CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG THÔNG TIN SAI TRÁI TRÊN MẠNG XÃ HỘI HIỆN NAY

Cuộc cách mạng khoa học công nghiệp hiện đại ra đời đã tác động sâu sắc, toàn diện tới các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, không lĩnh vực nào, ngành nào và đối tượng nào lại không chịu sự chi phối, ảnh hưởng bởi những thành tựu do cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 đem lại. Tận dụng những thành tựu do cuộc cách mạng đó đem lại, các thế lực thù địch đã ra sức chống phá cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm xuyên tạc, phủ nhận, bôi nhọ, nói xấu mọi quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước gây “nhiễm loạn” các thông tin, thật – giả, tốt – xấu, đúng – sai, trắng – đen lẫn lộn. Trước những âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã gây không ít những khó khăn, thách thức trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta khởi sướng và lãnh đạo.

Những thông tin sai trái của các thế lực thù địch hiện nay có tác hại rất lớn đối với công cuộc kiến thiết đất nước, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, cản trở toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh”, giải quyết các mối quan hệ giữa đội ngũ cán bộ cơ sở với quần chúng nhân dân, tạo dựng niềm tin với các giai cấp, giai tầng trong xã hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những thông tin sai trái phản động hiện nay có thể được ví như môi trường bị ô nhiễm, nó làm vẩn đục sự trong sạch của nguồn nước, nó tựa như khói đen, bụi bẩn bám vào người đi đường, khiến người đi đường bị nhiễm, nếu không dùng khẩu trang bịt lại rất dễ bị ngạt thở, nước mắt chảy ràn rụa. Để lâu những thứ bụi bẩn đó sẽ xâm nhập vào cơ thể con người, gây ra những thứ bệnh khác nhau, nhẹ thì có thể chữa được, nặng thì không thể chữa được và có thể mắc bệnh hiểm nghèo, nếu không được phát hiện và chữa trị kịp thời. Thoạt đầu ta cứ tưởng những thông tin đó có độ tin cậy, thực tế chúng đã cài, đưa thêm vào đó những thông tin ở cuối bài viết gây tâm lý hoang mang, hoài ghi, chán nản, thất vọng, bi quan, thậm chí bất mãn của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước. Những âm mưu, thủ đoạn đó như phương thuốc hữu hiệu, thần kỳ để “khoét sâu”, “gây ly gián lòng” người. Trong thời gian vừa qua, những vấn đề mà các thế lực thù địch tập trung công kích, chống phá nhiều nhất là những vấn đề về: dân tộc, dân chủ, tôn giáo và nhân quyền, những hạn chế, thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Đặc biệt, sự cố ô nhiễm môi trường biển ở một số tỉnh ven biển miền Trung do Tập đoàn FORMOSA gây ra, các thế lực thù địch (tiêu biểu là nhóm Việt Tân) đã lợi dụng khẩu hiệu “bảo vệ môi trường biển, bảo vệ nhân dân” để kích động người dân biểu tình, gây rối, hòng bôi nhọ uy tín Đảng, Nhà nước… Chúng ta không hề ngạc nhiên với những âm mưu, thủ đoạn đó, bởi dã tâm đen tối đó đã nảy nở từ lâu, chỉ có điều trước sức mạnh của quần chúng nhân dân và sự đoàn kết nhất trí của Đảng và Nhà nước ta chúng mới không làm gì được. Giờ đây, nhân những sự vụ đó, chúng lại mọc lên như nấm sau cơn mưa, để tung hô, kêu gọi, lôi kéo, kích động những phần tử bất mãn, những người thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin “tán thưởng, hùa theo” đi theo chúng.

Nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn nham hiểu, thâm độc của các thế lực phản động khi thông tin những sự vụ, vụ việc sai trái, phản động, Đảng và Nhà nước ta đã đẩy mạnh công tác đấu tranh tư tưởng lý luận, cung cấp những thông tin chính thống một cách kịp thời, chính xác, hiệu quả để định hướng dư luận, phủ đầu những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Chúng ta, đã làm tốt công tác quản lý thông tin, định hướng thông tin, xử lý nghiêm những phần tử cố tình đưa những thông tin sai trái, bịa đặt để gây tâm lý bất ổn trong xã hội. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là toàn thể dân tộc Việt Nam cùng vào cuộc phát hiện, đập tan từ trong “chứng nước” đối với những phần tử có ý đồ chống phá cách mạng Việt Nam. Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân không bi quan, dao động, nản lòng trước khó khăn, thách thức, cũng như trước những mặt trái của cơ chế thị trường; kiên định với mục tiêu, con đường đã chọn; phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; trang bị cho bản thân có hệ thống tri thức nhất định trên tất cả các lĩnh vực, để không bị nhiễm bởi những thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Không nghe, không xem, không đọc, không tin những luận điệu xuyên tạc, phản động, tràn lan trên mạng xã hội hiện nay. Mỗi người dân Việt Nam là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hoá, có chứng kiến rõ ràng trước những vấn đề xã hội xảy ra, không bao biện, vào hùa với các quan điểm sai trái. Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng, lý luận trong thời gian tới là: tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch. Qua đó, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữ vững định hướng xã hội, tạo dựng được niềm tin với quần chúng nhân dân, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Những thông tin xấu độc của các thế lực thù địch phản động được đưa lên mạng xã hội là nhằm mục đích hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta, trực tiếp là uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đó là ý muốn chủ quan, biểu hiện tâm địa đen tối, hèn hạ, cay cú của của các thế lực thù địch, phản động và cho dù những âm mưu, thủ đoạn đó được bao bọc bởi những mưu kế tinh vi, xảo quyệt thì người dân Việt Nam vẫn không tin, không đi theo chúng, không từ bỏ con đường cách mạng độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Cuộc sống bình yên trong mỗi con đường, ngõ xóm và trong mọi gia đình Việt Nam, đó là thực tế không thể phủ nhận, bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

6 thoughts on “CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG THÔNG TIN SAI TRÁI TRÊN MẠNG XÃ HỘI HIỆN NAY

 • 15 Tháng Ba, 2019 at 7:28 sáng
  Permalink

  âm mưu của bọn phản động, cơ hội chính trị thật hèn hạ và thâm độc

  Reply
 • 15 Tháng Ba, 2019 at 9:50 sáng
  Permalink

  Cung cấp những thông tin chính thống một cách kịp thời, chính xác, hiệu quả là cách tốt nhất phủ nhận những thông tin sai trái của các thế lực thù địch, phản động trên mạng xã hội

  Reply
 • 18 Tháng Ba, 2019 at 3:48 chiều
  Permalink

  Mạng xã hội hiện nay có rất nhiều thông tin sai trái, xuyên tạc. Chúng ta cần hết sức cảnh giác trước khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

  Reply
 • 19 Tháng Ba, 2019 at 9:48 sáng
  Permalink

  Những âm mưu, thủ đoạn mưu kế tinh vi, xảo quyệt của những thế lực thù địch nhằm kích động người dân Việt Nam chống phá Đảng và Nhà Nước. Chúng ta cần hết sức tỉnh táo không để mắc mưu chúng

  Reply
 • 20 Tháng Ba, 2019 at 8:40 sáng
  Permalink

  Những thông tin xấu độc của các thế lực thù địch phản động được đưa lên mạng xã hội là rất nguy hiểm và nguy hại cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Vì vậy, chúng ta hãy cảnh giác và tích cực đấu tranh chống lại những thông tin đó, bảo vệ Đảng, Nhà nước và thành quả cách mạng Việt Nam.

  Reply
 • 26 Tháng Ba, 2019 at 6:57 sáng
  Permalink

  Những thông tin sai trái trên mạng xã hội như nấm mọc sau mưa, không tỉnh táo nhận diện và đấu tranh sẽ dễ ngả nghiêng lập trường.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares