XUYÊN TẠC, BỊA ĐẶT BỈ ỔI, LỘ RÕ BẢN CHẤT PHẢN ĐỘNG CỦA TRẦN GIA CHUNG

Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam nói xấu lãnh tụ của Đảng và Nhà nước Việt Nam là thủ đoạn thâm độc và đê hèn của những kẻ phản bội đi ngược lại xu thế phát triển của đất nước. Trước sự vững tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo sát sao có hiệu quả của Nhà nước, Chính phủ trên các mặt trận kinh tế, văn hóa, xã hội vừa qua, các phần tử cơ hội phản động điên cuồng chống phá bằng những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt bỉ ổi nhất. Một trong số đó là Trần Gia Chung – một kẻ không biết đúng sai, xuyên tạc lịch sử, bất chấp đạo lý dám luận “công hay tội” của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng xã hôi.

Trước hết người viết bài này thấy rằng Trần Gia Chung là kẻ ngô nghê, thiển cận đến khó tưởng tượng, có lẽ hắn nghĩ rằng càng bóp méo, bịa đặt, xuyên tạc sai sự thật bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Sai lầm của hắn đó là đã quá coi thường người dân Việt Nam, liệu ai có thể tin nổi khi hắn phủ nhận tất cả, xuyên tạc tất cả. Hắn cho rằng, chủ nghĩa Cộng sản là chủ nghĩa “TAM VÔ” gồm vô gia đình, vô Tổ quốc, vô tôn giáo với những luận điệu trích dẫn của kẻ ngồi lê, mách lẻo với trình độ trẻ trâu, nhưng mang dã tâm của một kẻ tay sai, bán nước. Chúng ta, những người dân bình thường nhất, ai cũng rõ nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đứng lên đập tan chính quyền thực dân, phong kiến – chính quyền đại diện cho những kẻ tay sai, bán nước hại dân, để xây dựng nên nhà nước dân chủ nhân dân, nhà nước của dân, do dân và vì dân – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Còn nói như Chung thì sự cướp chính quyền và giữ chính quyền bằng sự mềm dẻo sáng tạo trong điều kiện “ngàn cân treo sợi tóc” lúc đó của Hồ Chí Minh và Đảng ta chỉ là giữ “sinh mạng của Hồ Chí Minh và lãnh đạo Đảng” là hoàn toàn bịa đặt. Trích dẫn như vậy để thấy rõ bản chất phản động, bất chấp sự thật lịch sử của Chung, bởi những người chống Cộng gay gắt nhất cũng không nhận định, quy chụp xuyên tạc bản chất cuộc kháng chiến giành độc lập tự do của dân tộc ta ngô nghê đến “Thượng đế cũng phải cười” như vậy.

Từ lập trường của một kẻ tay sai, bán nước, Trần Gia Chung đã xuyên tạc trắng trợn bản chất cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hắn dám cho rằng “Giải phóng miền Nam” và chống Mỹ cứu nước” chỉ là hai chiêu bài để mỵ dân và phỉnh gạt dư luận thế giới” và luận điệu “đánh Mỹ cho Liên Xô, Trung Quốc”. Cố tình xuyên tạc bản chất các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc ta khỏi ách đô hộ của thực dân, phong kiến đem lại độc lập tự do cho dân tộc chỉ là cuộc chiến nhằm đem lại lợi ích cho Đảng, một số người Cộng sản và thực hiện ý đồ của thế lực khác. Vậy sự thật cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của thực dân, phong kiến sau hơn 80 năm bị mất nước, nhân dân lầm than sống kiếp ngựa trâu, đứng lên đánh đuổi ngoại bang đem lại độc lập, tự do cho dân tộc, xây dựng một nước Việt Nam, ngày càng giàu mạnh, có vị thế trên trường quốc tế, chưa bao giờ có cơ đồ vững mạnh như ngày hôm nay, sao lại nhằm thực hiện ý đồ của người khác được. Điều mà lẽ ra mỗi người dân Việt Nam đều thấy đó là tự hào dân tộc, được lịch sử chứng minh qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, dù bị hàng ngàn năm Bắc thuộc, gần 100 năm thực dân cướp nước, đô hộ nhưng dân tộc Việt Nam không bao giờ khuất phục, dù đất không rộng, người không đông nhưng vẫn đấu tranh giành độc lập. Có lẽ, Trần Gia Chung muốn “gán” cho Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh cái tội “bán nước” là để chạy chính tội của y và những kẻ như y mà chứng cớ là y tôn thờ, tôn vinh chế độ tay sai bán nước, hại dân đã bị nhân dân ta đập tan từ lâu./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares