Vẫn chỉ là những luận điệu xuyên tạc

Hiện nay, trên một số trang mạng xuất hiện một số bài viết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội về vai trò lãnh đạo của Đảng ta, về vấn đề dân chủ… nhằm tạo ra sự hoài nghi trong xã hội, làm giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Trong một số bài viết đó, có bài viết với tiêu đề “Dân Thân Hơn Nữa, Quyết Liệt Hơn Nữa” của một số kẻ có danh xưng là “Nhóm Bà Đầm Xòe”.

Thứ nhất, bài viết đã xuyên tạc, phủ nhận quá trình đổi mới và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta. Chúng cho rằng chế độ ở nước ta hiện nay không thể kéo dài quá năm 2020. Thực chất của luận điệu này là phủ nhận thành tựu công cuộc đổi mới và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước. Công cuộc đổi mới đất nước thực sự là quá trình cải biến tích cực, thực chất, sâu sắc, toàn diện vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Qua 30 năm đổi mới, diện mạo đất nước có nhiều thay đổi kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực và quy mô nền kinh tế tăng lên, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, nếu năm 1990, tổng thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam chỉ ở mức 220USD thì đến năm 2016 con số này đã tăng lên 2.215USD. Tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển. An sinh xã hội được đảm bảo; hệ thống an sinh xã hội và phúc lợi xã hội phát triển khá đồng bộ, đặc biệt là trong vấn đề giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội, chính sách ưu đãi người có công với nước, trợ giúp xã hội, chính sách bảo hiểm y tế toàn dân tạo điều kiện để người dân được hưởng thụ nhiều hơn về văn hóa, y tế và giáo dục. Thành tựu công cuộc đổi mới đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ta với tiến trình cách mạng và tương lai, tiền đồ tươi sáng của đất nước, của dân tộc.

Thành tựu qua 30 năm đổi mới được các nước trên thế giới và khu vực ghi nhận và đánh giá cao. Vậy mà, “Nhóm Bà Đầm Xòe” cố tình bóp méo sự thật về tình hình Việt Nam. Qua đó bôi nhọ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước. Đây là luận điệu phản động cần phải đấu tranh bác bỏ.

Thứ hai, chúng xuyên tạc tình hình, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng cho rằng: từ đầu năm 2017 đến nay nhà nước ta đã bắt và bỏ tù tới 19 người mà chúng gọi là “nhà đấu tranh” cho dân chủ. Những “nhà đấu tranh” cho dân chủ theo cách gọi của “Nhóm Bà đầm xòe” là những phần tử hoạt động chống đối chế độ và Nhà nước, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vi phạm pháp luật nhà nước.

Nền dân chủ của Việt Nam là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Bản chất cốt lõi nhất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của đại đa số Nhân dân. Trong Hiến pháp đầu tiên năm 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngay lời nói đầu đã khẳng định ba nguyên tắc cơ bản của bản Hiến pháp: 1) Đoàn kết toàn dân không phân biệt giống nòi, gái, trai, giai cấp, tôn giáo; 2) Đảm bảo các quyền tự do, dân chủ; 3) Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nêu rõ: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước”.

Thực tiễn ở Việt Nam cho thấy, mọi đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, có sự tham gia ý kiến của nhân dân. Nhân dân lao động là chủ thể mọi quyền lực; quyền lợi và nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm, cống hiến và hưởng thụ luôn gắn bó chặt chẽ với nhau. Hiện nay, Việt Nam có trên 70.000 chức sắc trong các tổ chức tôn giáo đang hoạt động tại hơn 24.000 cơ sở thờ tự trên cả nước; có hơn 20 triệu người theo tôn giáo. Quyền tự do báo chí, tự do hội họp được thực hiện theo quy định của pháp luật. Những số liệu trên trên đã thể hiện một cách rõ ràng và sinh động quyền làm chủ, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do ngôn luận, báo chí của nhân dân, thể hiện sâu sắc bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ dân chủ ở nước ta.

Sự thật tình hình Việt Nam là như vậy, nhưng “Nhóm Bà Đầm Xòe” vẫn cố tình đổi trắng thay đen, xuyên tạc, bóp méo sự thật về tình hình đất nước ta. Một việc làm vô liêm sỉ hại nước, hại dân cần phải lên án và loại bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Vẫn chỉ là những luận điệu xuyên tạc

 • 11 Tháng Mười, 2017 at 8:18 sáng
  Permalink

  trước mắt, đảng không đối thủ.

  Reply
 • 11 Tháng Mười, 2017 at 3:52 chiều
  Permalink

  Kiến thức sâu, rộng, ngòi bút sắc xảo, tính đấu tranh phê phán cao.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.