Ý đồ đen tối đằng sau một câu hỏi

1. Thật tự hào về Đảng ta! Hơn 80 năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta, “dũ bùn đứng dạy sáng lòa”, chấm dứt hàng ngàn năm bị đô hộ và chống đô hộ, bị đồng hóa và chống đồng hóa, gần một trăm năm rên siết dưới gót giầy của thực dân Pháp; đánh thắng hai tên đế quốc đầu sỏ vào bậc nhất thế giới; tiến hành thắng lợi hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc. Ngày nay, Đảng lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa nước ta thành một nước công nghiệp, thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Với những thành tựu đạt được, nhân dân tiến bộ trên thế giới ghi nhận, chúc mừng Việt Nam, nhân dân Việt Nam tự hào về Đảng của mình, nhiều người Việt một thời đã từng ở bên kia chiến tuyến tuyên bố “không đội trời chung với cộng sản” đã quay về quê cha đất tổ, rũ bỏ thù hằn và đã được Mẹ Tổ quốc mở rộng vòng tay đón nhận.

Thế nhưng, hiện nay ở đâu đó có những kẻ thâm thù cách mạng, trong đó có kẻ hèn nhát lấy bút danh Bà Đầm Xòe đã lợi dụng những sai phạm của một số cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất để tán phát bài viết: “Cộng sản Việt Nam, chúng là ai”? Nội dung bài viết đã vạch trần bản chất phản động của một kẻ bất mãn với chế độ, hoặc chí ít cũng là một kẻ vô trách nhiệm với dân tộc, có ý đồ đen tối, nhằm hạ uy tín, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.

2. Để thực hiện ý đồ đen tối của mình, gã Bà Đầm Xòa không chỉ tự đưa ra câu hỏi, mà còn tự đưa ra câu trả lời. Nội dung trả lời của gã bộc lộ rõ chân tướng của một kẻ bất mãn chế độ, bịa đặt, xuyên tạc lịch sử, vu khống cộng sản “tham lam, ngu ngốc”. Gã viết: “Tôi cho rằng, chúng chỉ có thể là quỷ Sa Tăng được Đấng Tối Cao sinh ra, chỉ cái duy nhất trong chúng một Hệ Điều Hành với chức năng, nhiệm vụ mang sứ mệnh tàn sát và tận diệt cho đến tận cùng đất nước, con người Việt Nam. Những mất mát của đất nước, của dân tộc Việt Nam trong 70 năm Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện và triệt để dân Việt Nam đã thể hiện điều đó”.

Sự thật lịch sử là khách quan, không ai có thể phủ nhận, những hy sinh, mất mát to lớn của nhiều thế hệ người Việt Nam, trong đó có những đảng viên, lãnh tụ của Đảng đã làm nên kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã đoàn kết một lòng với ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã kiên quyết đứng lên chiến đấu, chấp nhận gian khổ hy sinh để bảo vệ quyền được sống làm người. Từ một nước không có tên trên bản đồ thế giới, chìm trong nô lệ, lầm than, dân tộc ta đã đứng vào hàng ngũ tiên phong của các dân tộc trên thế giới trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, trở thành lương tri của thời đại. Thắng lợi đó không chỉ là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam mà còn là niềm tự hào của nhân dân và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Tinh thần anh dũng hy sinh của dân tộc Việt Nam là tấm gương để nhân dân và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới noi theo.

Sự thật đó hoàn toàn bác bỏ những luận điệu muốn bóp méo, xuyên tạc, phủ định lịch sử, phủ nhận thành quả của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3. Không thể vô ơn, bạc bẽo và nói bừa rằng: “Cộng sản đánh Mỹ là đánh vào tinh thần hiệp sĩ của người Mỹ; Đánh vào nền Dân chủ Cộng hòa tốt nhất trên thế giới; đánh vào sức mạnh quân sự hùng hậu nhất, vì hòa bình bậc nhất trên thế giới; đánh vào khoa học lớn nhất, tiên tiến nhất, hiện đại nhất thế giới, vì con người nhất trên thế giới; đánh vào nền kinh tế phát triển và giàu có nhất trên thế giới, cứu trợ và hỗ trợ con người nhất trên thế giới…”.

Bất kỳ người nào có cái nhìn khách quan đều thấy rằng, kẻ xâm lược gây ra “binh đao, khói lửa” khiến cả dân tộc Việt Nam phải cầm súng chiến đấu là đế quốc Mỹ. Nhân dân ta với ý chí “không có gì quý hơn độc lập tự do” chấp nhận gian khổ hy sinh đứng lên chiến đấu để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, khiến cả thế giới kính phục, suy tôn Việt Nam là “lương tri của thời đại”.

Ngay từ những năm 40, 50 của thế kỷ XX, đế quốc Mỹ đã hướng mục tiêu chiến lược của mình là tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam và Đông Dương, biến nơi đây thành thuộc địa, bàn đạp chiến lược để thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới. Đế quốc Mỹ muốn thấy Việt Nam và Đông Dương có một nhà nước dân tộc thân Mỹ[1]. Đế quốc Mỹ đã ra sức viện trợ quân sự, hà hơi, tiếp sức cho thực dân Pháp, rồi từng bước hất cẳng Pháp để chiếm đóng Việt Nam, độc chiếm Đông Dương. Thực dân Pháp từ địa vị là “chủ thể” chính xâm lược Việt Nam, dần chuyển thành địa vị của “một kẻ đánh thuê đơn thuần cho Mỹ” như tướng Pháp Nava sau này đã thừa nhận. Năm 1954, thực dân Pháp thất bại, đế quốc Mỹ thay chân Pháp xâm lược Việt Nam, nhân dân ta phải đương đầu với tên đế quốc hùng mạnh và giàu có nhất, tàn bạo và hiếu chiến nhất. Đó là sự thật lịch sử, mà ngay cả những người đã từng bên kia chiến tuyến cũng không thể bác bỏ.

Trong cuốn Chiến tranh Việt Nam và văn hoá Mỹ, các tác giả John Carlos Rowe, Richard Berg, Rick Berg đã viết: “Trên 70% dân chúng vẫn coi cuộc chiến (Mỹ xâm lược Việt Nam) “căn bản là sai lầm và phi đạo đức”; “Nói ngắn gọn, Mỹ xâm lăng nam Việt Nam, ở đó Mỹ đã tiến tới việc làm ngơ tội ác xâm lăng với nhiều tội ác khủng khiếp chống nhân loại trên khắp Đông Dương”[2]. Nhà báo người Anh Thomas Fowler đã có nhận xét, bình luận chí lý rằng, nguyện vọng thật sự của Việt Nam không phải là muốn chiến tranh, mà “muốn có đủ cơm ăn, họ không muốn bị bắn giết. Họ không muốn những người da trắng bảo cho họ biết họ muốn gì”[3].

Những nhận xét trên của các học giả phương Tây đã cho thấy ai là kẻ gây ra chiến tranh và ai là người không muốn chiến tranh, yêu chuộng hòa bình, nhưng buộc phải đứng lên, sẵn sàng chiến đấu chống quân xâm lược để bảo vệ Tổ quốc mình thù và mục đích cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước này là gì?

Giọng điệu của gã Bà Đầm Xòe chẳng lừa bịp được ai, họa chăng chỉ có bọn người phản động, muốn hại dân, hại nước như gã mới tung hứng hùa theo. Dù vậy, những luận điệu vu khống, xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một luồng thông tin độc hại đối với xã hội và trở thành “mảnh đất mầu mỡ” để các thế lực thù địch reo rắc hoài nghi, kích động chống đối, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng ta cần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh bác bỏ./.

[1] Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2013, t. 01, tr. 110.

[2] John Carlos Rowe, Richard Berg, Rick Berg, The Vietnam War and American Culture, Columbia University Press, 1992, ISBN-13: 978-0231067331

[3] TTXVN, Tài liệu Tham khảo đặc biệt ngày 30/8/2007, tr. 5

Bình luận bằng tài khoản Facebook

11 thoughts on “Ý đồ đen tối đằng sau một câu hỏi

 • 9 Tháng Mười Hai, 2015 at 1:10 chiều
  Permalink

  Cả về mặt lý luận và thực tiễn có thể khẳng định rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam là một Đảng “đạo đức, trí tuệ, văn minh”, người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, không có một đảng chính trị nào có đầy đủ uy tín, trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm thay thế Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Dù cho âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động lưu vong, bọn phản cách mạng, đám “dân chủ, nhân quyền” giả danh và bè lũ cơ hội có thâm hiểm đến đâu, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn vững bước trên con đường đi lên CNXH, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

  Reply
 • 9 Tháng Mười Hai, 2015 at 4:02 chiều
  Permalink

  Hoan hô Dân Phòng. Dân Phòng nói đúng, Bà Đầm Xòe đích thị là tay sai cho các thế lực thù địch, phản dân hại nước

  Reply
 • 9 Tháng Mười Hai, 2015 at 7:40 chiều
  Permalink

  sau 40 năm rồi sau trận thua ấy – Sài Gòn năm ấy – vẫn còn kẻ hồn siêu phách lạc vẫn chưa thể định tâm đưa mình trở về mặt đất. cũng dễ hiểu thôi, cái đầm của mụ đang xòe ra thế kia có khác gì cái dù phi công, lẽ ra xuống mặt đất lâu rồi nhưng với bản tính ham sống sợ chết mà bung rù sớm quá nên mãi lơ lửng chưa biết khi nạo hà cách hay vấp đầu vào mây mà rơi xuống địa ngục mất thôi. Bà Đầm Xòe hãy vứt bỏ cái bộ đầm hay chí ít thì bỏ cái lòe xòe ấy đi ắt có ngày yên vị mà hưởng già. Bởi công lao, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ đc người Việt ghi nhận mà hơn thế bạn bè thế giới và nhân loại tiến bộ đều nhiệt tình ủng hộ.

  Reply
 • 9 Tháng Mười Hai, 2015 at 8:16 chiều
  Permalink

  Ai là kẻ gây ra chiến tranh khi tuyên bố đưa Việt Nam “quay lại thời kỳ đồ đá”? Ai đã trút hàng triệu tấn bom đạn lên đầu người dân Việt Nam mà hậu quả của nó đến nay vẫn còn tồn tại dai dẳng ở nhiều thế hệ?. Ai nấy cũng đều thấy rằng, kẻ gây ra mấy chục năm “binh đao, khói lửa” đối với dân tộc Việt Nam không ai khác chính là thực dân, đế quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ. Nhân dân Việt Nam với ý chí “không có gì quý hơn độc lập tự do” đã đứng lên chiến đấu, chấp nhận gian khổ hy sinh để bảo vệ quyền được sống trong tự do và độc lập.

  Reply
 • 9 Tháng Mười Hai, 2015 at 8:18 chiều
  Permalink

  Bà Đầm Xòe – cái tên rất Tây ấy nhỉ? Đọc xong bài viết của ông (hoặc bà) tôi không những có một câu hỏi mà có rất nhiều đấy? Ông (hoặc bà) là ai nhỉ? Mặt mũi ra sao? Tổ tiên, dòng dõi thế nào? Úi dà. Mãi mà không hình dung ra được. Nhưng chắc chắn với cái tên Bà Đầm Xòe thì ắt hẳn là người sùng bái phương Tây, sùng bái cái gọi là “nền dân chủ cộng hòa tốt nhất trên thế giới” rồi nhỉ? Xin lổi tổ tiên, dòng giống nhà Bà Đầm Xòe, có lẽ họ đã sinh ra một đứa con, đứa cháu quái thai, lầm đường, lạc lối rồi. Hãy ngậm miệng lại và đừng vén váy bà đầm lên mà “xòe” lên mộ tổ tiên nữa.

  Reply
 • 9 Tháng Mười Hai, 2015 at 9:22 chiều
  Permalink

  Bà Đầm Xòa, sao hắn không hỏi, ai đã làm cho hàng triệu người dân Việt Nam chết đói, ai đã đầu độc cả dân tộc Việt Nam bằng rượu cồn và thuốc phiện trước năm 1945, ai đã gây ra những vụ thảm sát Mỹ Lai và nhiều nơi khác nữa? – Phải chăng là những kẻ cướp nước và bè lũ bán nước. Và ai đã lãnh đạo dân tộc ta làm nên các cuộc cách mạng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, thế và lực Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng tăng, ai đã lãnh đạo? – Phải chăng là Đảng Cộng sản Việt Nam

  Reply
 • 10 Tháng Mười Hai, 2015 at 8:22 sáng
  Permalink

  Tinh thần hiệp sĩ của người Mỹ; nền Dân chủ Cộng hòa tốt nhất trên thế giới; sức mạnh quân sự hùng hậu nhất, vì hòa bình bậc nhất trên thế giới; khoa học lớn nhất, tiên tiến nhất, hiện đại nhất thế giới, vì con người nhất trên thế giới; nền kinh tế phát triển và giàu có nhất trên thế giới, cứu trợ và hỗ trợ con người nhất trên thế giới. Vâng, hẳn là mọi người đã thấy sự “phát cuồng” của Xòe với Mỹ như thế nào rồi! Nếu như vậy thì tốt nhất là Xòe nên núp dưới váy tự do, dân chủ của Bà Đầm Xòe thứ thiệt bên Mỹ chứ không nên xổ toẹt vào lịch sử mà ngay cả đứa trẻ con cũng hiểu. Xin hỏi Xòe: Lẽ nào dân tộc Việt Nam mang hòn tên mũi đạn sang xâm chiếm Mỹ, lẽ nào nền kinh tế Việt Nam uy hiếp nền kinh tế bậc nhất của Mỹ, lẽ nào những người lính Việt Nam đe dọa sức mạnh quân sự siêu cường của Mỹ? Hay ngược lại?

  Reply
 • 10 Tháng Mười Hai, 2015 at 4:57 chiều
  Permalink

  Dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Tiếp nối truyền thống lịch sử hào hùng của cha ông, kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhìn lại những chặng đường dài thăng trầm của lịch sử, nhân dân ta đã đúc kết, rút ra một chân lý: Thắng lợi của cách mạng Việt Nam do nhiều yếu tố tạo thành, song nhân tố chủ yếu, quan trọng và quyết định nhất chính là vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đó là chân lý mang tầm thời đại, là sự khẳng định cả về phương diện lịch sử và lý luận.
  Chỉ có những kẻ bán nước cầu vinh, bị mờ mắt bởi những đồng đola mới không nhận ra điều đó, cố công phủ nhận chân lý ấy để mưu lợi cá nhân. Chúng đáng bị lên án, trừng phạt vì hành động đê hèn của mình.

  Reply
 • 10 Tháng Mười Hai, 2015 at 5:49 chiều
  Permalink

  Bà Đầm Xòe có lẽ đôi mắt đã bị mù lòa hoặc đã bị những đồng đô la làm lu mờ. Không hiểu Bà dựa vào đâu mà đưa ra nhận định võ đoán, hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật như: “Những mất mát của đất nước, của dân tộc Việt Nam trong 70 năm Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện và triệt để dân Việt Nam đã thể hiện điều đó”. Tôi hỏi bà cũng 1 câu thôi: Bà có sống ở Việt Nam không? Chắc hẳn là không rồi. Bởi, nếu sống và hòa mình cùng dân tộc Bà đã thấy sự phát triển của đất nước, thấy cuộc sống đổi thay của nhân dân. Tất cả những thành công ấy không phải là sự “ban ơn” của thể chế mà bà cho là dân chủ bậc nhất đâu, mà chính là sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam đấy bà ạ. Dừng lại đi, đừng “theo đóm ăn tàn” mà chống Đảng, chống chế độ nữa Bà ạ.

  Reply
 • 10 Tháng Mười Hai, 2015 at 9:49 chiều
  Permalink

  Sự thật lịch sử hơn 70 năm chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản VN là sự thật khách quan, không ai có thể phủ nhận và bóp méo lịch sử đó được. Chúng ta cảm thấy rất đỗi tự hào vì minh là con dân nước Việt, một dân tộc anh hùng, đoàn kết chống giặc ngoại xâm làm lên lịch sử vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Chúng ta cực lực lên án những hành động thiếu văn hóa, xúc phạm làm tổn hại đến thanh danh của Đảng Cộng sản VN.

  Reply
 • 12 Tháng Mười Hai, 2015 at 2:59 chiều
  Permalink

  Một câu hỏi ngu nhất của kẻ ngu nhất, một cái nhìn ngắn nhất của kẻ vô liêm xỉ nhất.
  Đảng cộng sản Việt Nam là đây. Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bằng ý chí và sức mạnh của toàn dân tộc, được sự giúp đỡ của bạn bè trên thế giới, Nhân dân ta đã giành chiến thắng vĩ đại trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.