HIẾU CHÂN – KẺ NHÌN ĐỜI QUA LỖ ĐỒNG XU THÌ SAO CÓ THỂ THẤY ĐƯỢC HÀO QUANG CỦA ĐẤT NƯỚC

Cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đang hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm tin và kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh, bền vững hơn.

Thế nhưng, các thế lực thù địch, phản động lại sử dụng mọi âm mưu, thủ đoạn rất thâm độc để xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm chống phá, phủ nhận những thành quả của cách mạng, của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trên trang mạng Bureau CTM Media – Âu Châu của bọn phản động đã đăng tải bài viết của Hiếu Chân với những luận điệu vu khống, vu cáo, bóp méo sự thật thành quả cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; vu khống, xuyên tạc quá trình chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII; cổ xúy cho hoạt động vô nhân đạo, vô nhân tính của bọn phản động, chống phá…. Mục đích cuối cùng của hắn là phủ nhận thành quả của cách mạng Việt Nam, làm cho nhân dân mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, thực tiễn đã đập tan những luận điệu xảo quyệt của Y.

1.Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII – kỳ vọng của nhân dân và khát vọng phát triển đất nước.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức với rất nhiều vấn đề mới đặt ra; cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng. Với phương châm: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm tròn 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

2.Các Văn kiện trình Đại hội XIII là hội tụ trí tuệ của nhân dân, thể hiện được “ý Đảng, lòng dân”

Nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, làm cho “ý Đảng hợp với lòng Dân”. Thông qua việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Với đối tượng lấy ý kiến là các tầng lớp Nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ý nghĩa; thể hiện tinh thần dân chủ nhằm tập hợp trí tuệ, phát huy trách nhiệm các tầng lớp nhân dân tham gia vào việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước. Qua góp ý, đa số các ý kiến nhân dân thống nhất đánh giá các Dự thảo Văn kiện được chuẩn bị công phu, tổng kết thực tiễn sâu sắc. Trên cơ sở tổng kết lý luận, thực tiễn qua 35 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh Xây dựng đất nước, các dự thảo báo cáo đã thể hiện nhiều điểm mới, nhiều nhận định sâu sắc, phản ánh tư duy, tầm nhìn mới, nhìn xa, trông rộng.

  1. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội, trở thành điểm sáng của thế giới trong phòng chống dịch COVID -19 và phát triển kinh tế

Năm 2020, trong bối cảnh toàn cầu đang vất vả ứng phó với dịch, Việt Nam trở thành điểm sáng do kiểm soát thành công dịch bệnh trên nhiều phương diện, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, duy trì ổn định phát triển kinh tế – xã hội. Dư luận quốc tế ấn tượng về một Việt Nam vừa là “ngọn hải đăng” trong chống dịch COVID-19 và “điểm sáng” trong tăng trưởng kinh tế, vừa đóng góp chủ động, tích cực hợp tác, chia sẻ cùng cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống COVID-19 và thích nghi với trạng thái “bình thường mới”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, điều hành của Chính phủ và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Việt Nam đã trở thành điểm sáng về kinh tế trong khi vẫn duy trì tăng trưởng, đạt mức 2,91%, là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất trong năm 2020 nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh và có các chính sách kịp thời hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp.

Trong lúc tác giả (TM) đang viết bài này thì ở phía bên kia bán cầu tại Điện Capitol đã diễn ra cuộc biểu tình lịch sử, người dân đã đổ máu, thiệt mạng bởi “trò chơi quyền lực” của các phe nhóm tài phiệt – nơi mà đám “rận chủ” coi là “thiên đường dân chủ”. Và nhân dân Việt Nam rất vui mừng khi Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt những bản án thích đáng về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước. Đây là lời cảnh tỉnh cho những kẻ đi ngược lại với ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Sự vu khống, xuyên tạc của Hiếu Chân và đồng bọn sẽ bị sự thật đập tan. Nhân dân luôn kỳ vọng, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “HIẾU CHÂN – KẺ NHÌN ĐỜI QUA LỖ ĐỒNG XU THÌ SAO CÓ THỂ THẤY ĐƯỢC HÀO QUANG CỦA ĐẤT NƯỚC

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.