LẬT TẨY CHIÊU TRÒ DỰNG CHUYỆN CUỘC CHIẾN GIÀNH GHẾ TRONG ĐẢNG

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, trên một số phương tiện truyền thông, mạng xã hội xuất hiện những bài viết, bài phỏng vấn dựng chuyện cuộc chiến “giành ghế” trong Đảng, nhất là trong Ban Chấp hành Trung ương đang xuất hiện thế lực phe này, thế lực phe kia hòng tạo ra tin thất thiệt, gây hoài nghi trong dân, hướng lái dư luận theo lối trong nội bộ Đảng đang mất đoàn kết. Kẻ đang dùng chiêu trò dựng chuyện cuộc chiến “giành ghế” trong Đảng chẳng phải ai xa lạ với độc giả mà vẫn chỉ là mấy phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, có thái độ thù địch với Đảng, với dân tộc Việt Nam mà thôi.

Ở đây, cần phải điểm lại quá trình bất hảo, với các thủ đoạn bôi nhọ, xuyên tạc, chiêu trò dựng chuyện trong Đảng đang thế này, đang thế kia của các phần tử thù địch, bất mãn, cơ hội chính trị. Trước Đại hội XI, họ dựng chuyện trong Đảng có “nhóm lợi ích thân Tàu” và “nhóm lợi ích thân Mỹ”. Đến Đại hội XII, họ dựng chuyện trong Đảng có “nhóm lợi ích” trong cơ cấu quyền lực; “nhóm lợi ích” câu kết giữa những người có chức, có quyền với doanh nghiệp; “nhóm lợi ích” gắn chặt với tham nhũng. Nhưng qua các kỳ Đại hội của Đảng, chiêu trò dựng chuyện phe phái chẳng mấy ai tin, uy tín của Đảng trong dân vẫn được giữ vững, họ bèn tìm thủ đoạn mới. Trước thềm Đại hội XIII, Thao Ngoc và đồng bọn dựng chuyện trên chính trường đang xuất hiện cuộc chiến “giành ghế” giữa các thế lực trong Đảng.

Mưu đồ ẩn dấu trong suy nghĩ và hành động của Thao Ngoc và đồng bọn là nhằm hạ uy tín, phá hoại sự thống nhất trong Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gây ra sự hoài nghi, giảm lòng tin trong cán bộ, đảng viên của Đảng và nhân dân về công tác sắp xếp cán bộ cấp cao, bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Đây chính là thủ đoạn tấn công trực diện vào công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, gây chia rẽ nội bộ Đảng, đích nhắm cuối cùng là đòi xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam.

Mặc dù âm mưu, thủ đoạn của các phần tử cơ hội chính trị, thù địch đã bị dư luận trong nước và trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài kịch liệt phê phán, song do bản chất chống cộng cực đoan, Thao Ngoc và đồng bọn không từ bỏ dã tâm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Cản trở công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Dùng chiêu trò dựng chuyện về cuộc chiến “giành ghế” giữa các thế lực trong Đảng chính là thủ đoạn trắng trợn và xảo quyệt nhất của những kẻ cơ hội, thù địch hòng tấn công trực diện vào Ban lãnh đạo cao nhất của Đảng, vào đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, phá hoại công tác nhân sự  của Đại hội Đảng các cấp, để hạ uy tín và làm mất niềm tin của nhân dân trước thềm Đại hội XIII của Đảng.

Dù Thao Ngoc và đồng bọn có dùng thủ đoạn tinh vi, thâm độc  thế nào chăng nữa cũng không phủ nhận, bóp méo được sự thật là Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Ngoài lợi ích của giai cấp,  của dân tộc, của nhân dân Đảng không có lợi ích nào khác. Thành công của các kỳ Đại hội Đảng là động lực to lớn, nhân tố thúc đẩy dẫn tới thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay là sự khẳng định tính đúng đắn của con đường phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng vạch ra; khẳng định sức mạnh của khối đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức của toàn Đảng; khẳng định quan hệ gắn bó mật thiết máu thịt giữa Đảng với nhân dân, đang đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, Thao Ngoc và đồng bọn tung ra các bài viết, bài phỏng vấn theo chiêu trò dựng chuyện cuộc chiến “giành ghế” giữa các thế lực trong Đảng chỉ chứng tỏ thái độ hằn học, bất mãn của họ, chứng tỏ cách nghĩ, cách nhìn lỗi thời, đi ngược xu hướng phát triển của dân tộc, của thời đại. Thủ đoạn, chiêu trò chống phá Đảng của Thao Ngoc và đồng bọn cần phải kiên quyết vạch trần, đấu tranh, phản bác./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.