Vạch trần âm mưu đen tối của Trần Văn Giang

Là một trong những thành phần “tích cực” của lực lượng phản động chống phá cách mạng Việt Nam, Trần Văn Giang thường xuyên viết, tung lên không gian mạng những bài viết nhằm mục đích xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, phủ nhận những thành quả cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với “Cái bẫy chuột” được Trần Văn Giang đăng tải trên trang mạng phản động Danlambao cũng nằm trong âm mưu đen tối đó.

Để đánh lừa dư luận, Trần Văn Giang có cách đặt vấn đề ra vẻ mang tính nhân văn với cách nói khá ỡm ờ “hãy quan tâm đến những người sống xung quanh mình và cố gắng cùng giúp đỡ họ vượt qua cơn khốn khó”. Đến đây, mọi người sẽ nghĩ, Trần Văn Giang có chút lương tri của con người. Nhưng không, đằng sau những lời nói ỡm ờ đó, là cả một âm mưu đen tối, xảo quyệt. Từ câu chuyện ngụ ngôn về “Cái bẫy chuột” đã được cải biên qua cách hành văn của mình, Trần Văn Giang đi đến liên hệ, dẫn dắt thông qua bôi đen lịch sử và đi đến xuyên tạc, đánh lừa dư luận, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, kích động, lôi kéo gây mất ổn định xã hội. Vì vậy, phải vạch trần bộ mặt, âm mưu thâm độc của Trần Văn Giang và đồng bọn.

Trước hết, việc cải tạo xã hội, thống nhất tiền tệ sau khi thống nhất đất nước là chủ trương, chính sách đúng, phù hợp với quy luật khách quan.

Sau Đại thắng mùa xuân năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất và bước vào kỷ nguyên hòa bình, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng nước ta bước vào thời kỳ biến đổi toàn diện thông qua: Cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học và kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hoá. Tuy nhiên, những tàn dư về kinh tế, xã hội của chế độ cũ còn tồn tại rất nặng nề. Chính quyền tay sai được sự “hà hơi, giúp sức” của các thế lực thù địch tuy đã bị đánh đổ, nhưng những tư tưởng của chế độ cũ vẫn còn tồn tại, một bộ phận ngụy quân, ngụy quyền vẫn tìm mọi thủ đoạn, thời cơ để chống phá cách mạng Việt Nam. Vì vậy, những luận điệu mà Trần Văn Giang đưa ra là hoàn toàn trái ngược.

Thứ hai, Trần Văn Giang đã xuyên tạc, bóp méo sự thật về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước sau khi thống nhất Tổ quốc.

Trần Văn Giang lu loa đưa ra luận điệu xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về việc cải tạo đối với lực lượng ngụy quân, ngụy quyền. Thế nhưng, sự thật đã chứng minh: việc tổ chức cho ngụy quân, ngụy quyền và các đối tượng phản động ra trình diện học tập cải tạo thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, có tác dụng phân hóa hàng ngũ bọn phản động, cô lập bọn đầu sỏ ngoan cố, đập tan luận điệu tuyên truyền chiến tranh tâm lý của địch, tranh thủ được sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân. Trong quá trình thực hiện, chính quyền các cấp ở miền Nam đã tuyên truyền, giáo dục để họ từ những người cầm súng chống lại đồng bào trở thành những người dân làm ăn lương thiện, có trách nhiệm với đất nước. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, sau khi được cải tạo, đa số ngụy quân, ngụy quyền đã nhận thức được những sai lầm của họ trong quá khứ và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân đối với đất nước.

Không dừng lại ở đó, Trần Văn Giang còn bôi đen, bóp méo sự thật về chủ trương của Ngân hàng Quốc gia Cộng hòa miền Nam Việt Nam thực hiện việc đổi tiền để đi đến sử dụng một loại tiền thống nhất cho một nền kinh tế thống nhất. Dựa trên những thông tin, số liệu mập mờ do chính mình đưa ra, Trần Văn Giang đã quy kết, đánh giá, phản ánh sai sự thật về thực hiện việc đổi tiền tại miền Nam. Có lẽ, Trần Văn Giang đã không biết hoặc cố tình không hiểu quy luật giá trị nên đã đưa ra những nhận định sai bản chất, ngụy biện và phản động. Trên thực tế, quá trình đổi tiền ở miền Nam đều dựa vào quy luật và thực tiễn. Do đó, hoàn toàn không có việc “tài sản của nhân dân không cánh mà bay” như những gì Trần Văn Giang đã xuyên tạc.

Thứ ba, Trần Văn Giang đã phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Lu loa, dẫn dắt với mớ hỗn độn của sự xuyên tạc, phản động, bóp méo sự thật, cuối cùng Trần Văn Giang cũng lộ rõ bộ mặt thật của kẻ phản động khi tìm mọi cách kích động nhân dân, đưa ra những luận điệu sai trái nhằm làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, ảnh hưởng đến mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa nhân trong nước với đồng bào Việt Nam định cư ở nước ngoài. Qua đó, kích động nhân dân biểu tình, chống đối, gây mất ổn định xã hội, ảnh hưởng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Đây là âm mưu, thủ đoạn thâm độc của Trần Văn Giang và đồng bọn của y.

Vì vậy, mọi người cần nhận thức, hiểu đúng sự thật, đấu tranh, vạch trần mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động. Giữ vững lòng tin với Đảng và Nhà nước, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Vạch trần âm mưu đen tối của Trần Văn Giang

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.