Xuyên tạc, nói sai sự thật – Nguyễn Hưng Quốc thuộc hạng người nào?

Gần đây, trên trang mạng xã hội tiếp tục xuất hiện những bài viết phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước, phủ nhận thành quả cách mạng đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nguyễn Hưng Quốc là một trong những người “to mồm” nhất, ông này không chỉ xuyên tạc mà còn vu cáo rằng: “Chính chế độ cộng sản Việt Nam mới làm cho Việt Nam mất biển đảo vào tay Trung Quốc”…

Cần khẳng định ngay rằng, giọng điệu của Nguyễn Hưng Quốc thật hàm hồ, trơ trẽn. Thủ đoạn cũ rích của ông ta chỉ có thể lòe bịp được những người nông nổi, nhẹ dạ, cả tin mà thôi.

Thực tiễn cách mạng nước ta đã chứng minh, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang lại ổn định trong xã hội và sự độc lập của đất nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, lần lượt đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, giang sơn thu về một mối. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới đất nước với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đẩy mạnh phát triển kinh tế; giữ vững được an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; củng cố được lòng tin của nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tạo lập được môi trường quốc tế thuận lợi, mở rộng được quan hệ đối ngoại; tăng cường thế và lực của đất nước, làm cho nước ta có những bước tiến vượt bậc về mọi mặt, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhân dân Việt Nam ghi lòng tạc dạ, đời đời ghi nhớ công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, giải phóng nhân dân ta thoát khỏi đêm trường nô lệ và ách thống trị của các thế lực ngoại bang, được sống trong hòa bình, độc lập, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thực tiễn cách mạng nước ta đã chứng minh: nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng nên vừa giữ được chủ quyền Biển Đông vừa duy trì được hòa bình, xây dựng và phát triển cho đất nước.

Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định, mục tiêu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay là bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Phải giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội; lấy việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế – xã hội là lợi ích cao nhất của Tổ quốc.

Sự thực mục đích bài viết của Nguyễn Hưng Quốc nhằm vu cáo, xuyên tạc, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho dù Nguyễn Hưng Quốc có nói gì, có làm những điều sai trái, thất đức; vu cáo, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam… thì sự cố gắng của y cũng chẳng khác nào “dã tràng xe cát Biển Đông”. Quốc có thể xé nát một bông hoa hồng, song không thể cản trở mùa xuân./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

7 thoughts on “Xuyên tạc, nói sai sự thật – Nguyễn Hưng Quốc thuộc hạng người nào?

 • 3 Tháng Mười Hai, 2015 at 5:49 sáng
  Permalink

  Nguyễn Hưng Quốc cũng như đám dân chủ giả hiệu thực chất chỉ là những kẻ vĩ cuồng đáng thương bởi sự ngộ nhận kệch cỡm. Với những con người như hắn, yêu nước là một khái niệm xã xỉ, thay vào đó là sự hận thù vô luân.
  Đúng như Văn Kiệt khẳng định, Cho dù Nguyễn Hưng Quốc có nói gì, có làm những điều sai trái, thất đức; vu cáo, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam… thì sự cố gắng của y cũng chẳng khác nào “dã tràng xe cát Biển Đông”
  Một kẻ phản bội dân tộc như hắn không có tư cách là người Việt Nam!

  Reply
 • 3 Tháng Mười Hai, 2015 at 6:15 sáng
  Permalink

  Nguyễn Hưng Quốc là một trong những thành viên nằm trong dàn “hợp xướng” của những kẻ phản quốc. Mang cái mác mỹ miều “nhà dân chủ”, thể hiện “lo lắng cho vận mệnh của đất nước”, hắn đã cố công, ra sức đưa ra nhiều luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ nhằm hạ uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, đối với công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Nhưng, dù hắn có “gân cổ”, “khản giọng” thì cũng như “dã tràng se cát biển Đông”. Bởi, không một người dân Việt Nam có hiểu biết, có lương tri nào tin hắn. Hắn sẽ phải trả giá cho những hành động đê hèn của mình.

  Reply
 • 3 Tháng Mười Hai, 2015 at 3:07 chiều
  Permalink

  Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam là trách nhiệm và bổn phận thiêng liêng của Đảng và toàn dân tộc đối với tiền nhân, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho dân tộc ta phát triển bền vững. Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng nên trong suốt thời gian qua chúng ta đã vừa giữ được chủ quyền Biển Đông, vừa duy trì được hòa bình, xây dựng và phát triển cho đất nước. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng chỉ rõ: “Mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa…”. Đó là ý chí sắt đá, quyết tâm không gì lay chuyển được của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nguyễn Hưng Quốc nên hiểu chân lý này và sống sao cho xứng đáng với cái tên tốt đẹp mà bố mẹ đã đặt cho mình!

  Reply
 • 8 Tháng Mười Hai, 2015 at 11:39 chiều
  Permalink

  thật tiếc cho cái tên “Hưng Quốc” này quá. nếu là cái tên cha mẹ đặt cho ắt hắn mang tội bất hiếu, nếu tự nhận chắc hẳn là kẻ hão danh vô thực. chỉ cần một em bé biết đọc, biết nghe thôi cũng hiểu được ai là kẻ bán nước cầu vinh, ai là kẻ để mất Hoàng Sa vào tay Trung Quốc. Sự kiện tháng 1 năm 1974 còn đó, ai – với lực lượng hải quân mạnh thứ ba khu vực và thế giới – lại rút lui bỏ ngỏ Hoàng sa. Sự thật là không phải cứ ai tên Hưng Quốc là yêu nước, người tôn trọng sự thật lịch sử, tự hào và viết tiếp truyền thống vẻ vang ấy mới là người yêu nước nhất.

  Reply
 • 9 Tháng Mười Hai, 2015 at 8:17 sáng
  Permalink

  Những lời lẽ vu cáo của Nguyễn Hưng Quốc thật ra chẳng có gì mới mẻ cả. Những lời lẽ kiểu này các thế lực thù địch chống phá Việt Nam “nhai đi, nhai lại” trên các mạng xã hội rồi. Chúng ta biết rằng: Việt Nam – Trung Quốc là hai nước láng giềng, trong lịch sử hai dân tộc trải qua những bước thăng trầm, ngày nay quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển đi lên của mỗi nước. Đối với vấn đề Biển Đông chúng ta kiên trì chủ trương đấu tranh bằng biện pháp “hòa bình”; Giải quyết đa phương các vấn đề đa phương, giải quyết song phương các vấn đề song phương, không chấp nhận quan điểm của Trung Quốc là giải quyết với từng nước; Tôn trọng và thực hiện đúng cam kết giữa các bên trên Biển Đông theo Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982, theo DOC và tuyên bố ứng xử, cũng như các nguyên tắc thỏa thuận đã được ký kết giữa Việt Nam – Trung Quốc.

  Reply
 • 11 Tháng Mười Hai, 2015 at 8:43 sáng
  Permalink

  Nguyễn Hưng Quốc là hạng người nào thì không khó để nhận ra và khẳng định: Tên bán nước hại dân, có mối thâm thù với cách mạng, chống Đảng, chống chế độ kịch liệt. Hắn là một trong những tên “chỉ điểm, tay sai”, “chửi thuê” tích cực nhất của phong trào “dân chủ phương Tây”. Hắn là một người có tri thức, những luận điệu, bài viết mà hắn đứa ra nếu không suy tâm thì nghẻ vẻ như có lý, có tình. Thế nhưng, ẩn sau những con chữ ấy là một âm mưu thâm độc, đổi trắng thay đen, bội nhọ lịch sử, xuyên tạc sự thật để gây hấn, kích động sự chống đối đối với Đảng, chế độ ta. Hắn chính là một gã “lưu manh giả danh trí thức” nguy hiểm, một con quỷ đội lốt người.

  Reply
 • 12 Tháng Mười Hai, 2015 at 4:22 chiều
  Permalink

  Nhân dân Việt Nam đời đời ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vi đại và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thanh người chủ đất nước, được sống trong hòa bình, độc lập, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc; thử hỏi những điều này tên Hưng Quốc hay “Quốc Hưng” gì đó có biết hay không? tôi tin chắc là tên này có học thức, hắn có biết điều nay, song hắn chỉ là “lũ phường bán cá” ăn theo nói leo mà thôi. Đúng! hắn chính là một gã “lưu manh giả danh trí thức” nguy hiểm, một con quỷ đội lốt người.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.