Vẫn là trò hề “kẻ tung, người hứng”

Thực hiện Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XII), ngày 25 tháng 10 năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đây là một trong những quy định, nhằm đấu tranh chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng. Song, lợi dụng vấn đề này các thế lực thù địch đã tung ra nhiều bài viết xuyên tạc chủ trương ban hành và các điều khoản trong “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Điển hình như: Phạm Trần, Nguyễn Đình Cống với trò hề vụng về “kẻ tung, người hứng”, bọn chúng đã tung ra những luận điệu thể hiện rõ dã tâm đen tối xuyên tạc, bịa đặt chống Đảng, Nhà nước. Điển hình như, ngày 01/11/2018, trên Blog Danlambao Phạm Trần đăng bài: “Làm gương đầu voi đuôi chuột”, thì ngày 7/11/2018 trên Blog cá nhân, Nguyễn Đình Cống đưa ra một nhận định quy chụp, rằng: “Có lẽ những QĐ kiểu này là sản phẩm trí tuệ riêng của ông Nguyễn Phú Trọng” và lấp lửng câu: “Chắc cũng còn nhiều người biết và phê phán các khía cạnh khác nhau”. Với kiểu “kẻ tung, người hứng” như Nguyễn Đình Cống và Phạm Trần, ai chẳng biết đây là những phần tử thoái hóa biến chất, tiếp tay cho các thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng ta phải hết sức cảnh giác, kiên quyết đấu tranh vạch trần những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc vô căn cứ về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” của Nguyễn Đình Cống và Phạm Trần.

Ban hành Quy định nêu gương là một việc làm theo đúng quy định Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về vấn đề xây dựng Đảng; là công việc thuộc nội bộ Đảng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân. Quy định này là sự tiếp tục cụ thể hóa và phát triển nội dung các quy định trước đây liên quan đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đáng chú ý là, nội dung 4 điều của “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” (QĐ/TW ngày 25-10-2018), do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành không chỉ là sự tiếp tục cụ thể hóa, phát triển các quy định trước đó liên quan đến vấn đề này mà nó còn mang tính đột phá, phản ánh quyết tâm chính trị của toàn Đảng trong hiện thực hóa một cách nhanh, mạnh, vững chắc những gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam công khai Tuyên ngôn ở Cương lĩnh chính trị của mình trước quốc dân đồng bào và chịu toàn bộ trách nhiệm với quốc gia – dân tộc Việt Nam.

Việc viết, tán phát bài, hình ảnh trên internet, mạng xã hội với những thông tin sai trái, xuyên tạc sự thật về việc ban hành Quy định và nội dung các điều quy định này đều nhằm kích động, tập hợp lực lượng phản động chống phá chế độ, chống phá Đảng, Nhà nước. Đây vẫn là thủ đoạn quen dùng, rất trơ trẽn của các thế lực thù địch hòng lừa bịp nhân dân ta nhưng chắc chắn chúng sẽ không thực hiện được mục tiêu, ngược lại còn bị phơi bày dã tâm đen tối và chuốc lấy sự lên án của tuyệt đại quần chúng nhân dân Việt Nam.

Để “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” (QĐ/TW ngày 25-10-2018) được thực hiện nghiêm túc, có hiệu lực, đạt hiệu quả cao, … chúng ta cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, đảng viên; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, kiên quyết chống các hành vi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu nhân dân; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

13 thoughts on “Vẫn là trò hề “kẻ tung, người hứng”

 • 23 Tháng Mười Một, 2018 at 8:38 sáng
  Permalink

  Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên vừa được Hội nghị Trung ương đề ra là hết sức cần thiết, kịp thời góp phần củng cố xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, lãnh đạo đất nước phát triển không ngừng trong tiến trình đổi mới.Có thể khẳng định đây sẽ là quy định có ý nghĩa trong chống các biểu hiện tiêu cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; công tác cán bộ; tham nhũng; lạm quyền, lợi ích nhóm, để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, làm tăng thêm sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng. Những luận điệu xuyên tạc cần phải bị lên án, bác bỏ.

  Reply
 • 23 Tháng Mười Một, 2018 at 7:47 chiều
  Permalink

  Những kẻ phản động như Phạm Trần hay Nguyễn Đình Cống, đã là kẻ phản động thì chúng không từ bất cứ thủ đoạn đê hèn nào để xuyên tạc. Thế nên, dối trá và bịa đặt vu khống đó là nghề kiếm cơm của những kẻ chống phá đất nước.

  Reply
 • 26 Tháng Mười Một, 2018 at 8:00 sáng
  Permalink

  Nguyễn Đình Cống và Phạm Trần là những phần tử thoái hóa biến chất, tiếp tay cho các thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

  Reply
 • 26 Tháng Mười Một, 2018 at 8:03 sáng
  Permalink

  Ban hành Quy định nêu gương là một việc làm theo đúng quy định Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về vấn đề xây dựng Đảng; là công việc thuộc nội bộ Đảng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân.

  Reply
 • 26 Tháng Mười Một, 2018 at 8:08 sáng
  Permalink

  Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về vấn đề xây dựng Đảng; là đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân trong thời gian hiện nay..

  Reply
 • 26 Tháng Mười Một, 2018 at 1:57 chiều
  Permalink

  Để chống phá cách mạng nước ta, những kẻ như Phạm Trần, Nguyễn Đình Cống sẽ không từ bỏ bất kỳ âm mưu, thủ đoạn nào; trong đó, lợi dụng diễn đàn báo chí nhằm tuyên truyền, kích động, xuyên tạc, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ là một thủ đoạn nguy hiểm. Chúng ta cần cảnh giác và đấu tranh làm thất bại mưu đồ đen tối đó

  Reply
 • 26 Tháng Mười Một, 2018 at 4:01 chiều
  Permalink

  Tuyên truyền xuyên tạc sự thật, đây vẫn là thủ đoạn quen dùng, rất trơ trẽn của các thế lực thù địch hòng lừa bịp nhân dân ta nhưng chắc chắn chúng sẽ không thực hiện được mục tiêu, ngược lại còn bị phơi bày dã tâm đen tối và chuốc lấy sự lên án của tuyệt đại quần chúng nhân dân Việt Nam.

  Reply
 • 27 Tháng Mười Một, 2018 at 8:26 sáng
  Permalink

  Chúng ta cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, đảng viên; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên

  Reply
 • 28 Tháng Mười Một, 2018 at 6:47 sáng
  Permalink

  Đây vẫn là thủ đoạn quen dùng, rất trơ trẽn của các thế lực thù địch hòng lừa bịp nhân dân ta nhưng chắc chắn chúng sẽ không thực hiện được mục tiêu, ngược lại còn bị phơi bày dã tâm đen tối và chuốc lấy sự lên án của tuyệt đại quần chúng nhân dân Việt Nam.

  Reply
 • 28 Tháng Mười Một, 2018 at 8:48 sáng
  Permalink

  Chúng ta phải hết sức cảnh tỉnh với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chúng chuyên lấy một sự việc cụ thể nào đó để tuyên chuyền, xuyên tạc bản chất của Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở nước ta, nên khi đọc, xem, nghe một vấn đề gì đó, chúng ta phải xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện, tránh nóng vội mà mắc phải mưu đồ đen t6oois của chúng.

  Reply
 • 28 Tháng Mười Một, 2018 at 9:09 sáng
  Permalink

  Việc viết, tán phát bài, hình ảnh trên internet, mạng xã hội với những thông tin sai trái, xuyên tạc sự thật về việc ban hành Quy định và nội dung các điều quy định này đều nhằm kích động, tập hợp lực lượng phản động chống phá chế độ, chống phá Đảng, Nhà nước.

  Reply
 • 28 Tháng Mười Một, 2018 at 2:08 chiều
  Permalink

  Vẫn là những luận điệu quen thuộc, luôn xuyên tạc, bóp méo sự thật, phủ nhận những thành quả của cách mạng, của nhân dân. Chúng ta luôn tỉnh táo, kiên quyết đấu tranh với những bài viết sai trái phản động này.

  Reply
 • 3 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:45 sáng
  Permalink

  Những trò hề theo kiểu “kẻ tung, người hứng” của các thế lực thù địch sẽ không bao giờ lừa bịp được những người dân Việt Nam yêu nước chân chính.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.