VẠCH TRẦN MƯU ĐỒ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM CỦA NGUYÊN ANH

Để thực hiện mục tiêu chống phá công cuộc đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, mới đây, trên trang “Quyenduocbiet. com”, Nguyên Anh lại đăng bài “Xây dựng CNXH bằng nước bọt!” để phủ nhận sạch trơn những thành tựu trong phát triển kinh tế – xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được trong gần 40 năm đổi mới. Đặc biệt, Y đã trắng trợn xuyên tạc, đặt điều về phát triển giáo dục và y tế ở Việt Nam. Song, sự thật ở Việt Nam đã và đang bác bỏ mọi luận điệu chống phá này của Nguyên Anh. Bởi lẽ:

1. Nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân; xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Do đó, các chính sách của nhà nước đều hướng đến quyền và lợi ích của nhân dân. Tại Khoản 2 Điều 61 Hiến pháp năm 2013 nêu rõ:“Nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư khác cho giáo dục; chăm lo giáo dục mầm non; bảo đảm giáo dục tiểu học là bắt buộc và Nhà nước không thu học phí; từng bước phổ cập giáo dục trung học; phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; thực hiện chính sách học bổng, học phí hợp lý”. Trong Khoản 3 Điều 99 Luật giáo dục năm 2019 nêu rõ: “Học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí; ở địa bàn không đủ trường công lập, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí, mức hỗ trợ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định”.

Trong Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên và Quyết định 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 157, xác định: Chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên được áp dụng để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn góp phần trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh, sinh viên trong thời gian theo học tại trường bao gồm: tiền học phí; chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập, chi phí ăn, ở, đi lại. Mức vay vốn tối đa là 4.000.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên. Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn hồ sơ xin vay vốn, trình tự và thủ tục cho vay, kỳ hạn trả nợ, mức trả nợ, gia hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn đối với học sinh, sinh viên theo quy định.

Đối với lĩnh vực y tế, Điều 3 Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 quy định rõ nguyên tắc trong khám bệnh, chữa bệnh: “Tôn trọng, bảo vệ, đối xử bình đẳng và không kỳ thị, phân biệt, đối xử đối với người bệnh. Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp người bệnh trong tình trạng cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, phụ nữ có thai, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người từ đủ 75 tuổi trở lên, người có công với cách mạng phù hợp với đặc thù của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh…”. Điều 60 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, xác định trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: “Tổ chức việc sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh kịp thời cho người bệnh. Bảo đảm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người bệnh…”.

2. Qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam không ngừng phát triển, cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân được nâng lên. Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. Trong đó, về giáo dục, đào tạo, y tế luôn được đặc biệt quan tâm, ngày càng hoàn thiện, đồng bộ theo hướng gia tăng quyền, lợi ích của người tham gia, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và thông lệ quốc tế, góp phần bảo đảm tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng đánh giá rõ: Các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam, v.v. có nhiều chuyển biến tích cực, có mặt khá nổi trội. Việt Nam đã hoàn thành xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2010. Theo số liệu tổng hợp của Ngân hàng chính sách xã hội, từ khi thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg đến 2016, với trên 3,3 triệu lượt học sinh sinh viên được vay vốn học tập và lập nghiệp. Hiện nay, cả nước có hàng chục ngân hàng đang thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi đối với học sinh sinh viên.

Về y tế ở Việt Nam, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và người cao tuổi được cấp bảo hiểm y tế miễn phí. Từ năm 2003 đến 2022, có trên 2.368 triệu lượt người được đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Nhất là, trong dịch bệnh Covid-19, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đã thực sự phát huy hiệu quả tích cực giúp hàng triệu người dân, người lao động ổn định cuộc sống. Việt Nam được quốc tế đánh giá cao trong thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ; chỉ số bao phủ dịch vụ y tế thiết yếu của Việt Nam năm 2020 đạt 70/100 điểm, cao hơn so với mức trung bình của khu vực Đông Nam Á (61 điểm) và của toàn cầu (67 điểm). Theo Bộ Y tế, qua khảo sát, 6 tháng đầu năm 2023 tỉ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt 90%, vượt 10% so với chỉ tiêu đề ra.

Vậy nên, dù những luận điệu xuyên tạc và bịa đặt của Nguyên Anh nhằm thực hiện mưu đồ chống phá, Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, nhưng không thể phủ nhận được những thành tựu và sự phát triển về giáo dục và y tế ở Việt Nam.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.