“TƯ DUY ĐỘT PHÁ” CỦA ĐÁM “DÂN CHỦ CUỘI”(kỳ 3)

3. Họ lo sợ cho sự sụp đổ bởi những tư tưởng chống cộng trên thế giới và sự thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa

Trái ngược với nghịch cảnh, giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã tiếc thương, nuối tiếc cho bao lý tưởng tốt đẹp của mình bị mất đi khi chứng kiến sự sụp đổ khi chủ nghĩa xã hội hiện thực ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô vào những năm 80-90 của thế kỷ trước. Thì lúc đó, đám “anh em nhà Cuội” là người vui mừng nhất, và cũng luôn “tiên đoán” chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cùng lắm cũng chỉ tồn tại được vài năm, hay đến năm 2000… Ấy vậy mà ngược lại, chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không chỉ đứng vững mà còn phát triển một cách đĩnh đạc, mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong suốt từ thập niên 80 của thế kỷ trước đến nay. Thế và lực của đất nước, cơ đồ và sự nghiệp của cách mạng Việt Nam chưa bao giờ lớn mạnh như ngày nay, như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã từ nói. Bây giờ, Việt Nam đã ở vào cái thế khác hẳn so với 20, 30 năm trước đây. Không chỉ các nước tư bản lớn nhất trên thế giới mà cả nước Mỹ và toàn thể châu Âu đều mong muốn hợp tác làm ăn với một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Vấn đề là tại sao Việt Nam lại đứng vững và phát triển như vậy? Chỉ có một câu trả lời duy nhất đối với các “nhà dân chủ Cuội” rằng, chính họ đã cố tình quên mất cái truyền thống và bản sắc của dân tộc Việt Nam đó là “chiến đấu giỏi và xây dựng đất nước cũng giỏi”. Nhưng Người không quên vấn đề này là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng là người không chỉ tiếp nối cái truyền thống quý báu của dân tộc mà còn phát huy nó cao độ trong thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI này. Trong sự nghiệp lãnh đạo công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ đem lại cái giá trị đích thực về quyền dân tộc tự quyết, quyền con người, nhân quyền cho Nhân dân và dân tộc Việt Nam, làm cho dân giàu, nước mạnh, mà còn có rất nhiều đóng góp hết sức quan trọng vào tham gia và giải quyết những vấn đề bình đẳng giữa các quốc gia và quyền con người trên khắp trái đất này. Vì vậy, Đảng Cộng sản không chỉ được Nhân dân Việt Nam tin cậy, yêu mến và ủy thác mọi trọng trách lãnh đạo quốc gia, dân tộc, mà còn được hầu hết các chính đảng trên thế giới, kể cả các đảng tư sản cầm quyền ở các nước tư bản tin tưởng, đoàn kết ủng hộ và luôn học theo cách lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Như vậy, lý tưởng cộng sản trên thế giới không những không mất đi mà còn được gieo mầm, nảy nở trở lại từ chính những thành công mang tầm thời đại của Đảng Cộng sản Việt Nam ở những năm đầu thế kỷ XXI này. Mặt khác, các “nhà dân chủ Cuội” đang chứng kiến nhưng không bao giờ dám nói ra một hình ảnh hết sức đối lập ở nước Mỹ và châu Âu hiện nay, đó là “cuộc chiến tranh với các tượng đài” của chính người dân ở nước họ. Nếu như các tượng đài biểu tượng của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô bị kéo đổ cũng bởi một trong những nguyên nhân bên ngoài là chính sự kích động của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc. Thì nay, các tượng đài, biểu tượng cao nhất cho lý tưởng của cái là “tự do, bình đẳng, bác ái” kiểu tư bản chủ nghĩa đã bị kéo đổ bởi chính người dân Mỹ, mà tượng đài Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ là George Washington – biểu tượng cao đẹp nhất, cội nguồn của những lý tưởng tư bản chủ nghĩa, cũng nằm trong số phận đó.

Rõ ràng, các “nhà dân chủ Cuội” lo sợ cho lý tưởng của chủ nghĩa tư bản bị sụp đổ và sự thành công của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nhiều hơn là sự quan tâm đến những “tư duy đột phá” về lý luận mà họ đưa ra. Do vậy, việc “góp ý”, “phát kiến” hay “đóng góp” cho Đại hội XIII của Đảng cũng chỉ là cái cớ để họ chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và chống phá chủ nghĩa xã hội trên thế giới mà thôi. Theo đó, với cái bản chất “Cuội vẫn Cuội”, thì chúng ta càng khẳng định không thể nào tin được những lời lẽ mà “anh em nhà Cuội” đưa ra trên đây và trong những năm qua./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on ““TƯ DUY ĐỘT PHÁ” CỦA ĐÁM “DÂN CHỦ CUỘI”(kỳ 3)

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.