Vẫn luận điệu nhảm nhí, phản động!

Sau khi Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, đất nước bước vào một mùa xuân mới, với một động lực mới, khí thế mới thì các thế lực thù địch, các lực lượng cơ hội chính trị, tung lên các trang mạng xã hội những bài viết phê phán Đại hội XII, phủ nhận hoàn toàn Đại hội XII của Đảng, thậm chí còn cho rằng “Đại hội XII – một thất bại chung của Việt Nam”. Đó là bài viết của Nguyễn Trung đăng trên trang Bauxite Việt Nam .

Nội dung chủ yếu của bài viết cố tình chứng minh cho kết luận, mà tác giả nhấn mạnh “đấy là nhận xét của tôi” rằng: “Đại hội XII là thất bại chung của Việt Nam”. Từ đó, tác giả đề xuất những nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân ta phải làm ngay để cứu vãn thất bại của Đại hội XII. Bài viết dài, đề cập đến nhiều nội dung, nhưng tập trung vào một số vấn đề sau đây.

Thứ nhất, Nguyễn Trung cho rằng: Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bỏ qua cơ hội có tính bước ngoặt đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển mà chi lo chuyên ai đi ai ở. Những quan điểm của Đại hội XII chỉ là những khẩu hiệu.

Đó là nhận định hết sức chủ quan, cảm tính, cực đoan của Nguyễn Trung. Trong Báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề cập toàn diện đến đường lối đối nội và đối ngoại, các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh…Các vấn đề hệ trọng của cách mạng Việt Nam đã được thể hiện trong văn kiện Đại hội. Những nội dung đó được chuẩn bị kỹ lưỡng, được nghiên cứu tổng kết từ thực tiễn 30 năm đổi mới, dự báo tình hình thế giới, khu vực, của đất nước trong những năm tới; khẳng định những quan điểm, chủ trương lớn, xác định những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội để đưa nước ta tiếp tục phát triển. Những quan điểm, chủ trương trong văn kiện Đại hội sẽ được tiếp tục cụ thể hóa trong các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung khóa ương XII, được Nhà nước cụ thể hóa, thể chế hóa thành luật pháp, chính sách và tổ chức thực hiện, chứ không phải như Nguyễn Trung nói chỉ nhắc lại mấy luận điểm cũ, những khẩu hiệu. Nói như vậy là xuyên tạc, là không khách quan, trung thực.

Vấn đề nhân sự Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ XII là một nhiệm vụ quan trọng của Đại hội, có ý nghĩa quyết định sự thành công của Đại hội, đồng thời còn quyết định đến sự vững mạnh của Đảng, sự ổn định, phát triển của đất nước, vì vậy việc tập trung làm tốt công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đại hội XII là nguyên tắc, yêu cầu khách quan. Chuẩn bị nhân sự bầu vào Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới tất yếu phải đảm bảo về số lượng, cơ cấu, về phẩm chất, năng lực của cán bộ, phải được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, phải có quy chế bầu cử được Đại hội thông qua. Tất cả những việc đó diễn ra bình thường từ Đại hội chi bộ, Đại hội Đảng các cấp đến Đại hội đại biểu toàn quốc. Vì vậy, Nguyễn Trung cho rằng Đại hội XII đã thất bại vì bỏ qua cơ hội có tính bước ngoặt đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển mà chi lo chuyên ai đi ai ở, quan điểm của Đại hội XII chỉ là những khẩu hiệu là không đúng, đó là sự bịa đặt, vu khống, xuyên tạc của Nguyễn Trung, của những phần tử cơ hội, chống Đảng và chống Nhà nước ta, của các thế lực thù địch với Đảng và với chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, Nguyễn Trung cho rằng Đại hội XII là thất bại của cả nước, vì toàn dân, cả nước góp ý vào Văn kiện Đại hội XII nhưng “đã bị bỏ ngoài tai và không mảy may tác động vào Đại hội XII”.

Nói vậy, là Nguyễn Trung võ đoán, xuyên tạc sự thật. Thực tế đã khẳng đinh rằng, để phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân đóng góp vào Văn kiện Đại hội XII, Đảng ta đã đưa dự thảo văn kiện Đại hội XII để đại hội Đảng các cấp đóng góp ý kiến, sau đó đưa ra để nhân dân đóng góp ý kiến, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng thực sự là trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, phản ánh đúng nguyện vọng, lợi ích của nhân dân. Những ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, của các tầng lớp nhân dân đã được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các cơ quan chức năng của Đảng tổng hợp đầy đủ báo cáo lên trên. Những vấn đề góp ý của nhân dân được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI thảo luận dân chủ với tinh thần tiếp thu tối đa những ý kiến đóng góp của nhân dân để bổ sung vào vào văn kiện. Tuy nhiên, không thể tiếp thu hết, đưa hết vào văn kiện ý kiến của hàng triệu cán bộ, đảng viên và nhân dân mà phải trên cơ sở tổng hợp, lựa chọn những vấn đề lớn, trọng điểm, diễn đạt ở tầm khái quát cao đưa vào văn kiện Đại hội chứ không phải Đảng “bỏ ngoài tai”, “không mảy may tác động gì đến Đại hội XII” như tác giả Nguyễn Trung nhận xét.

Tóm lại, những “nhận xét cá nhân” của Nguyễn Trung là chủ quan, cảm tính, cực đoan, cố tình xuyên tạc sự thật, phủ nhận hoàn toàn Đại hội XII của Đảng. Trong phần cuối bài viết, Nguyễn Trung “đề nghị Ban lãnh đạo mới của Đảng nhiệm kỳ khóa XII huy động trí tuệ trong Đảng và cả nước làm rõ câu hỏi: “Thừa nhận Đại hội XII là thất bại chung của cả nước, một thất bại của Việt Nam” là một luận điệu cực kỳ phản động. Chưa cần phải huy động trí tuệ của toàn Đảng, của cả nước thì mỗi người đọc bài viết này đã có thể trả lời được ngay rằng: Đó là một luận điệu cực kỳ phản động!

Bình luận bằng tài khoản Facebook

6 thoughts on “Vẫn luận điệu nhảm nhí, phản động!

 • 3 Tháng Ba, 2016 at 8:26 chiều
  Permalink

  Thứ nhất, ông Trung nên hiểu rằng, Đại hội Đảng không chỉ quan trọng ở vấn đề nhân sự lãnh đạo mà quan trọng hơn Đại hội sẽ đề ra phương hướng phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh … của đất nước trong 5 năm sắp tới. Thứ hai, Dự thảo văn kiện có “bị bỏ ngoài tai” hay không thì ông nên đọc lại Dự thảo Văn kiện lấy ý kiến đóng góp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trước khi Đại hội diễn ra và so sánh với Văn kiện chính thức được Đại hội thông qua thì sẽ rõ ngay. Thứ ba, nếu nói về thất bại thì hai từ đấy nên dành cho bọn người bán nước, hại dân, ăn không ngồi rồi nói phét như bọn ông thôi!

  Reply
 • 4 Tháng Ba, 2016 at 11:07 sáng
  Permalink

  kết quả của đại hội XII cho mọi người thấy rõ thêm sự thất bại tất yếu của các thế lực thù địch vẫn kêu gào bấy lâu nay. con chó ở nhà được chủ cho ăn cơm thì sủa giữ nhà, còn con chó ngoài nghĩa địa toàn ăn phân nên mới hú.

  Reply
 • 7 Tháng Ba, 2016 at 9:36 sáng
  Permalink

  Những luận điệu của Nguyễn Trung quả thực là cực kỳ phản động. Những suy diễn của ông ta đã cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật hòng đánh lừa người đọc dễ tin theo vào những lời xảo trá đó. Thành công của Đại hội XII đã làm cho những kẻ “bám gót ngoại bang” để chống phá sự phát triển của quê hương như Nguyễn Trung hậm hực trong lòng. Chúng ta cần phải hết sức cảnh giác với những luận điệu của những kẻ như Nguyễn Trung.

  Reply
 • 9 Tháng Ba, 2016 at 7:24 sáng
  Permalink

  Luận điệu của bọn phàn động chống phá bao giờ mà chả thế. Đã chót “gặm” những đồng đô la, chót được tung hô như nhà dân chủ thì có cái gì mà bọn bán nước hại dân lại không dám làm. Nguyễn Trung cũng có khác gì đâu? Y cũng chỉ là một con chó trung thành, sẵn sàng sủa cán cắn bậy để ngửa tay xin bố thí, xin viện trợ để duy trì sự tồn tại như cái bóng mà không biết mình còn có một quê hương. Nhục lắm, Trung ơi.

  Reply
 • 20 Tháng Chín, 2018 at 8:54 sáng
  Permalink

  Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch luôn được Đảng, Nhà nước, nhân dân và xã hội ta đặc biệt quan tâm. Đại hội XII của Đảng xác định đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng, lý luận trong nhiệm kỳ đại hội. Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất tập trung của Nhà nước, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sẽ thực hiện thắng lợi chủ trương chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

  Reply
 • 14 Tháng Một, 2019 at 1:46 chiều
  Permalink

  Nguyễn Trung là phần tử cơ hội, chống Đảng và chống Nhà nước ta.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.