Có đúng là Đảng Cộng sản Việt Nam “run chân” hay các thế lực thù địch đang “run sợ” trước thềm Đại hội XII của Đảng?

Hải Lan

(tu)mit-tinh18-8-2015-23Trong quá trình tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, trên các trang mạng xã hội có nhiều bài viết xuyên tạc, bôi đen tình hình đất nước, gây hoang mang, hoài nghi trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Một trong những tác giả của các bài viết nêu trên là Phạm Trần với bài “Đảng run chân trước Đại hội XII”.

Trong bài viết này, tác giả đã trích một số câu trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2015). Trong đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội và Công an: Trong lúc đất nước gặp nhiều khó khăn, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đẩy mạnh các hoạt động phá hoại tư tưởng, đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, trong đó có Công an nhân dân, kích động “đa nguyên”,“đa đảng”, âm mưu bạo loạn, lật đổ hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân và Công an nhân dân chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Phạm Trần trích dẫn câu nói đó của Tổng Bí thư và cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam “run chân” trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và trước tình hình đất nước.

Để minh chứng cho ý kiến của mình, rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang “run” trước thềm Đại hội XII, Phạm Trần còn trích dẫn một đoạn trong bài viết của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đăng trên Tạp chí Quốc phòng toàn dân (31/7/2015). Sau khi Chủ tịch nước đánh giá những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém của nền kinh tế, trong đó nhấn mạnh: Những kết quả đạt được còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của đất nước. Kinh tế phát triển chưa ổn định, thiếu bền vững, vẫn dựa nhiều vào khai thác tài nguyên, các lợi thế tự nhiên, lao động rẻ, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào các dân tộc thiểu số. Cùng với việc chỉ ra những hạn chế, yếu kém của nền kinh tế, Chủ tịch nước còn chỉ ra những nguy cơ đã và đang đe dọa sự nghiệp cách mạng Việt Nam: Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, thậm chí có mặt trầm trọng hơn; xuất hiện nguy cơ mới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình”, tăng cường các hoạt động chống phá ta về chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa, về dân chủ , nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta; tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đe dọa chủ quyền biển đảo của đất nước ta.

Từ đoạn trích trên, Phạm Trần suy diễn: “Như vậy, sau 21 năm theo lời ông Sang thì đảng CSVN phải đối phó thêm 2 nguy cơ mới là “tự diễn biến và “tự chuyển hóa”, tổng cộng là 6 nguy cơ. Điều này có nghĩa là tình trạng chệch hướng xã hội chủ nghĩa trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên không còn là nguy cơ nữa mà đã thành hiện thực”. Cũng theo cách tư duy đó, Phạm Trần kết luận rằng: hiện nay tình trạng đảng viên không còn tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã lan rộng trong nội bộ kể cả cán bộ cấp cao. Bây giờ tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” lan sang cả lực lượng quân đội và công an; nhân dân thì xa rời đảng vì tệ quan liệu, tham nhũng, lợi ích nhóm đã vượt quá khả năng phòng, chống của đảng. Từ đó, Phạm Trần xuyên tạc rằng, do lo sợ “dân bỏ đảng, cán bộ, đảng viên không tuân lệnh đảng nên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải “ra lệnh” cho công an: phải thống nhất nhận thức, bất luận trong hoàn cảnh nào, điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Công an nhân dân. Phạm Trần tự nêu câu hỏi : “Tại sao vào thời điểm chuẩn bị Đại hội đảng XII mà ông Trọng phải ra lệnh cho Công an gay gắt như thế? Chẳng nhẽ đã có chỗ này chỗ kia Công an đã không còn thiết tha với nhiệm vụ, còn đảng, còn mình?”

Sự băn khoăn của Phạm Trần thiết nghĩ cũng không có gì đáng bận tâm. Vì rằng, bất kỳ người dân Việt Nam nào cũng hiểu rằng, việc một đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cho Quân đội và Công an, khẳng định sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội và Công an là điều hoàn toàn bình thường trong các hội nghị, đại hội, các ngày lễ kỷ niệm của Quân đội và Công an, chứ đâu phải có vấn đề gì không bình thường nên lãnh đạo Đảng, Nhà nước phải “ra lệnh” cho Quân đội, Công an. Có lẽ Phạm Trần giả vờ là người kém hiểu biết.

Trong bài viết, Phạm Trần còn đề cập đến một vấn đề nữa trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định sự cần thiết phải đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch: Đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” lực lượng Công an nhân dân. Công an cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và sử dụng các kết quả nghiên cứu để đấu tranh phản bác các luận điệu phản động, sai trái. Đồng thời nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cho cán bộ, chiến sĩ Công an trước âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Đến đây thì người đọc thực sự chia sẻ nỗi lo của Phạm Trần là có căn cứ, là có thật. Người Việt ta có câu: “có tật thì giật mình”. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở trong nước và nước ngoài làm sao mà không lo sợ một khi Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an và nhân dân ta đã nắm rất rõ và sẵn sàng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của chúng? Vì thế, từ tên bài viết của Phạm Trần: “Đảng run chân trước Đại hội XII”, xin hỏi lại Phạm Trần: Có đúng là Đảng Cộng sản Việt Nam “run chân” hay các thế lực phản động và các người đang “run sợ” trước thềm Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Có đúng là Đảng Cộng sản Việt Nam “run chân” hay các thế lực thù địch đang “run sợ” trước thềm Đại hội XII của Đảng?

 • 1 Tháng Mười Hai, 2015 at 2:06 sáng
  Permalink

  Trong bước ngoặt mới của cách mạng, Đảng ta luôn nêu cao trách nhiệm trước toàn dân tộc trong việc tìm tòi con đường phát triển đất nước, đem lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân, phồn vinh cho dân tộc. Đó cũng chính là nét nổi bật về bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ của Đảng ta; là bài học kinh nghiệm quý xuyên suốt lịch sử 85 năm lãnh đạo và đấu tranh cách mạng của Đảng.
  Chỉ có những kẻ phản động, mang dã chống phá Đảng, đi ngược lợi ích của quốc gia, dân tộc như Phạm Trần mới run sợ trước Đảng. Bởi, kẻ “có tật” thường “giật mình”. Những kẻ cơ hội, lưu manh như Phạm Trần phải bị trừng trị thích đáng.

  Reply
 • 1 Tháng Mười Hai, 2015 at 2:24 sáng
  Permalink

  Lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ trải qua các thời kỳ thuận buồm xuôi gió, mà còn gặp phải những năm tháng đầy khó khăn, thử thách rất nặng nề và những bước ngoặt hiểm nghèo. Chính những năm tháng đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện rất rõ bản lĩnh chính trị của một Đảng cách mạng. Ngày nay, trong sự nghiệp Đổi mới toàn diện đất nước, Đảng càng khẳng định rõ bản lĩnh, trí tuệ của mình, lãnh đạo nhân dân giành nhiều thành tựu to lớn “có ý nghĩa lịch sử”. Thực tiễn phong phú đó không thể phủ nhận.
  Những luận điệu xuyên tạc, chống phá, hạ uy tín của Đảng của các thế lực thù địch như Phạm Trần không thể phủ nhận được vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng. Điều đó chỉ minh chứng một điều, các thế lực thù địch đang run sợ trước Đảng. Những lời lẽ và hành động đó đáng bị lên án, trừng trị nghiêm minh.

  Reply
 • 24 Tháng Một, 2016 at 9:50 sáng
  Permalink

  Phạm Trần với cái đầu hoang tưởng đã suy diễn thiếu khách quan tất cả những vấn đề mà hắn nêu ra. Hắn không tự suy nghĩ rằng, nếu như biết trước nhà mình có trộm thì liệu anh em, cha con nhà hắn có ngồi lại mà bàn bạc để có biện pháp chống trộm? Hay hắn tự nhận rằng mình run sợ trước lũ trộm. Đúng là một cách suy nghĩ thiển cận. Thử hỏi trên thế giới này, để tổ chức bất kỳ sự kiện nào dù trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, hay kinh tế, chính trị có ban tổ chức nào coi nhẹ công tác chuẩn bị? Đặc biệt, với Đại hội Đảng XII, trước những âm mưu, chống phá điên cuồng như ngươi – Phạm Trần thì điều đó lại càng hết sức cần thiết. Cho nên, câm mồm lại Phạm Trần à.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.