Bộ mặt phản động của Jackhammer Nguyễn

Trên trang mạng xã hội vừa qua Jackhammer Nguyễn có giật tít “Đảng Cộng sản thừa thắng xông lên”. Với giọng điệu hằn học, y đưa ra nhiều suy diễn vô căn cứ, xuyên tạc về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII nhằm gây mất uy tín, vị thế của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào tầm quan trọng, ý nghĩa đặc biệt to lớn của Đại hội XIII của Đảng sắp diễn ra tới đây.

Jackhammer Nguyễn xuyên tạc công tác nhân sự chỉ là kết quả của những màn “đấu đá nội bộ để dàn xếp lãnh đạo cấp cao đang rất căng thẳng” nhằm đánh vào tâm lý tò mò của nhiều người, gây nhiễu loạn thông tin, dao động về tư tưởng chính trị

Luận điệu mà Jackhammer Nguyễn rêu rao ở trên là hoàn toàn sai trái, phi thực tế. Hơn ai hết, Đảng ta nhận thức rất rõ rằng: cán bộ và công tác cán bộ là khâu then chốt của mọi vấn đề then chốt, quyết định thành bại của sự nghiệp cách mạng, sự sống còn của chế độ. Chính bởi vậy, việc lựa chọn nhân sự được Đảng đặc biệt quan tâm, chỉ đạo tiến hành một cách cẩn trọng, khách quan, bảo đảm dân chủ để có thể lựa chọn được cán bộ đủ đức, đủ tài tham gia lãnh đạo đất nước. Để chuẩn bị cho Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã và đang tiến hành công tác nhân sự theo một quy trình chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công tâm, đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Công tác nhân sự, cán bộ của Đảng được chuẩn bị công phu, cách làm cẩn trọng, dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số là sức mạnh và phát huy được nguyện vọng, ý chí của tập thể. Mục tiêu cao nhất trong công tác nhân sự, cán bộ là lựa chọn đúng những người thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức và lối sống, năng lực trí tuệ và trình độ tổ chức thực tiễn, được tín nhiệm để tiếp nối sự nghiệp cách mạng. Với quyết tâm chính trị cao và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, bài bản, dân chủ, khoa học của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự tham gia tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhất định sẽ thành công tốt đẹp. Đồng thời, Đại hội sẽ sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII thực sự là một tập thể trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất; tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đủ sức lãnh đạo, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Bất chấp thực tế, Jackhammer Nguyễn cố tình rêu rao: nhân sự của Đảng ta chỉ là “sự áp đặt từ trên xuống” nhằm hạ thấp uy tín của cán bộ lãnh đạo cấp cao, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng

Rõ ràng, công tác nhân sự tại Đại hội Đảng các cấp không phải là “sự áp đặt từ trên xuống” như những gì Jackhammer Nguyễn đang hô hào. Thực tế công tác cán bộ trong Đảng nói chung, công tác giới thiệu, lựa chọn quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ Đại hội XIII được tiến hành đồng bộ ở mọi cấp trên cơ sở phát hiện, giới thiệu của cấp ủy, tổ chức đảng từ cấp nhỏ nhất đến cấp đảng bộ trực thuộc Trung ương. Đặc biệt, khi Trung ương trao quyền và gắn trách nhiệm đối với người tiến cử, đề cử giới thiệu cán bộ đã giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt ở nhiều cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm, thực sự nêu gương, kiên quyết chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch; không để có sự can thiệp không đúng nguyên tắc, sai thẩm quyền, thiếu trách nhiệm, trái quy định vào công tác cán bộ, nhất là quy trình giới thiệu quy hoạch cán bộ chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026.

Với sự tập trung lãnh đạo của Đảng; sự triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng, đội ngũ cán bộ các cấp của đất nước đã trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp đã thật sự là lực lượng nòng cốt, kiên quyết, kiên trì với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả. Đó vừa là bằng chứng bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Jackhammer Nguyễn, vừa khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những luận điệu của Jackhammer Nguyễn đưa ra đã thể hiện rõ bộ mặt của kẻ phản động, chống phá cách mạng nước ta. Vì vậy, mọi người cần nâng cao cảnh giác và đấu tranh kiên quyết với những luận điệu phản động của y. Đồng thời, tin tưởng vào một nhiệm kỳ mới với đội ngũ cán bộ thực sự đủ đức, đủ tài, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Bộ mặt phản động của Jackhammer Nguyễn

  • 13 Tháng Tư, 2021 at 3:31 chiều
    Permalink

    Các thế lực thù địch rất điên cuồng chống phá Việt Nam; chúng dùng mọi thủ đoạn để chống phá; chúng ta phải hết sức tỉnh táo trước luận điệu sai trái của kẻ thù để không bị mắc bẫy của chúng.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.