CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XIII CỦA ĐẢNG

Hội nghị trung ương 4 khóa XIII của Đảng ta đã thành công tốt đẹp. Một trong những nội dung quan trọng được Hội nghị thông qua là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tuy nhiên, dường như đã thành quy luật, cứ đến các sự kiện chính trị xã hội quan trọng của Đảng, của đất nước thì các thế lực thù địch lại tung lên mạng xã hội, hoặc đăng tải trên một số trang tin lâu nay vẫn có tư tưởng thiếu thiện chí, thù địch với Việt Nam. Trong đó, Hoàng Lan Mộc Châu với bài viết “Kêu gọi chống tham nhũng trong Đảng Cộng sản Việt Nam như nước đổ đầu vịt”đã đưa ra những luận điệu xuyên tạc, lừa bịp về chủ trương phòng chống tham nhũng của Đảng ta.

Trong bài viết của mình, Hoàng Lan Mộc Châu đã vừa xiên xẹo về công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), vừa đưa ra những nhận định hết sức mơ hồ về công cuộc chống tham nhũng của Đảng ta như “nỗ lực cứu Đảng đã trễ” hay “sự sống của Đảng đang tính theo từng ngày”,  “chống tham nhũng là việc đánh bùn sang ao”. Chúng đã tô vẽ, thổi phồng khi đưa ra những con số phi lý như về số lượng tổ chức đảng, đảng viên các cấp bị cáo buộc tham nhũng, đảng viên bị khai trừ. Chúng xuyên tạc rằng, chỉ một số ít trong số đó bị xử lý kỷ luật, tùy theo ý thích của Đảng. Chúng suy diễn những sự việc tiêu cực trong xã hội để cường điệu hóa sự việc cho đó là tình trạng “phổ biến”, “bản chất” của chế độ xã hội chủ nghĩa, một “căn bệnh” do cơ chế độc đảng lãnh đạo, do “năng lực quản lý yếu kém” của Nhà nước… Chúng xuyên tạc rằng, có sự “bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, lãng phí, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng, lãng phí” của lãnh đạo, chính quyền các cấp, nên tình trạng tham nhũng mới tràn lan như vậy. Đây thực chất là những chiêu trò, thủ đoạn, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào nhằm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Nhận thức về nguy cơ của nạn tham nhũng ngay sau khi Cách mạng tháng Tám (năm 1945) thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ”. Người cho đó là: “Kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta”.

Tham nhũng là một trong những cản trở quá trình phát triển của đất nước, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước, gây thiệt hại lớn về tài sản, làm thay đổi, đảo lộn những chuẩn mực đạo đức xã hội, tha hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay. Chính vì vậy, với quyết tâm không có vùng cấm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, trong những nhiệm kỳ vừa qua, công tác chống tham nhũng đã thu được những kết quả bước đầu hết sức quan trọng, gắn đấu tranh chống tham nhũng với công tác xây dựng Đảng vững mạnh. Trong 5 năm qua đã không ít đảng viên bị xử lý kỷ luật do tham nhũng. Nhiều vụ án tham nhũng đã được phát hiện và chỉ đạo xử lý quyết liệt với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đã tạo thêm niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Có thể khẳng định rằng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Với quyết tâm chính trị cao, Đảng, Nhà nước không bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết đấu tranh xử lý những cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất với bất cứ là ai, trên bất cứ cương vị nào. Do vậy, những luận điệu xuyên tạc sự thật của Hoàng Lan Mộc Châu  thể hiện rõ âm mưu chống phá Đảng, chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước, mối quan hệ giữa Đảng ta với nhân dân. Đây là những luận điệu hết sức nguy hiểm, lợi dụng cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng để xuyên tạc bản chất tốt đẹp của Đảng và chế độ ta. Do đó, chúng ta cần cảnh giác, nhận diện và đấu tranh với những luận điệu này./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.