rằng hiểu rất rõ bản chất của hai chế độ khác biệt nhau như thế nào. Vậy mà Trung Nguyễn, một người có não như không, có mắt như mù, có tai như điếc, khi cố tình xuyên tạc “chế độ cộng sản còn tệ hơn chế độ phong kiến”. Đây là luận điệu hết sức phản động, xảo trá, trắng trợn, chúng ta phải hết sức tỉnh táo, kiên quyết đấu tranh, bác bỏ những luận điệu này của Trung Nguyễn./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Trung Nguyễn có não như không, có mắt như mù, có tai như điếc

 • 26 Tháng Một, 2018 at 9:40 sáng
  Permalink

  Luận điệu xuyên tạc của Trung Nguyễn là hết sức trắng trợn. Tuy nhiên, nó chẳng thể đánh lừa được ai mà chỉ làm lộ rõ bản chất phản động của Y./.

  Reply
  • 31 Tháng Bảy, 2019 at 9:06 sáng
   Permalink

   Trung Nguyễn thật là phản động!.

   Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.