Xuyên tạc đời tư, bôi nhọ thanh danh của lãnh tụ – chiêu trò quá cũ chẳng thể đánh lừa được ai

 Như một vấn đề có tính quy luật là cứ mỗi khi đất nước sắp có những sự kiện trọng đại diễn ra, thì các thế lực thù địch, phản động lại điên cuồng chống phá Đảng, chống phá cách mạng nước bằng nhiều âm mưu thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt. Đặc biệt, trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức chuẩn bị mọi mặt để tiến tới tổ chức sự kiện quan trọng này, thì các thế lực thù địch, chống cộng lại càng ráo riết gia tăng các hoạt động chống phá Đảng ta. Mới đây, trên trang danlambao Nguyễn Tiến Dân lại đăng tải bài “Chính trường Việt Nam sẽ ra sao, khi khuyết Trọng?”. Toàn bộ nội dung bài báo đã thể hiện rõ tâm địa xấu xa của kẻ thù địch, phản động đang cố gắng gượng để chống phá công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại Hội XIII của Đảng. Vẫn những thủ đoạn bới móc, xuyên tạc đời tư, bôi nhọ thanh danh, uy tín của các lãnh tụ của Đảng, Nguyễn Tiến Dân tiếp tục diễn lại những chiêu trò đã cũ rích mà bất kỳ một người cộng sản hay một người dân lương thiện nào chỉ cần đọc qua cũng hiểu rõ tâm địa xấu xa, phản động của Nguyễn Tiến Dân và đồng bọn của Y. Vậy, sự thực thì sao:

Trước hết, cần khẳng định rằng, thanh danh và uy tín của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước – Nguyễn Phú Trọng hiện vẫn đang sáng ngời trong Đảng, trong lòng dân tộc, không một kẻ thù nào có thể xuyên tạc hay bôi nhọ.

Cho dù, Nguyễn Tiến Dân và đồng bọn của Y có cố tình xuyên tạc, cố tình bôi nhọ như thế nào đi nữa thì cũng không thể xóa bỏ được niềm tin, sự mến mộ và tình cảm trân quý của nhân dân Việt Nam, của cả dân tộc Việt Nam dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Sự vĩnh hằng của chủ nghĩa xã hội khoa học – chủ nghĩa Mác – Lênin đến nay chắc khỏi cần phải bàn cãi. Bởi vì, ngay những triết gia tư sản (những người đối lập về lập trường gia cấp) cũng đã phải lên tiếng thừa nhận Các Mác và chủ nghĩa Mác vẫn là hiện tượng vĩ đại của nhân loại mà chưa một học thuyết lý luận nào có đủ tầm để vượt qua. Và, chính bản thân giai cấp tư sản cũng còn đang phải học tập, vận dụng học thuyết Mác – Lênin vào phát triển kinh tế – xã hội và tìm cách để điều chỉnh cho chủ nghĩa tư bản thích nghi và tồn tại trong điều kiện mới. Vậy nên, tất nhiên những người cộng sản chân chính phải coi chủ nghĩa Mác – Lênin như là một bảo bối để thực hiện mục tiêu lý tưởng của mình là giải phóng triệt để nhân loại, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội – chủ nghĩa cộng sản. Nhờ trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam mà công cuộc đổi mới toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đang từng bước thành công, đất nước ngày càng ổn định và phát triển. Ấy vậy mà Nguyễn Tiến Dân và đồng bọn của Y lại xuyên tạc vu vạ rằng: “đi đến đâu, Mác – Lênin tàn phá tan hoang đến đó. Việt Nam, đâu phải ngoại lệ”; và “Khi chủ thuyết “đấu tranh giai cấp” xâm nhập nước ta, nỗi bất hạnh bắt đầu. Chiến tranh theo đó mà hình thành và triền miên kéo dài”…

Thật là một sự vu cáo trắng trợn, trơ chẽn nếu không muốn nói là sự ấu trĩ, ngu ngốc về chính trị của Nguyễn Tiến Dân. Vậy thì, hàng mấy nghìn năm cuộc chiến dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam không lẽ cũng do học thuyết đấu tranh giai cấp du nhập vào Việt Nam. Cùng với xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, Nguyễn Tiến Dân còn cố tình vu vạ cho rằng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là người “cuồng tín… u mê đến độ sắp xuống lỗ rồi, mà vẫn đinh ninh: chủ nghĩa Mác, là cứu tinh của nhân loại”. Y còn đi đào bới, moi móc xuyên tạc đời tư, bôi nhọ thanh danh uy tín Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Càng đọc những lời lẽ xuyên tạc của Nguyễn Tiến Dân, càng thấy lộ rõ Y là kẻ ăn ốc, nói mò, cắt ghép thông tin, suy diễn linh tinh hòng bôi nhọ đời tư của các lãnh tụ Đảng ta. Nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam thừa nhận và tin tưởng vào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là do ông có đủ tài, đức, có đủ tâm, đủ tầm để đảm trách cương vị trọng trách quan trọng đó. Nguyễn Tiến Dân và đồng bọn của Y dù có cố tình xuyên tạc thế nào đi nữa cũng không thể lay chuyển nổi niềm tin và tình cảm trân trọng quý mến của nhân dân Việt Nam dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ngược lại chỉ là làm cho nhân dân Việt Nam, những người Cộng sản Việt Nam thấy rõ tâm địa xấu xa, thâm độc của bọn phản động, chống cộng mà thôi.

Thứ hai, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định và giữ vững đường lối độc lập tự chủ, bất luận một thế lực nào cũng không thể thay đổi được quan điểm, lập trường đó của Đảng.

 Nguyễn Tiến Dân đang dùng xảo thuật xuyên tạc, lật lại lịch sử, bôi xấu công tác nhân sự của Đại hội XIII của Đảng, âm mưu để xuyên tạc nói rằng trong công tác chuẩn bị nhân sự của Đảng luôn bị chi phối bởi các thế lực bên ngoài. Điều này càng cho thấy, Y là kẻ “ăn theo nói leo”, chẳng hiểu biết gì về lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc. Sự thực thì ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn giữ vững và giương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là một bài học kinh nghiệm vô cùng quí báu về sự thành của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng, mỗi người dân cũng như mỗi người Cộng sản Việt Nam đều thấm thía bài học này. Bởi vì, họ hiểu sâu sắc rằng nếu không có đường lối độc lập tự chủ thì Đảng ta, nhân dân ta không thể làm nên chiến công thần kì qua hai cuộc khác chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để thống nhất đất nước, giải phóng dân tộc. Đặc biệt, nếu Đảng ta không có đường lối độc lập tự chủ thì công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, nhất là cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975 và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử khó có thể diễn ra và đem lại chiến thắng vẻ vang như vậy. Bước sang thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên trì giữ vững đường lối độc lập tự chủ mới có những thành công như ngày nay. Ấy vậy mà, Nguyễn Tiến Dân lại cho rằng: “Trung cộng, đã kịp thắt một cái thòng lọng hết sức chắc chắn vào quanh cổ Đảng Cộng sản Việt Nam”; từ đó Y suy luận nói càn rằng: “Ngày nào mà cái đảng Cộng sản này còn tồn tại, ngày ấy, Trung cộng vẫn hoàn toàn nắm quyền khống chế nước Nam”. Nếu Nguyễn Tiến Dân còn một chút liêm sỉ chắc không quên lịch sử dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử như thế nào. Truyền thống ấy, ngày càng được phát huy trong thời đại mới – thời đại Hồ Chí Minh, vậy mà Nguyễn Tiến Dân đã mù lịch sử nhưng lại hay nói bừa, nói càn.

Thứ ba, cần khẳng định chắc chắn rằng, việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XII cũng như Đại hội XIII tới đây, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn hoàn toàn độc lập tự chủ, tuyệt nhiên không lệ thuộc vào bất cứ tổ chức, lực lượng chính trị nào.

Nguyễn Tiến Dân, đã ngoa ngôn nói rằng: “Muốn phán đoán suy nghĩ của một người nào, trước hết, hãy đặt mình vào địa vị của người ấy”. Nghe qua tưởng Y là người hiểu đạo đời, hiểu lòng người, nhưng thực chất chỉ là lối nói mượn lời thiên hạ để xuyên tạc, nói xấu lãnh tụ của Đảng ta mà thôi. Nguyễn Tiến Dân đã lợi dụng để xuyên tạc nhân cách, danh dự, uy tín của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta. Y không từ một ai, không từ bất cứ thủ đoạn nào để chọc ngoáy, xuyên tạc hình ảnh, danh dự, uy tín của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư… Thủ đoạn hết sức sảo quyệt của Y là xuyên tạc cho rằng, việc sắp xếp các nhân sự trọng trách của Đảng, Nhà nước ta đều do sự giật dây, chỉ đạo của Trung cộng. Đúng thật là, kẻ theo đóm ăn tàn, chẳng hiểu gì nhân tình thế thái nhưng lại cố đi bàn chuyện thế sự theo kiểu “Ăn ốc nói mò”, “ếch ngồi đáy giếng”. Chúng ta khẳng định chắc chắn rằng: Không lực một lượng chính trị nào có thể can thiệp vào công việc nội bộ của Đảng, nhất là việc chọn lựa, sắp xếp nhân sự trong các kỳ Đại hội của Đảng. Việc Nguyễn Tiến Dân ngoa ngôn mà xuyên tạc, chẳng qua chỉ âm mưu kích động nhân dân, hướng dư luận, tạo thành những điểm nóng, chống phá Đảng, chống phá chế độ trước thềm Đại hội XIII. Vì vậy, mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác quyết không mắc mưu của các thế lực thù địch, đồng thời kiên quyết đấu tranh vạch trần bộ mặt thật của Nguyễn Tiến Dân và đồng bọn của Y./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Xuyên tạc đời tư, bôi nhọ thanh danh của lãnh tụ – chiêu trò quá cũ chẳng thể đánh lừa được ai

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.