Làm gì để quản lý tốt hơn tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Quan điểm Đại hội XII của Đảng về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống, thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ có giá trị, ý nghĩa lý luận, thực tiễn to lớn mà còn chỉ ra sự cần thiết và hệ giải pháp thiết thực để tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống, thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới vì lợi ích quốc gia – dân tộc Việt Nam, vì tương lai của các thế hệ con cháu chúng ta..

Do phát triển kinh tế giai đoạn vừa qua chủ yếu theo chiều rộng, mục tiêu chính là xoá đói, giảm nghèo buộc chúng ta phải có những sự đánh đổi nhất định, dẫn đến tài nguyên thiên nhiên khai thác và sử dụng không hiệu quả, sơ chế và xuất khẩu thô là chủ yếu, môi trường bị ô nhiễm và suy thoái đến mức báo động, một số khu vực diễn ra nghiêm trọng như các làng nghề, xung quanh các khu công nghiệp và các đô thị lớn. Đa dạng sinh học suy giảm, một số loài đã tuyệt chủng và có nguy cơ tuyệt chủng, diện tích rừng tự nhiên giảm sút, thêm vào đó biến đổi khí hậu diễn ra trên qui mô toàn cầu, Việt Nam được đánh giá là một trong năm quốc gia trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Thực tiễn đã cho thấy nếu chúng ta không có những biện pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu thì thiệt hại do biến đổi khí hậu sẽ rất lớn như tính cực đoan của thời tiết, nước biển dâng, nhiễm mặn qui mô lớn khu vực  ven biển, hạn hán, lũ lụt, nhiệt độ tăng giảm với cường độ mạnh hơn so với trước đây.

Đại hội XII của Đảng cũng diễn ra trong bối cảnh xu hướng của thế giới đã và đang có những thay đổi lớn trong nhìn nhận đối với tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu, nhất là từ sau Hội Nghị thượng đỉnh của thế giới Rio+20 ở Brazin năm 2012 về “Phát triển bền vững”. Mô hình phát triển kinh tế của các quốc gia trên toàn cầu đang chuyển đổi từ nền “Kinh tế nâu”  sang  nền “Kinh tế xanh” hướng tới phát triển bền vững, trong đó “Tăng trưởng xanh” là chiến lược hành động được triển khai. Với một nền kinh tế xanh và hành động tăng trưởng xanh, nhiệm vụ đặt ra đối với sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường và giảm thiểu, thích ứng với biến đổi khí hậu là hết sức quan trọng. Chính vì vậy, trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII về quan điểm phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016 – 2020 đã khẳng định: Phát triển hài hoà giữa chiều rộng và chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu; phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh. Phát triển kinh tế phải gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hoá, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Từ những quan điểm đã nêu trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, có một giá trị và ý nghĩa to lớn cho những chủ trương chỉ đạo của Đảng suốt giai đoạn 5 năm 2016 – 2020 và tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, cụ thể những giá trị và ý nghĩa như sau:

Thứ nhất, căn cứ vào chủ trương của Đảng, ngành tài nguyên và môi trường, các địa phương làm căn cứ để xây dựng và điều chỉnh các chính sách, qui hoạch, kế hoạch cũng như chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, tránh thiên tai và thích ứng, giảm thiểu biến đổi khí hậu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia trong 5 năm tới.

Thứ hai, trên cơ sở các chính sách, qui hoạch, kế hoạch thực hiện dựa vào chủ trương của Đảng, xây dựng các chương trình, đề tài, dự án triển khai thực hiện, làm căn cứ cho đầu tư có trọng điểm, phù hợp, hiệu quả đối với thực hiện quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, tránh thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ ba, với các quan điểm đã nêu trong văn kiện Đại hội XII của Đảng, làm cơ sở cho bổ sung lý luận, cập nhật phục vụ công tác nghiên cứu, truyền đạt kiến thức liên quan đến quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, tránh thiên tai và giảm thiểu, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ tư, những luận điểm đưa ra trong Văn kiện Đại hội Đảng XII góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai và giảm thiểu, thích ứng với biến đổi khí hậu từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thứ năm, những quan điểm của Đảng là những nội dung quan trọng để khẳng định những chủ trương của Đảng với các quốc gia trên thế giới và các tổ chức quốc tế, nhằm huy động các nguồn lực quốc tế đối với các lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng, chống thiên tai, thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Làm gì để quản lý tốt hơn tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

 • 30 Tháng Chín, 2016 at 3:19 chiều
  Permalink

  quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống, thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ có giá trị, ý nghĩa lý luận, thực tiễn to lớn mà còn chỉ ra sự cần thiết và hệ giải pháp thiết thực để tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống, thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới vì lợi ích quốc gia – dân tộc Việt Nam, vì tương lai của các thế hệ con cháu chúng ta. Nên các cấp, các ngành mội người dân cần nhận thức đúng và quý trọng tài nguyên môi trường, nêu cao trách nhiệm trong quản lý , bảo vệ tài nguyên, môi trường, đồng thời đấu tranh với các hành vi phá hủy tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

  Reply
 • 14 Tháng Chín, 2018 at 2:09 chiều
  Permalink

  Nhìn chung, nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là của các cơ quan thông tin, truyền thông, công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã đạt được những kết quả quan trọng. Lượng thông tin lớn về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu hàng ngày được cập nhật, đến với công chúng. Sự phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu của báo chí và truyền thông nói chung đã tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi cho người dân tiếp cận, cập nhật một khối lượng lớn thông tin về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.