VẠCH TRẦN THỦ ĐOẠN SUY DIỄN CỰC ĐOAN CỦA ĐỖ NGÀ

Trong lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thực hiện các nhiệm vụ quan trọng cho Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước đã và đang tập trung xuyên tạc, chống phá rất quyết liệt. Trong đó có luận điệu xuyên tạc, gây nhiễu về cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng, vu khống, bôi nhọ lãnh đạo Đảng ta, điển hình là cái tên Đỗ Ngà trên trang mạng xã hội là một ví dụ. Đỗ Ngà đã đăng tải bài viết với tựa đề “Đang chống tham nhũng hay đang tham nhũng quyền lực”. Thông qua bài viết này, Đỗ Ngà đã cố tình xuyên tạc cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng, vu khống cá nhân Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.Nguyễn Phú Trọng là người tham nhũng quyền lực khi giữ cả hai cương vị.

Vậy sự thật là gì?

Từ việc ta xác định rõ, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng rất cam go, phức tạp, phải thực hiện kiên trì, bền bỉ, kiên quyết, lâu dài, đầy gian nan, thử thách, không được chủ quan nóng vội, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều nghị quyết, quy định có liên quan đến vấn đề chống tham nhũng; chống chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm trong công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Đặc biệt gần đây, ngày 23 tháng 9 năm 2019, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 205-QĐ/TW Quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Qua đó đã tạo ra cơ chế, biện pháp nhằm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ; phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước, nhất là các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, lộng quyền hoặc không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và những việc phải làm trên cương vị được giao trong công tác cán bộ. Thực tiễn cũng đã chứng minh rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước về vấn đề này.

Với tinh thần quyết liệt, không khoan nhượng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu sức ép của bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong đấu tranh chống tham nhũng như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đã có cả những cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật Đảng, bị xử lý hình sự do tham nhũng. Điều đó cho thấy trong công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay không có vị trí nào, khu vực nào “an toàn”, không có khái niệm “hạ cánh an toàn”. Có thể nói, công tác phòng, chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước ta, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã và đang đạt được những kết quả rất tích cực, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý của Nhà nước, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng.

Đến đây chúng ta có thể khẳng định: Không có chuyện chống tham nhũng của chúng ta tạo ra tham nhũng quyền lực như quan điểm sai trái của Đỗ Ngà. Thực chất đây là thủ đoạn cực đoan, suy diễn, rắp tâm dựng lên một bức tranh toàn gam màu tối hòng kích động, xúi giục, lôi kéo, hỗ trợ các phần tử phản động, bất mãn trong nước và ngoài nước tăng cường các hoạt động chống phá, gieo rắc tâm lý hoang mang, thiếu niềm tin của Nhân dân với Đảng, nhằm hạ thấp uy tín của Đảng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Từ đó, phủ nhận sự nỗ lực, quyết liệt trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước ta đang thực hiện. Những luận điệu phản động này cần phải được vạch trần đấu tranh loại bỏ một cách kiên quyết./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.