VẠCH TRẦN KẺ LỢI DỤNG SỰ KIỆN BÃI TƯ CHÍNH ĐỂ CHỐNG PHÁ VIỆT NAM

Sau khi sự kiện nhóm tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc khảo sát trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa phía Nam Biển Đông của Việt Nam, các thế lực thù địch và cơ hội chính trị đã triệt để lợi dụng sự kiện này để xuyên tạc tình hình chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc hòng gây chia rẽ, tạo ra sự bất ổn cho đất nước. Nhưng với sự nỗ lực không khoan nhượng của Đảng và Nhà nước ta đã buộc các tàu Trung Quốc phải rút khỏi khu vực. Kết quả đấu tranh đó đã khẳng định Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán theo đúng luật pháp quốc tế. Đồng thời vạch trần những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch gây bất ổn cho đất nước.

1. Tàu khảo sát Hải Dương 8 và các tàu hỗ trợ của Trung Quốc đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa phía Nam Biển Đông của Việt Nam và sự xuyên tạc của các thế lực thù địch. Từ đầu tháng 7 đến ngày 7 tháng 8, Trung Quốc đã đưa tàu khảo sát Hải Dương 8 và các tàu hỗ trợ xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa phía Nam Biển Đông của Việt Nam. Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên, thì khu vực bãi Tư Chính mà nhóm tàu Trung Quốc khảo sát là một phần không thể tách rời của thềm lục địa Việt Nam. Khu vực này hoàn toàn không nằm trong vùng chồng lấn chủ quyền và chưa bao giờ là khu vực tranh chấp chủ quyền. Vì vậy, hành vi của Trung Quốc tại khu vực bãi Tư Chính đã vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam. Trong khi Đảng, Nhà nước ta chủ trương thực hiện các biện pháp đấu tranh hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế và pháp luật Việt Nam để giải quyết thì các phần tử phản động, cơ hội chính trị lại tìm mọi cách để xuyên tạc tình hình, gây bất ổn trong nước.

Thông qua một số đài nước ngoài mang luận điệu chống phá Việt Nam có hệ thống, như Đài Á Châu tự do (RFA) hay BBC, một số nhân vật cộm cán, chống đối cách mạng Việt Nam có thâm niên như: Phạm Thanh Nghiên, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Lân Thắng, Bùi Thị Minh Hằng… đã cung cấp nhiều thông tin xuyên tạc, cho rằng, chính quyền “không nói rõ về tình hình tại khu vực bãi Tư Chính”, “không có giải pháp mạnh với Trung Quốc”… mục đích của họ là chống phá, lợi dụng tình hình Biển Đông để gây bất ổn bằng cách kích động, kêu gọi người dân tuần hành như đã xảy ra hồi tháng 5-2014. Mọi người dân đã cảnh giác không mắc mưu tham gia tuần hành, biểu tình, các thế lực thù địch đã đổi trắng thay đen rêu rao: “Người dân không xuống đường vì họ cảm thấy lòng yêu nước đã từng bị chính quyền lợi dụng…”. Đặc biệt, mượn đài, báo nước ngoài và trang mạng xã hội, nhiều phần tử phản động, chống đối, như: Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Hữu Vinh, Bùi Thanh Hiếu… còn đòi hợp tác với một nước khác để giải quyết tình hình, hoặc kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế… Rõ ràng, các thế lực thù địch luôn muốn làm nóng tình hình, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân, kích động để kêu gọi biểu tình, bạo loạn dưới danh nghĩa bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

2. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã xử lý sự việc mềm mỏng nhưng rất cương quyết, tuân thủ đúng luật pháp quốc tế. Việc nhóm tàu Trung Quốc buộc phải rút khỏi bãi Tư Chính một lần nữa cho thấy Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, đặt nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo lên hàng đầu. Qua đó, đã có các giải pháp đấu tranh phù hợp, hiệu quả với tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Đồng thời khẳng định những biện pháp mà chúng ta đã làm để bảo vệ chủ quyền là đúng đắn, sáng suốt, vừa cương quyết, vừa bảo đảm giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định cho đất nước và khu vực.

Từ trước đến nay, Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán chủ trương, mong muốn giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, tránh xung đột về quân sự, tránh đối đầu về kinh tế, tránh bị cô lập về ngoại giao, tránh lệ thuộc về chính trị. Là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, Việt Nam đã nhiều lần khẳng định không liên minh quân sự với nước ngoài, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự để chống lại các nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực đối với nước khác. Vì thế, trong mọi tình huống, chúng ta luôn kiên quyết, kiên trì đấu tranh; khôn khéo, không mắc mưu khiêu khích; kiềm chế, không để xảy ra xung đột, đồng thời đề cao chính sách ngoại giao… Nhân dân cả nước đoàn kết một lòng hướng về biển, đảo của Tổ quốc, với trái tim nóng và khối óc sáng suốt không để thế lực thù địch lợi dụng kích động gây mất ổn định tình hình đất nước. Từ thực tế sự việc, chúng ta đã kết hợp nhiều biện pháp đấu tranh khôn khéo, cương quyết và luôn dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đấu tranh trên lĩnh vực ngoại giao kết hợp với các diễn đàn quốc tế, đấu tranh trên thực địa của nhiều lực lượng. Trong đó, có sự đồng lòng, đoàn kết của nhân dân cả nước đã trực tiếp buộc Trung Quốc phải rút nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 ra khỏi khu vực bãi Tư Chính của Việt Nam. Qua đó đã khẳng định mọi âm mưu của các thế lực thù địch thông qua mạng xã hội và một số báo, đài thiếu thiện chí với Việt Nam, để xuyên tạc tình hình, kích động, lôi kéo gây rối, tiến tới bạo động như đã từng xảy ra hồi tháng 5-2014 đã hoàn toàn thất bại. Đồng thời, đây cũng là minh chứng hết sức rõ ràng, vạch trần âm mưu thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch lợi dụng sự kiện bãi Tư Chính để chống phá cách mạng nước ta.

3. Mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác trước các thông tin xuyên tạc, sai trái, thông tin phiến diện, một chiều về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước nói chung và về đường lối đối ngoại, an ninh – quốc phòng nói riêng. Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã chỉ rõ, việc đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước là một trong 9 biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Do đó, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn luôn tuyệt đối tin tưởng chủ trương, đường lối của Đảng, là tấm gương trong tuân thủ pháp luật. Từ đó, tuyên truyền, hướng dẫn người thân trong gia đình và quần chúng nhân dân hiểu rõ hơn về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; nhận thức rõ hơn âm mưu của các thế lực thù địch tìm mọi cách để chống phá cách mạng nước ta trong thời gian tới.

Cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành, đặc biệt là các cơ quan truyền thông chủ động, tích cực tuyên truyền, thông tin kịp thời tình hình đất nước. Trong thời gian qua với sự vào cuộc tích cực, chủ động của các cơ quan truyền thông, nhân dân cả nước đã sớm nắm bắt được tình hình, đồng lòng, tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, Nhà nước. Do vậy, các thế lực thù địch lợi dụng tình hình Biển Đông, lợi dụng lòng yêu nước để chống phá đã nhanh chóng bị thất bại. Tình hình Biển Đông thời gian tới sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sự bình yên của đất nước không phải tự dưng mà có. Nó được đánh đổi bằng máu xương, mồ hôi của cả một dân tộc, của những người con yêu nước chân chính. Chứ không phải nhờ vào thế lực của ngoại bang, hô hào, kêu gào biểu tình khắp nơi để phá hoại cho đất nước. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân ta cần tỉnh táo nhận rõ bản chất âm mưu thâm độc, nguy hiểm để đề cao cảnh giác, kiên quyết đập tan mọi âm mưu đen chống phá của các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “VẠCH TRẦN KẺ LỢI DỤNG SỰ KIỆN BÃI TƯ CHÍNH ĐỂ CHỐNG PHÁ VIỆT NAM

 • 28 Tháng Tám, 2019 at 8:01 sáng
  Permalink

  Lợi dụng vấn đề Biển Đông để kích động chiến tranh là một thủ đoạn bỉ ổi của bọn phản động!. Chúng ta hãy cảnh giác và luôn tin theo những quyết sách của Đảng trong giải quyết vấn đề này để bảo vệ vững chắc biển đảo quê hương!.

  Reply
 • Pingback:VẠCH TRẦN KẺ LỢI DỤNG SỰ KIỆN BÃI TƯ CHÍNH ĐỂ CHỐNG PHÁ VIỆT NAM |

 • 3 Tháng Chín, 2019 at 7:01 sáng
  Permalink

  Nếu không tỉnh táo nhận rõ bản chất âm mưu thâm độc, nguy hiểm của các thế lực thù địch thì rất dễ bị lôi kéo, kích động và tham gia vào các hành động vi phạm pháp luật

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.