Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc việc lấy phiếu tín nhiệm các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Hiện nay, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để xuyên tạc, bịa đặt gieo rắc ngờ vực, nghi kỵ trong nội bộ Đảng, hòng gây chia rẽ nội bộ, làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Vừa qua, Hội nghị Trung ương 9, khóa XII thực hiện lấy phiếu tín nhiệm với 21 thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kết quả đã được công bố tại phiên họp vào sáng cùng ngày. Việc công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong nội bộ Ban Chấp hành Trung ương thể hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, là sinh hoạt nội bộ của Đảng. Song, các thế lực thù địch cố tình bịa đặt, đánh lạc hướng dư luận, chúng nêu vấn đề tại sao không công bố công khai trước toàn dân về kết quả lấy phiếu tín nhiệm, phải chăng do kết quả không có lợi nên “tốt khoe, xấu che”. Chúng tạo cớ bịa đặt, “phỏng đoán” phiếu tín nhiệm của các thành viên Bộ Chính trị, nhất là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là, “nhận một tỉ lệ phiếu không mấy vẻ vang, thậm chí kết quả phiếu tín nhiệm của ông ta còn có thể giảm sút trầm trọng”. Chúng suy diễn, những người không bỏ phiếu tín nhiệm là lực lượng chống đối Đảng… Những luận điệu đó là hết sức thâm độc, nham hiểm, bởi chúng dùng những lời lẽ tinh vi, những dẫn chứng ngụy tạo để xuyên tạc, bịa đặt bôi nhọ Đảng, hòng gây hoang mang hoài nghi trong nội bộ Đảng, làm giảm sút lòng tin của quần chúng đối với Đảng.

Việc lấy phiếu tín nhiệm là công việc nội bộ của Đảng, là sự đánh giá, ghi nhận của Trung ương đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay đối với các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nhằm giúp cho mỗi người “tự soi”, “tự sửa”, phấn đấu để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin và sự ủy thác của Ban Chấp hành Trung ương, của toàn Đảng và toàn dân. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm còn là kênh thông tin rất quan trọng để giúp cấp có thẩm quyền trong việc đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Với mục đích như vậy, việc công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm với 21 thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong Ban chấp hành Trung ương là công việc nội bộ của Đảng, là thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng.

Mỗi người trong chúng ta cần nêu cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái, bịa đặt của các thế lực thù địch, khẳng định lập trường của Đảng trước những biến động phức tạp trên thế giới và trong nước, từ đó củng cố lập trường, nâng cao nhận thức chính trị, giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Bảo vệ Đảng là nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cán bộ đảng viên và mỗi người dân, góp phần vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc việc lấy phiếu tín nhiệm các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

 • 27 Tháng Một, 2019 at 9:50 sáng
  Permalink

  Việc lấy phiếu tín nhiệm trong nội bộ Ban Chấp hành Trung ương thể hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, là sinh hoạt nội bộ của Đảng

  Reply
 • 30 Tháng Một, 2019 at 11:10 sáng
  Permalink

  Những luận điệu xuyên tạc về việc lấy phiếu tín nhiệm là hết sức thâm độc, nham hiểm, bởi chúng dùng những lời lẽ tinh vi, những dẫn chứng ngụy tạo để xuyên tạc, bịa đặt bôi nhọ Đảng. Mọi người cần hết sức cảnh giác!

  Reply
 • 20 Tháng Ba, 2019 at 6:49 sáng
  Permalink

  Bon phản động còn thâm độc hơn cả loài rắn rết, bởi chúng dùng những lời lẽ tinh vi, những dẫn chứng ngụy tạo để xuyên tạc, bịa đặt bôi nhọ Đảng, hòng gây hoang mang hoài nghi trong nội bộ Đảng, làm giảm sút lòng tin của quần chúng đối với Đảng.

  Reply
 • 10 Tháng Tư, 2019 at 8:04 sáng
  Permalink

  Bảo vệ Đảng là nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cán bộ đảng viên và mỗi người dân, góp phần vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.