Vạch trần những suy diễn vô căn cứ của Bảo Giang

Độc giả trên mạng không lạ gì Bảo Giang, kẻ cơ hội, phản động chuyên viết bài tung tin xuyên tạc, thất thiệt nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, bôi nhọ lãnh tụ Việt Nam trên mạng xã hội. Để tiếp tục thực hiện mưu đồ thâm độc, Bảo Giang tung ra bài viết: “Đồng tiền vận nước” với những luận điệu sai trái, thù địch.

Thứ nhất, bằng những suy diễn vô căn cứ, Bảo Giang đã xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh. Lịch sử Việt Nam, nhất là giai đoạn do Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn dân, toàn quân tiến hành hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thắng lợi là trang vàng chói lọi không những của dân tộc Việt Nam, mà còn của nhân loại tiến bộ, yêu hòa bình, độc lập dân tộc trên thế giới. Vậy mà, với bản chất phản động mang đầy hận thù, tư tưởng chống đối Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Bảo Giang đã cố tình xuyên tạc giai đoạn lịch sử từ năm 1945 đến năm 1954, vu khống, bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu của dân tộc Việt Nam, khi cho rằng, cuộc kháng chiến chống Pháp của Việt Nam chỉ là “cuộc trộm cướp lớn” hay “những cuộc ám sát, giết hại người yêu nước do Hồ Chí Minh tổ chức nổ ra ở khắp nơi”.

Bảo Giang dù có dùng mọi thủ đoạn, cố tình suy diễn lệch lạc đến đâu chăng nữa cũng không thể phủ định được chân lý, không thể đổi trắng thay đen. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dõng dạc đọc Bản Tuyên ngôn độc lập tuyên bố trước cả thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Đây là thành quả tất yếu của cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn dân tộc giành được từ tay phát xít Nhật, lật đổ chính phủ tay sai bù nhìn Trần Trọng Kim để, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời là Chính phủ công – nông, thuộc về nhân dân lao động đầu tiên ở Đông Nam Á.

Sau khi giành chính quyền về tay nhân dân, Nhà nước Việt Nam non trẻ tiếp tục phải đương đầu với nhiều khó khăn thử thách “ngàn cân treo trên sợi tóc”, đương đầu với thù trong là các nhóm vũ trang phản động Đại Việt và Việt Nam quốc dân Đảng và giặc ngoài là hàng vạn quân của Tưởng Giới Thạch chưa chịu rút về bên kia biên giới, sự quay lại xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp. Do các nhóm vũ trang phản động muốn tranh giành chính quyền với Chính phủ cách mạng Lâm thời nên chúng đã tiến hành những cuộc ám sát, giết hại người yêu nước rồi vu khống cho Chính phủ cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để rổi giờ đây, Bảo Giang tiếp tục theo gót những kẻ phản động trước đó, sẵn sàng đổi trắng thay đen, xuyên tạc sự thật lịch sử.

Thứ hai, cũng bằng những suy diễn vô căn cứ, Bảo Giang xuyên tạc mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc, quy chụp Việt Nam làm nô lệ của Trung Cộng. Để biện hộ cho những suy diễn lệch lạc này, Bảo Giang đã xuyên tạc rằng, sau 30/4/1975, “cuộc sống sinh hoạt của dân chúng chỉ là chuỗi ngày đuổi mồi bắt bóng theo lá cờ Tàu”; thậm chí Y còn thô thiển quy chụp: trong các cơ quan Hành pháp, Tư pháp, Lập pháp tuy còn người địa phương “nhưng chính sách, phương cách thì được lãnh đạo từ bên kia biên giới”.

Với đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển, đa dạng hóa, chủ động hội nhập quốc tế. Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn và xây dựng các mối quan hệ hữu hảo, đôi bên cùng có lợi với tất cả các nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc. Vì lẽ đó, hàng ngàn năm qua, dù lịch sử có những lúc thăng trầm nhưng Việt Nam vẫn luôn là một quốc gia độc lập, tự chủ, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Điều này không những được nhân dân Việt Nam, mà cả thế giới thừa nhận, đâu như sự duy diễn, quy chụp lệch lạc của kẻ phản động Bảo Giang.

Ngày nay, Việt Nam và Trung Quốc thường xuyên có các cuộc tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm ở các cấp, ngành, lĩnh vực; giao thương kinh tế giữa các vùng miền và khu vực biên giới của hai nước. Việt Nam cũng luôn tôn trọng và mong muốn giữ gìn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc. Thế nên chỉ có lối suy diễn vô căn cứ, Bảo Giang mới có thể quy chụp một cách thô thiển đến vậy./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

12 thoughts on “Vạch trần những suy diễn vô căn cứ của Bảo Giang

 • 12 Tháng Mười, 2018 at 7:15 sáng
  Permalink

  Xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh là hành vi mà các thế lực thù địch, phản động thường lợi dụng để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp vai trò, làm suy giảm niềm tin, tình cảm của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và phủ nhận thành quả của cách mạng Việt Nam. Với Trung Quốc, ta đã có một quan hệ lâu dài, lúc nồng ấm, khi lạnh nhạt và có những khúc quanh lịch sử. Chúng ta không quên sự giúp đỡ của Trung Quốc với ta trong chiến tranh, càng cần lưu ý đến mối quan hệ giữa hai nước trong bối cảnh phát triển kinh tế hiện nay. Trung Quốc là nước lớn, có truyền thống bành trướng, lại “núi liền núi…” với Việt Nam. Chúng ta không có lợi ích gì khi chống Trung Quốc. Vì thế cần tỉnh táo, chớ mắc mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Luận điệu của Bảo Giang cần phải bị lên án và phản bác.

  Reply
 • 12 Tháng Mười, 2018 at 7:39 sáng
  Permalink

  Bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh và hành vi tự nhục của Bảo Ngân cũng chẳng lấy gì làm lạ cho những kẻ hạ đẳng như y. Điều đó chỉ chứng tỏ một điều Bảo Ngân đến bản thân mình còn không tự tin được thì thử hỏi y còn tin ai được nữa.

  Reply
 • 12 Tháng Mười, 2018 at 8:09 sáng
  Permalink

  Đất nước Việt Nam của chúng ta là 1 quốc gia độc lập, không lệ thuộc vào bất cứ thế lực nào. Chỉ những kẻ luôn suy diễn, kêu gào “nô lệ của Trung cộng” mới đang mong muốn đất nước chúng ta bị nô dịch bởi ngoại bang.

  Reply
 • 15 Tháng Mười, 2018 at 10:59 sáng
  Permalink

  Người Việt Nam không bao giờ dung thứ cho kẻ xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh như Bảo Giang

  Reply
 • 16 Tháng Mười, 2018 at 6:59 sáng
  Permalink

  Bảo Giang dù có dùng mọi thủ đoạn, cố tình suy diễn lệch lạc đến đâu chăng nữa cũng không thể phủ định được chân lý, không thể đổi trắng thay đen. Nhân dân Việt Nam luôn dành tình yêu và ngưỡng mộ to lớn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Reply
 • 16 Tháng Mười, 2018 at 3:27 chiều
  Permalink

  Tay Bảo Giang đơm đặt bịa chuyện tưởng lừa được hết mọi người à? Trình độ bịa đặt của Bảo Giang còn a bờ cờ lắm.

  Reply
 • 16 Tháng Mười, 2018 at 8:31 chiều
  Permalink

  Lợi dụng tinh thần yêu nước của người dân, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc về vấn đề lãnh thổ, biển đảo chưa được giải quyết triệt để…, các thế lực thù địch, phản động, chống đối chính trị cố tình tuyên truyền, hướng lái dư luận thông tin với những luận điệu xuyên tạc, bịa chuyện để lôi kéo, dụ dỗ những người chưa nhận thức đúng, nhẹ dạ cả tin.

  Reply
 • 17 Tháng Mười, 2018 at 6:24 sáng
  Permalink

  Bảo Giang, là kẻ cơ hội, phản động chuyên viết bài tung tin xuyên tạc, thất thiệt nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, bôi nhọ lãnh tụ Việt Nam trên mạng xã hội. Vì vậy, đây kẻ phản dân hại nước

  Reply
 • 17 Tháng Mười, 2018 at 6:28 sáng
  Permalink

  Hành động chống phá như linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong cần phải được phải trừng trị nghiêm khắc bằng pháp luật Việt Nam

  Reply
 • 17 Tháng Mười, 2018 at 9:57 sáng
  Permalink

  Bảo Giang, kẻ cơ hội, phản động cần được lên án mạnh mẽ

  Reply
 • 24 Tháng Mười, 2018 at 1:47 chiều
  Permalink

  Tất cả người dân Việt Nam đều không lạ gì Bảo Giang, kẻ cơ hội, phản động chuyên viết bài tung tin xuyên tạc, thất thiệt nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, bôi nhọ lãnh tụ Việt Nam trên mạng xã hội. Do đó chúng ta cần phải hết sức cảnh giác khi đọc những bài viết của kẻ này

  Reply
 • 26 Tháng Mười, 2018 at 10:35 sáng
  Permalink

  Những kẻ như Bảo Giang, sống như thân phận cây tầm gửi, làm bồi bút cho các thế lực thù địch, ra sức viết bài tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc xây dựng CNXH ở Việt nam. Chúng ta phải hết sức cảnh giác, đấu tranh và bác bỏ các luận điệu này của Y.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.