Vach trần kẻ “đục nước béo cò”, chống phá sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam (Kỳ hai)

Lợi dụng tình hình hòng truyền bá tư tưởng phản động

Thực tiễn tình hình chính trị, thông tin báo chí và tuyên truyền ở trong và ngoài nước những năm qua đã khẳng định: Một là, sự thật và những thông tin chính xác về sự thật luôn là tôn chỉ mục đích, tuyên ngôn của báo chí tự do, dân chủ và bình đẳng ở nước ta; Hai là, những thông tin chính xác về sự việc là thước đo khẳng định uy tín của tổ chức, cá nhân và những người làm công tác báo chí, tuyên truyền hay người phát ngôn trên các diễn đàn xã hội; Ba là, báo chí của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị – xã hội ở Việt Nam những năm qua luôn thể hiện được uy tín và sức mạnh của mình trong đời sống thông tin, chính trị và tinh thần ở nước ta; Bốn là, các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội về chính trị, cùng những kẻ bất mãn với chế độ đã và đang thất bại thảm hại về tuyên truyền, lôi kéo nhân dân và hướng lái dư luận xã hội.

Thực tiễn đó khẳng định, uy tín chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã và tiếp tục được khẳng định, củng cố và tăng cường trong đời sống xã hội ở nước ta và trên thế giới; đường lối, chủ trương, chính sách nói chung, phương thức bảo vệ Tổ quốc bằng phương pháp hòa bình hiện nay nói riêng là hoàn toàn đúng đắn. Mọi sự công khai, minh bạch về chủ trương, chính sách, chiến lược, sách lược bảo vệ Tổ quốc, nhất là bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong thời gian qua của Đảng, Nhà nước và các lực lượng chấp pháp Việt Nam đều được thể hiện rõ trên các phương tiện thông tin đại chúng; được nhân dân đón nhận, ủng hộ, đồng tình và đánh giá rất cao.

Trái lại, các thế lực phản động, bất mãn, cơ hội về chính trị đã thất bại trên lĩnh vực thông tin và truyền thông; không thể tuyên truyền theo lối lấy được, thông tin sai lệch, áp đặt các giá trị tư tưởng sai trái lên đời sống chính trị – tinh thần của nhân dân ta. Đông đảo và hầu hết các tầng lớp nhân dân đã có trình độ văn hóa cao và có nhận thức chính trị đúng đắn. Do vậy chúng không thể có cơ hội nào cho sự tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ… Theo đó, sự phát ngôn của vị tướng Anh hùng LLVT này chính là duyên cớ, “cơ hội bằng vàng” để chúng lợi dụng, dùng thủ đoạn phản tuyên truyền, để hòng lấy lại chút “uy tín” chính trị đã mất hoặc gây dựng lại một vài “ảnh hưởng” nào đó ở một bộ phận còn bám giữ lập trường đối lập, theo đuôi hoặc còn bị giới hạn về thông tin, nhận thức chưa đầy đủ.

Đặc biệt lợi dung sự việc này, những kẻ cơ hội về chính trị, nhất là những kẻ có lập trường, tư tưởng chống phá Nhà nước Việt Nam, luôn tìm cách xen lồng và phát tán những thông tin không đúng sự thật về tình hình bảo vệ chủ quyền biển đảo của Quân đội và nhân dân Việt Nam trong lịch sử cũng như hiện tại nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín và phẩm chất của các sĩ quan cấp cao trong Quân đội, hòng hướng đến mục tiêu xuyên tạc và phá hoại bản chất chính trị, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời, chúng cũng ra sức phát tán các “phát kiến mới”, mà về thực chất là hướng lái, tác động làm chệch hướng con đường đúng đắn về đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta hiện nay.

Mục đích chính là phá hoại sự đoàn kết thống nhất dân tộc về bảo vệ chủ quyền biển đảo

Bất cứ một kẻ cơ hội nào, nhất là cơ hội về chính trị thì lời nói và hành động của chúng đều có mục đích chính trị rõ ràng. Việc lợi dụng những phát ngôn sai lệch, về thực chất chúng không phải để ca ngợi con người đó, lời nói và việc làm đó. Trái lại, mục tiêu của chúng là mượn cớ những lời nói sai lệch, chủ quan và phiến diện đó cho mục tiêu làm rối loạn nhân tâm, phân hóa tư tưởng, chia tách lòng người, phân rã sự đoàn kết, thống nhất giữa quân đội với nhân dân, giữa quân đội với Đảng, giữa Đảng với nhân dân.

Hiện nay, cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước ta đang và sẽ diễn ra quyết liệt, căng thẳng và phức tạp. Nó đặt ra yêu cầu phải không ngừng tăng cường hơn nữa và phát huy cao độ sức mạnh của khối đại đoàn kết thống nhất toàn dân tộc dưới một ngọn cờ, một đường lối quân sự, quốc phòng đúng đắn và duy nhất do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Nhà nước quản lý tập trung thống nhất, Quân đội là lực lượng nòng cốt, nhân dân là nền tảng của sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh đó, những tư tưởng và hành động lợi dụng tình hình để thực hiện mưu kế “khuấy nước bắt cá”, mưu toan chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây rối loạn nội tình, khiến nội bộ mâu thuẫn, nghi ngờ, thiếu thống nhất… chính là mục tiêu chủ yếu của các thế lực cơ hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh khoa học công nghệ và thông tin bùng nổ hiện nay, chúng ta cần thấy rõ, trước bất cứ một sự kiện, một diễn biến chính trị, xã hội nào ở nước ta, các thế lực cơ hội về chính trị đều có thể lợi dụng, hòng mưu đồ chống phá sự đoàn kết thống nhất toàn dân tộc. Để ngăn ngừa không cho các thế lực này có cơ hội chống phá sự nghiệp cách mạng của Việt Nam, thì con đường đúng đắn hiện nay vẫn là nhận diện chính xác về các thế lực cơ hội về chính trị. Dẫu chúng có “biến hình” một cách tinh vi, lời lẽ có hoạt ngôn, lươn lẹo đến đâu, thủ đoạn có xảo quyệt đến mấy, nhưng với nhận thức chính trị đúng đắn và tinh thần cách mạng tiến công của nhân dân ta, chúng sẽ phải lộ nguyên hình là kẻ cơ hội về chính trị và sẽ bị dư luận xã hội lên án và đấu tranh bác bỏ. Đồng thời, kết cục của dạng người này sẽ chung số phận như “con cò mà đi ăn đêm”./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Vach trần kẻ “đục nước béo cò”, chống phá sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam (Kỳ hai)

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.