Cảnh giác với các hoạt động phá hoại mối quan hệ giữa Đảng với dân

Càng gần đến ngày khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các thế lực thù địch, cơ hội càng dùng nhiều thủ đoạn để chống phá Đảng, phá hoại sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và mối quan hệ giữa Đảng với dân.

Lợi dụng việc các lực lượng chức năng tiến hành diễn tập phương án phòng, chống khủng bố, bạo động nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội XII của Đảng, các phần tử thù địch đã tung lên mạng xã hội những bài viết mang nội dung xấu độc, xuyên tạc hoạt động của công an và bộ đội; kích động, gây chia rẽ mối quan hệ thống nhất trong Đảng và mối quan hệ giữa Đảng với dân.

Chúng xuyên tạc hoạt động “chống bạo loạn” của công an và bộ đội tại sân vận động Mỹ Đình – Hà Nội là để đối phó với một cuộc bạo loạn phát xuất từ nội bộ Đảng và từ quần chúng nhân dân. Chúng trắng trợn nói rằng sở dĩ có thể xẩy ra tình huống như vậy là do trong Đảng đang có sự đấu đá tranh giành quyền lực và đại đa số nhân dân Việt Nam đang vô cùng bất mãn với Đảng.

160105073450_party_congress_security_640x360_zing_nocreditNhững giọng điệu xấu độc, trắng trợn của các phần tử thù địch, cơ hội tuôn ra như vậy nhằm chống phá Đại hội XII của Đảng, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Thực tế đã cho thấy, các thế lực thù địch dù có dùng mưu ma chước quỷ kiểu gì đi chăng nữa thì chúng cũng không thể chia rẽ được sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết giữa Đảng với Dân. Chỉ có một sự thật hiển nhiên là nhân dân Việt Nam vẫn giữ vững niềm tin đối với Đảng của mình, bảo vệ Đảng, luôn cảnh giác và sẵn sàng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Các thế lực thù địch không hiểu và không muốn hiểu rằng, Đảng cộng sản Việt Nam – một chính Đảng cách mạng chân chính mang bản chất giai cấp công nhân, được chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện, từ khi thành lập đến nay, trải qua 86 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trước sau như một luôn là một khối thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân. Cái gọi là phe này, phái nọ trong Đảng chỉ là giọng điệu xấu độc, cũ rích của các phần tử thù địch, cơ hội phát ra hòng làm suy yếu Đảng, suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Các phần tử thù địch, cơ hội cũng đừng hòng “nằm mơ” đến một sự “bất mãn” nào đó của đa số nhân dân Việt Nam đối với Đảng. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết giữa Đảng với dân. Nhân dân Việt Nam luôn tin theo Đảng, tập hợp dưới ngọn cờ chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Đảng giương cao. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời từ phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam. Từ thực tiễn phong phú của cách mạng, Đảng đã rút ra một trong những bài học kinh nghiệm lớn: sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm lên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ họat động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam hiểu sâu sắc rằng, mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chính vì vậy, hoạt động diễn tập chống khủng bố, bạo động của công an và bộ đội là một trong những hoạt động tất yếu, thường xuyên, nhất là trong thời điểm diễn ra sự kiện chính trị trọng đại của đất nước là Đại hội XII của Đảng nhằm sẵn sàng ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Hơn lúc nào hết, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi hoạt động thù địch phá hoại mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong Đảng, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, bảo vệ sự thành công Đại hội XII của Đảng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on “Cảnh giác với các hoạt động phá hoại mối quan hệ giữa Đảng với dân

 • 19 Tháng Một, 2016 at 8:51 sáng
  Permalink

  Gần tới Đại hội XII của Đảng thì các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch lại càng rầm rộ, mạnh mẽ hơn, đặc biệt là các hoạt động phá hoại, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng và dân. Mục đích của những hoạt động ấy không gì khác hơn là nhằm hạ thấp uy tín, thanh danh của Đảng, làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân cần nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của chúng, bảo vệ thành công Đại hội XII của Đảng.

  Reply
 • 19 Tháng Một, 2016 at 2:57 chiều
  Permalink

  Hiện nay, tình hình quốc tế, khu vực, trong nước còn có những diễn biến phức tạp, khó lường; hội nhập kinh tế quốc tế tạo điều kiện để đất nước có cơ hội phát triển kinh tế, tăng cường sức mạnh quốc phòng-an ninh, song cũng sẽ nảy sinh nhiều phức tạp mới, tác động không nhỏ đến giữ vững sự ổn định chính trị của đất nước. Nhất là, các thế lực thù địch sẽ triệt để lợi dụng mở cửa, hội nhập để thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ với nhiều thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ mới hết sức nặng nề, đòi hỏi Công an nhân dân và Quân đội nhân dân phải đoàn kết, hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ hơn nữa./.

  Reply
 • 19 Tháng Một, 2016 at 8:55 chiều
  Permalink

  Lịch sử đã để lại cho chúng ta nhiều bài học sâu sắc, cảnh tỉnh cho những ai còn mơ hồ trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch về bản chất của quân đội và xa rời, coi nhẹ sự lãnh đạo của đảng đối với quân đội. Cần phải hiểu rằng hoạt động diễn tập chống khủng bố, bạo loạn của lực lượng công an và quân đội những ngày vừa qua là một trong những hoạt động thường xuyên, nhất là trong thời điểm diễn ra sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và nó cũng hoàn toàn bình thường như bao quốc gia khác vẫn làm mà thôi. Nếu đã là việc làm bình thường, thường xuyên thì mưu đồ chia rõ Đảng, lực lượng vũ trang và nhân dân tự nó đã trở nên lỗi thời và lạc hậu!

  Reply
 • 20 Tháng Một, 2016 at 9:45 sáng
  Permalink

  đảng ta của dân, do dân và vì dân, đảng luôn dựa vào nhân dân để xây dựng và phát triển, sức mạnh của đảng là ở nơi nhân dân. vâng, sự thật là thế, mãi mãi như thế. nhưng không phải hạng “dân” như bè lũ bán nước cầu vinh, lũ xính “tấy” bài bác dân tộc phá hoại cuộc sống yên ổn, êm ấm và hạnh phúc của nhân dân. hạng “dân” ấy có làm đối tượng của cuộc diễn tập chống bạo loạn cũng là lẽ thường, những kẻ lu loa gào thét càng to chỉ cho thấy rằng, rút cuộc hắn là kẻ ham sống sợ chết. vì miếng cơm mà ngậm máu phun người, bợ đỡ loài lang sói… lúc lâm nạn lại nhờ nhân dân làm bia đỡ cho mình. không, dân tôi chẳng khờ khạo thế

  Reply
 • 20 Tháng Hai, 2016 at 8:22 chiều
  Permalink

  Thực tiễn đã chứng minh rằng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết giữa Đảng với dân là cội nguồn sức mạnh làm nên thành tự to lớn trong công cuộc lãnh đạo đất nước của Đảng. Đó là một điều tất yếu, những kẻ cơ hội chính trị đừng lầm tưởng có thể dùng những ngôn từ hoa mỹ để mị dân,hãy thôi cái gọi là “vì lợi ích của người dân” để xuyên tạc, bôi xấu Đảng, hạ thấp uy tín và suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, hãy nhớ một điều rằng không một thế lực nào có thể chia rẽ tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết trong Đảng ở Việt Nam hiện nay

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.