Vũ Đông Hà lộ rõ nguyên hình kẻ phản động

Với bài viết: “Ai dựng nên nhà tù này”, Vũ Đông Hà đã lộ rõ nguyên hình  là kẻ phản động. Toàn bộ nội dung bài viết của Vũ Đông Hà là sự xuyên tạc trắng trợn, cho rằng: “Nước ta không có dân chủ, nhân dân phải sống trong ngục tù”. Cuối bài viết, Vũ Đông Hà kêu gọi nhân ta phải đứng lên phá bỏ “ngục tù cai trị của chế độ, lúc đó mới thực sự là những công dân tự do làm chủ vận mệnh của mình và vận mệnh của đất nước”.

Đây là những luận điệu hoàn toàn sai trái, bịa đặt hòng kích động chống Đảng, Nhà nước. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đặc biệt, trong những năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng dân chủ ngày càng được thực hiện rộng rãi trên mọi lĩnh vực, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

Trong lĩnh vực kinh tế: Với đường lối và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đã mở ra những dư địa cho việc thực hành và phát huy dân chủ. Đảng ta chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế khác nhau, các thành phần kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng trong khuôn khổ của Hiến pháp, pháp luật. Thể chế quan điểm của Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều đạo luật để tạo hành lang pháp lý cho sự vận hành của nền kinh tế, như Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Hợp tác xã, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật Phá sản… Nhờ đó, người dân được tự do kinh doanh lao động, sản xuất, sở hữu tài sản, được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm.

Người dân, có quyền tham gia các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước; tham gia quản lý và giám sát các hoạt động của nhà nước và các doanh nghiệp. Người lao động có quyền được hưởng thụ một cách bình đẳng những thành quả kinh tế của đất nước. Tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động kinh tế ngày càng thể hiện rõ. Nhà nước chăm lo cho người dân có công ăn việc làm, quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để nâng cao chất lượng cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo.

Trong lĩnh vực chính trị: Đảng lãnh đạo tiến hành đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, qua đó dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng được phát huy. Thực hiện bầu cử có số dư, ban hành Quy chế chất vấn trong Đảng. Sự tham gia của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên vào việc hoạch định, triển khai đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng ngày càng rộng rãi và có hiệu quả. Sinh hoạt dân chủ trong nội bộ Đảng có bước tiến rõ rệt. Hoạt động của Quốc hội ngày càng dân chủ, tăng cường hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các phiên họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội đã phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, chăm lo lợi ích của các đoàn viên, hội viên; thực hiện dân chủ và xây dựng xã hội lành mạnh.

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội: Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản Pháp luật bảo đảm cho nhân dân được hưởng các quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tự do sáng tạo, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng,  chính quyền, quyền thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhân dân có quyền thảo luận và giám sát các dự án về an sinh xã hội, về xóa đói, giảm nghèo, về hỗ trợ do thiên tai… Để tạo hành lang pháp lý cho phát huy dân chủ trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, Nhà nước đã ban hành hàng loạt các đạo luật để phát huy quyền dân chủ trong xã hội, như Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Pháp lệnh Ưu đãi người có công…

Những kết quả trên là sự thật, không thể phủ nhận, mọi luận điệu xuyên tạc trắng trợn của Vũ Đông Hà chỉ làm bộc lộ rõ nguyên hình Y kẻ phản động, xuyên tạc trắng trợn về đời sống dân chủ của nhân dân Việt Nam, nói xấu Đảng, nói xấu chế độ, chúng ta cần cảnh giác và đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

13 thoughts on “Vũ Đông Hà lộ rõ nguyên hình kẻ phản động

 • 7 Tháng Mười Một, 2018 at 10:07 sáng
  Permalink

  Những kết quả trên là sự thật, không thể phủ nhận, mọi luận điệu xuyên tạc trắng trợn của Vũ Đông Hà chỉ làm bộc lộ rõ nguyên hình Y kẻ phản động, xuyên tạc trắng trợn.

  Reply
 • 7 Tháng Mười Một, 2018 at 4:13 chiều
  Permalink

  Những luận điệu sai trái, thù địch mang đầy tính thù hằn, kích động của Vũ Đông Hà không thể làm lung lạc niềm tin của nhân dân vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Mọi người cần phải hết sức cảnh giác, đấu tranh và bác bỏ luận điệu sai trái củaVũ Đông Hà và đồng bọn.

  Reply
 • 7 Tháng Mười Một, 2018 at 11:04 chiều
  Permalink

  Vũ Đông Hà chỉ là kẻ phản động, xuyên tạc trắng trợn về đời sống dân chủ của nhân dân Việt Nam

  Reply
 • 8 Tháng Mười Một, 2018 at 2:20 chiều
  Permalink

  Chúng ta không lạ gì Vũ Đông Hà, Lê Nguyên hay những kẻ phản động khác. Bọn chúng là những kẻ bồi bút, chuyên chống Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN. Do đó, những luận điệu của luôn luôn bị người dân Việt Nam lên án.

  Reply
 • 9 Tháng Mười Một, 2018 at 9:46 sáng
  Permalink

  Chính Vũ Đông Hà đã tự tay dựng nên nhà tù tư tưởng để nhốt hắn trong sự thù hằn, phản động

  Reply
 • 9 Tháng Mười Một, 2018 at 9:51 sáng
  Permalink

  Những luận điệu Vũ Đông Hà đưa ra là hoàn toàn sai so với thực tế ở Việt nam hòng kích động tư tưởng chống Đảng, Nhà nước.

  Reply
 • 9 Tháng Mười Một, 2018 at 2:28 chiều
  Permalink

  Vũ Đông Hà càng ngày càng ảo tưởng và lú lẫn!

  Reply
 • 11 Tháng Mười Một, 2018 at 9:56 chiều
  Permalink

  Mọi luận điệu xuyên tạc trắng trợn của Vũ Đông Hà chỉ làm bộc lộ rõ nguyên hình Y là kẻ phản động. Nếu còn 1 chút lương tri của người con đất Việt, thì thay vì xúi giục, kích động chống phá Đảng và Nhà nước, hãy làm điều gì đó giúp ích cho quê hương đất nước đi.

  Reply
 • 12 Tháng Mười Một, 2018 at 7:45 sáng
  Permalink

  Càng xuyên tạc tình hình Việt Nam, Vũ Đông Hà càng lộ rõ nguyên hình kẻ phản động

  Reply
 • 12 Tháng Mười Một, 2018 at 8:03 sáng
  Permalink

  Những luận điệu của Vũ Đông Hà hoàn toàn là sai trái, bịa đặt hòng kích động chống Đảng, Nhà nước ta. Mỗi chúng ta cần cảnh giác và đấu tranh bác bỏ những luận điệu phản động của Vũ Đông Hà để bảo vệ Đảng, Nhà nước ta.

  Reply
 • 12 Tháng Mười Một, 2018 at 2:53 chiều
  Permalink

  Cái trí óc của Vũ Đông Hà tự cầm tù chính nó.

  Reply
 • 12 Tháng Mười Một, 2018 at 3:07 chiều
  Permalink

  Những luận điệu của Vũ Đông Hà là sai trái, xuyên tạc, bịa đặt hòng kích động chống Đảng, Nhà nước ta. Vì vậy, chúng ta cần cảnh giác, đấu tranh những luận điệu phản động của Vũ Đông Hà bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN

  Reply
 • 13 Tháng Mười Một, 2018 at 8:51 sáng
  Permalink

  Việt Nam đúng là nhà tù lớn của những kẻ bán nước như Vũ Đông Hà!. Mảnh đất này là miền tự do cho những người yêu chuộng hòa bình, yêu thương con người, sống và chết vì quê hương nước Việt mà thôi!?.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.