VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA PHÓNG VIÊN VIỆT NAM THỜI BÁO

Xuyên tạc chính sách tự do tôn giáo là thủ đoạn quen thuộc của các thế lực thù địch, nhằm chống phá cách Mạng nước ta. Điển hình như bài viết: “Nhà nước Việt Nam bách hại Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất” của Phóng viên Việt Nam thời báo đang được phát tán trên các diễn đàn phản động. Nội dung của bài viết thể hiện rõ mưu đồ lợi dụng Phật giáo để xuyên tạc thực tiễn tự do tôn giáo, làm cho một số tăng ni, phật tử, quần chúng nhân dân hiểu sai về chính sách tự do tôn giáo, tình hình hoạt động của Phật giáo ở Việt Nam, gây ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo.

Thứ nhất, Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng, bảo đảm quyền bình đẳng, tự do về tôn giáo, nhưng kiên quyết xử lý những vi phạm pháp luật. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền quan trọng của công dân, luôn được Đảng, Nhà nước Việt Nam công khai thừa nhận, tôn trọng; không phân biệt người theo đạo và không theo đạo, cũng như giữa các tôn giáo khác nhau. Các tổ chức tôn giáo có tôn chỉ, mục đích, đường hướng hành đạo, cơ cấu tổ chức phù hợp với pháp luật được Nhà nước cho phép và hoạt động theo đúng pháp luật quy định. Nghiêm cấm và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm Hiến pháp, pháp luật. Điều này, không những được ghi rõ tại Điều 24 của Hiến pháp 2013 và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 mà còn được Đảng, Nhà nước Việt Nam thực hiện nhất quán qua các thời kỳ cách mạng. Sự thật trên đã bác bỏ luận điệu “Cho đến nay, Đảng Cộng sản vẫn chưa tỏ ra sẵn sàng thay đổi chính sách của họ” của Phóng viên Việt Nam thời báo. Tuy nhiên, những hành động lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân đều bị nghiêm trị. Điều này, không chỉ Việt Nam, mà các quốc gia đều có quy định và các chế tài xử lý. Lợi dụng quy định của pháp luật về quản lý tôn giáo, tín ngưỡng và không dựa trên thực tiễn tôn giáo ở Việt Nam để xuyên tạc là biểu hiện mơ hồ, thiển cận trong nhận thức của Phóng viên Việt Nam thời báo.

Thứ hai, việc xử lý Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được tiến hành theo đúng quy định của hiến pháp, pháp luật, được các tăng ni, phật tử  Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng tình, ủng hộ. Trong bài viết, Phóng viên Việt Nam thời báo thống kê rằng Đảng, Nhà nước “đàn áp tôn giáo”; “bỏ tù các tăng sĩ cấp cao”; “triệt hạ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thống Nhất”; “xóa bỏ các tàn tích của GHPGVNTN” là hoàn toàn sai sự thật. Về cái gọi là Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã không còn tồn tại và được công nhận ở thời điểm hiện nay. Bởi vì, năm1981, tại Đại hội thống nhất Phật giáo tổ chức tại chùa Quán Sứ, Hà Nội với sự tham dự của 168 vị Giáo phẩm, Tăng, Ni, cư sĩ đại diện cho 9 tổ chức, hệ phái, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (Ấn Quang) đã nhất trí thành lập nên một tổ chức duy nhất của Phật giáo cả nước lấy tên là: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Công văn số 5978/VP-NCPC ngày 14-11-2005 của UBNDTP Đà Nẵng gửi đích danh ông Thích Quảng Độ một lần nữa khẳng định “GHPGVNTN” là một tổ chức không hợp pháp, không được sự công nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Do đó, việc ông Thích Quảng Độ tự nhân danh “Viện trưởng Viện hóa đạo” thuộc “GHPGVNTN” ký Văn thư số 01/VHĐ/QĐ/VT ngày 8-7-2005 về việc “chuẩn y thành phần nhân sự Ban đại diện GHPGVNTN Quảng Nam-Đà Nẵng nhiệm kỳ 2005-2007” là trái với các quy định pháp luật hiện hành. Và việc xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật này của ông Thích Quảng Độ nói riêng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nói chung là cần thiết, đúng quy định của pháp luật. Qua đó, trả lại sự tôn nghiêm trong chấp hành pháp luật và sự tôn trọng với các tín đồ Phật giáo chân chính, hoàn toàn không có chuyện “đàn áp”, “triệt hạ” như Phóng viên Việt Nam Thời báo rêu rao, xuyên tạc.

Như vậy, những thống kê xen lồng đánh giá của Phóng viên Việt Nam thời báo là những thông tin một chiều không khách quan, là góc nhìn thiển cận về lịch sử và hiện tại của Phật giáo. Mọi người dân Việt Nam cần nâng cao cảnh giáo và tích cực phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc về chính sách tôn giáo nói chung, chính sách đối với Phật giáo nói riêng của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.