Thế hệ trẻ không xấu xa, đê tiện như Bùi Tín

Tất cả mọi người dân Việt Nam đều biết Bùi Tín là phần tử cơ hội về chính trị, kẻ hèn nhát, đào tẩu và hiện đang sống chui lủi, “tha phương cầu thực” nơi đất khách quê người. Và rất nhiều người trong cộng đồng mạng đều biết đến Bùi Tín là một kẻ bồi bút đê tiện với hàng trăm bài viết có nội dung hết sức phản động chống Đảng, Nhà nước Việt Nam bằng những thủ đoạn hết sức lưu manh và vô liêm sỉ. Lâu nay, Bùi Tín thường lợi dụng việc Đảng, Nhà nước Việt Nam tổ chức những sự kiện chính trị trọng đại để viết bài bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, vu cáo các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lênin, phủ nhận thành tựu của cách mạng và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước thềm Đại hội XII của Đảng, nhằm thu hút sự quan tâm của dư luận, Bùi Tín đã đưa lên các trang mạng xã hội hàng loạt các bài viết xuyên tạc, phủ nhận nội dung các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng; xuyên tạc tình hình nội bộ Đảng và công tác nhân sự Đại hội XII của Đảng. Trong số các bài viết của Bùi Tín đáng chú ý có bài: “Đại hội của các bô lão lẩm cẩm” đăng trên trang Blog VOA. Mục đích xuyên suốt trong bất kỳ bài viết nào của Bùi Tín bao giờ cũng là xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lênin, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta lựa chọn. Vì vậy, nội dung bài viết này của Tín không có gì mới, vẫn là những luận điệu cũ rích, được lặp đi, lặp lại ở nhiều bài viết trước đây. Như tôi biết Bùi Tín đã có một thời là đảng viên Đảng Cộng sản được nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác- Lênin và đã từng giữ trọng trách trong cơ quan báo chí của Đảng Cộng sản, vậy mà không hiểu sao Bùi Tín lại hằn học, thâm thù chủ nghĩa Mác- Lênin ?. Mở đầu bài viết Tín cho rằng nội dung các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng “không có gì thay đổi”, “vẫn là cái cùm Mác-xít hoen rỉ”, “cài cùm chủ nghĩa viển vông, rác rưởi” và hắn quy kết “chủ nghĩa cộng sản là tội ác chống nhân loại”; hắn tỏ ra bi quan, thất vọng khi Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên trì chủ nghĩa Mác- Lênin, kiên định mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Và hắn hô hào, kêu gọi các đại biểu trẻ tuổi tham dự Đại hội phủ nhận nội dung các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng, phủ nhận công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, nhất là một số đồng chí Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XI thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII và danh sách đề cử các đồng chí ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ khóa XII.

Tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đều hiểu rất rõ các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng đã được Đảng công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và lấy ý kiến đóng góp của toàn Đảng, toàn dân. Từ ngày 15 tháng 9 năm 2015 đến ngày 31 tháng 10 năm 2015, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp từ Trung ương đến chi bộ đã tổ chức hàng ngàn cuộc hội thảo, thảo luận lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Cùng với cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội, các cấp, các ngành trong cả nước đã tổ chức hàng ngàn cuộc hội thảo, thảo luận lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với đất nước của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đã được các cơ quan chức năng tổng hợp gửi đến Ban soạn thảo văn kiện và Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương. Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, các đại biểu quốc hội đã thảo luận góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XI họp tại Hà Nội từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 12 đã thảo luận, kết luận bổ sung những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Vì vậy, các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng là kết tinh trí tuệ, ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đường lối, chính sách Đại hội XII của Đảng là sự phản ánh tập trung cao độ “ý Đảng – lòng dân”, phù hợp với quy luật khách quan, đáp ứng đúng nguyện vọng, lợi ích của đông đảo nhân dân. Vì vậy, Bùi Tín không có lý do gì để phủ nhận tính cách mạng, khoa học các quan điểm, tư tưởng trong dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Những lời lẽ độc địa mà Bùi Tín sử dụng để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quy kết đường lối, chính sách Văn kiện Đại hội XII của Đảng là “đường lối già nua, cổ hủ, bảo thủ, giáo điều, cực đoan” đều xuất phát từ dã tâm hết sức phản động đòi Đảng, nhân dân ta phải từ bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, muốn đưa đất nước ta đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.

Không dừng lại ở đó, Bùi Tín còn ra sức kêu gào “trẻ hóa lãnh đạo”, dùng lời lẽ kích động các đại biểu trẻ tuổi dự Đại hội XII “quyết định cám ơn giới bô lão từ 60 tuổi trở lên, mời tất cả về hưu, để cho giới trẻ tham gia lãnh đạo đất nước”. Tín viết: “Tôi xin hỏi và đặt vấn đề với gần 200 đại biểu nam và nữ trẻ, có độ tuổi từ 20, 22 đến 38, 40 có mặt trong Đại hội này. Các bạn đâu cả rồi? Ai bịt mồm các bạn?”. Để tăng thêm tính thuyết phục, Tín còn dẫn ra một số nhà chính trị trẻ của một số nước trên thế giới như: Thủ tướng Justin Trudeau của Canađa, Thủ tướng Tavi Roivas của Estonia, Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapo, Thủ tướng Joko Widodo của Indonesia, Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản và Tổng thống Mỹ ông Barack Obama… Bùi Tín hô hào hết sức mù quáng “mong rằng tuổi trẻ trong toàn xã hội bật dậy và yêu cầu các đại biểu trẻ trong Đại hội cần dứt khoát loại bỏ khỏi lãnh đạo giới bô lão già nua, lẩm cẩm…”. Đúng là không biết nhục nhã hay do tuổi cao nên Bùi Tín nay đã “lẩm cẩm” thật rồi, bản thân ông là một tấm gương hết sức xấu xa, vô liêm sỉ nên ông không có tư cách gì để răn dạy thế hệ trẻ – những người chủ tương lai của đất nước. Tôi nghĩ, nếu là người có lòng tự trọng, thì ông phải biết tự hổ thẹn vì những hành vi đê tiện, hèn nhát, phản bội Tổ quốc và những hoạt động chống, phá Đảng, Nhà nước của bản thân ông.

Thế hệ trẻ chúng tôi sinh ra, lớn lên trong hòa bình, được hưởng thụ những thành quả to lớn của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Chúng tôi là những người có đạo đức, có liêm sỉ luôn thấu hiểu đạo lý dân tộc “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”. Do vậy, chúng tôi luôn thấu hiểu để có cuộc sống hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay, các thế hệ ông cha của chúng tôi, trong đó có hàng ngàn cán bộ, đảng viên đã anh dũng hy sinh chiến đấu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và hàng triệu người đang ngày, đêm bảo vệ từng tấc đất, biển đảo của Tổ quốc, đang lao động, hy sinh quên mình cống hiến công sức, trí tuệ để phấn đấu xây dựng một nước Việt nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh…và chúng tôi luôn biết ơn Đảng, Bác Hồ và sự hy sinh, cống hiến cho đất nước của các thế hệ ông, cha…

Những đảng viên trẻ tuổi được bầu làm đại biểu dự Đại hội XII của Đảng là những cán bộ ưu tú của Đảng đang kề vai, sát cánh cùng với các thế hệ đảng viên cha anh gánh vác những trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó – họ không phải là loại người đê tiện, vô liêm sỉ như ông. Không như ông nghĩ, thế hệ trẻ chúng tôi luôn luôn biết ơn và tôn vinh sự hy sinh, cống hiến vì dân, vì nước của các đảng viên cao tuổi được Đại hội XII của Đảng tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Chúng tôi vô cùng lấy làm vinh dự, tự hào và biết ơn sự dìu dắt của những cán bộ lão thành cách mạng của Đảng. Chúng tôi nguyện phấn đấu học tập, noi gương các thế hệ cha anh, phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, tiếp tục phấn đấu xây dựng đất nước ta giàu đẹp, sớm đưa nước Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

9 thoughts on “Thế hệ trẻ không xấu xa, đê tiện như Bùi Tín

 • 19 Tháng Hai, 2016 at 9:34 chiều
  Permalink

  Mặc cho Bùi Tín và đồng bọn có kêu gào thảm thiết thế nào đi chăng nữa, chống phá chế độ, sự đoàn kết dân tộc với chiêu bài và thủ đoạn gì đi chăng nữa thì thế hệ trẻ Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục tuyệt đối tin tưởng và trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, luôn xung kích, sáng tạo, phát huy tốt vai trò, trọng trách nặng nề, nhưng hết sức vẻ vang của mình trong sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Reply
 • 20 Tháng Hai, 2016 at 10:46 sáng
  Permalink

  Không hiểu ông Bùi Tín suy nghĩ gì nữa, được học hành đàng hoàng, tử tế, không cống hiến cho quê hương, đất nước lại luôn đưa ra những lời lẽ xuyên tạc nhằm phá hoại Đảng và Nhà nước. Ông nên biết rằng để có đất nước như hôm nay là sự hy sinh sương máu của biết bao thế hệ đi trước và hôm nay sứ mệnh lãnh đạo đất nước đã được trao cho Đảng với những cán bộ lãnh đạo đủ đức, đủ tài và thế hệ trẻ luôn luôn biết ơn, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Ông đừng ở trời Tây mà kêu gào thế hệ trẻ quay lưng với Tổ quốc như ông, đừng ảo tưởng nữa.

  Reply
 • 21 Tháng Hai, 2016 at 5:29 chiều
  Permalink

  Bùi Tín tên lưu manh, phản dân, hại nước, “chó dại cắn càn”; tôi nghĩ, nếu hắn là người có lòng tự trọng, hắn phải biết tự hổ thẹn vì những hành vi đê tiện, hèn nhát, phản bội Tổ quốc và những hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam của bản thân hắn. Hắn liệu có còn đủ sức để tiếp tục kêu gào và viết tiếp những bài viết đầy “nhơ nhớp, lặng mùi phản động” được nữa không; hắn năm nay cũng đã ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, chúng ta cầu chúc cho hắn sớm về gặp ma quỷ diêm vương nhé.

  Reply
 • 22 Tháng Hai, 2016 at 8:36 sáng
  Permalink

  Bùi Tín, cứ kêu gào trẻ hóa đội ngũ cán bộ nhưng ông hãy nhìn lại chính mình xem nay đã bao nhiêu cái “lá vàng đổ” rồi nhỉ? Ừ Tín chưa giá và Tín còn sủa được – cứ để Tín sủa, sủa tới khi nào thều thào không sủa nổi nữa thì Tín chết. đằng nào cũng thế “trăng cứ mọc, chó cứ sủa còn đoàn người vẫn tiến về phía trước”.

  Reply
 • 22 Tháng Hai, 2016 at 9:27 sáng
  Permalink

  Bùi Tín còn già về tuổi đời hơn các đại biểu rất nhiều, nhưng lại quá non và xanh về tư cách đạo đức.
  Ông Bùi Tín thật vô lý khi ông đã quá già và quá vô ơn, quá lẩm cẩm lại đi đòi những người trẻ hơn ông hàng chục tuổi thôi không tham gia vào lãnh đạo chính trị, trong khi ông ngày ngày tham gia phá đám chính trị điên cuồng đến vậy?!
  Có lẽ não bộ Bùi Tín đã già nua thoái hóa, cằn cỗi đến mức thoát ra những lời mê sảng xuyên tạc, bôi nhọ theo cái cách phi lý, phi logic đến mức một em bé học sinh lớp 6 cũng nhận ra rằng: “Ông Bùi Tín còn già hơn rất nhiều mà sao ông lại đi chê những người trẻ hơn ông hàng vài chục tuổi là già và lẩm cẩm nhỉ?”.

  Reply
 • 22 Tháng Hai, 2016 at 8:43 chiều
  Permalink

  Không những Bùi Tín là phần tử cơ hội về chính trị, kẻ hèn nhát, đào tẩu và sống chui lủi, “tha phương cầu thực” nơi đất khách quê người như một “con chó ăn bám” mà hắn còn là một kẻ ti tiện, “ném đá giấu tay”, “ăn không nói có”… Hắn biết gì về tuổi trẻ Việt Nam – thế hệ tương lai của dân tộc mà “sủa” ra những lời lẽ sâu cay, thâm độc, nghi ngờ khả năng của thế hệ trẻ. Dù sao thì chúng tôi cũng hơn ông nhiều Bùi Tín à vì chúng tôi còn có trái tim hướng về quê hương, quyết đem sức lực và trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp chứ không như ông bị chó tha mất trái tim.

  Reply
 • 23 Tháng Hai, 2016 at 2:25 chiều
  Permalink

  Vẫn là những luận điệu cũ rích nhằm xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, phủ nhận những thành quả mà đất nước và nhân dân ta đã đạt được trong hơn 70 năm qua. Thế hệ trẻ chúng tôi tuy được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, song chúng tôi cũng hiểu được rằng: “để có độc lập, tự do như ngày hôm nay, biết bao thế hệ cha anh đã phải hy sinh xương máu của mình mới giành lại được”. Do đó, những lời lẽ xảo trá, phản động của những kẻ hại dân hại nước như Bùi Tín không thể làm dao động niềm tin của thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng.

  Reply
 • 29 Tháng Hai, 2016 at 10:18 sáng
  Permalink

  Nếu như là một người có nhận thức và lương tri thì Bùi Tín phải thấy vui mừng vì đất nước Việt Nam trước kia cũng như hiện nay có rất nhiều người trẻ tuổi nhưng có tài trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt họ còn có đạo đức, luôn cố gắng học tập, rèn luyện, đem sức lực và trí tuệ cống hiến cho công cuộc đổi mới của đất nước. Nhưng đằng này Bùi tín lại tỏ ra hằn học trướ điều đó rồi đi nói năng xằng bậy. Thử hỏi Bùi Tín đã được Đảng, Nhà nước cho ăn học nhiều năm trời, ông đã giúp được gì cho nước, cho dân chưa, hay chỉ biết ôm chân các thế lực thù địch để chống phá đất nước? Vậy thì ông lấy tư cách gì mà dám nhận xét thế hệ nọ, thế hệ kia? đúng là vô liêm sĩ.

  Reply
 • 10 Tháng Ba, 2016 at 1:56 chiều
  Permalink

  Tất cả mọi tổ chức đều có sự kế thừa, kế tiếp nhau, chứ hoàn toàn không như Bùi Tín kêu gào, mà ai chứ Bất Tín như Tín có kêu gào cũng chẳng ai thèm nghe; Xin hỏi Tin năm nay Tín đã già chưa mà lắm mồm vậy, Tín có nhớ khi Cụ Hồ mời Cụ Bùi Bằng Đoàn ra giúp chính phủ thì cụ Bùi Bằng Đoàn bao nhiêu tuổi không?

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.