TRẦN KỲ KHÔI, KẺ CHỐNG PHÁ ĐẠI HỘI XIII

Vừa qua, trên Bloger của Baotiengdan, Trần Kỳ Khôi có bài viết “Khai mạc đại hội XIII, tất cả những quân cờ đều lật ngửa”. Mục đích, nhằm tung tin, bịa đặt, xuyên tạc, võ đoán về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam để gây sự chú ý của dư luận nhưng Trần Kỳ Khôi đúng là ếch ngồi đáy giếng phán mặt trời vì những võ đoán thiếu căn cứ.

Thứ nhất, sáng 25/01/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành phiên họp trù bị tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) để thực hiện các nội dung: Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Buổi chiều, các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại nơi ở của đoàn. Như vậy, trong phiên trù bị Đại hội không thực hiện nội dung sửa đổi điều lệ đảng do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/11/2011 như luận điệu của Trần Kỳ Khôi. Đồng thời, để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, Quy chế làm việc của Đại hội XIII cũng bổ sung quy định về việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, theo đó, các đại biểu tham dự và khách mời được bố trí ăn, nghỉ theo đoàn, tập trung. Đại biểu không ăn, nghỉ ở bên ngoài hoặc nhà riêng (trừ một số trường hợp có quy định riêng).

Thứ hai, về công tác nhân sự tại Đại hội XIII. Cần khẳng định rằng, công tác nhân sự đã được Trung ương, Bộ Chính trị quan tâm, chuẩn bị ngay từ đầu nhiệm kỳ. Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, đồng thời tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện theo phương châm làm từng bước, từng việc, từng khâu, làm một cách thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó. Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định “kiên quyết không để lọt những người không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương, nhưng cũng không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng, trong Nhân dân”.

Về quy trình và cách làm nhân sự nhiệm kỳ này cũng có điểm mới, nếu nhiều nhiệm kỳ trước đây, công tác nhân sự thực hiện theo quy trình 3 bước thì lần này là 5 bước và trình tự: Chuẩn bị nhân sự tái cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước, nhân sự mới tham gia sau và cuối cùng là trường hợp “đặc biệt”. “Quy trình 3 bước là hai lần trình Ban Thường vụ, một lần trình Ban Chấp hành; còn trong quy trình 5 bước, hai lần trình Ban Thường vụ, hai lần trình Ban Chấp hành và một lần lấy ý kiến cán bộ chủ chốt, nghĩa là các nhân sự quy hoạch vào Trung ương được rà soát, lấy phiếu kỹ lưỡng và dân chủ hơn”

Nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư lần đầu không quá 60 tuổi; Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII tái cử không quá 65 tuổi, “trường hợp đặc biệt” là những người ngoài độ tuổi nêu trên. Với Uỷ viên Trung ương là quá 60 tuổi; còn với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư quá 65 tuổi. Về trường hợp đặc biệt giới thiệu đề cử Ban Chấp hành Trung ương, phải xuất phát từ tình hình thực tiễn, căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, nhất là tiêu chí tiêu biểu, nổi trội về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn trong Đảng và trong nhân dân, yêu cầu đòi hỏi các vị trí đặc biệt quan trọng, lĩnh vực trọng yếu là các cơ quan Trung ương Đảng, Nhà nước. Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã cân nhắc thận trọng, xem xét tổng thể theo quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và đã thống nhất cao chọn một số đồng chí thuộc trường hợp đặc biệt, cả nhân sự tái ứng cử và nhân sự giới thiệu lần đầu để trình Đại hội XIII xem xét, quyết định.

Như vậy, kết quả công tác nhân sự cụ thể của Đại hội XIII như thế nào? Sẽ có khi Đại hội tiến hành bầu cử. Tin tưởng rằng, với bản lĩnh, trí tuệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, chắc chắn Đại hội XIII sẽ chọn được những người đủ đức, đủ tài để lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đáp ứng lòng mong mỏi và sự kỳ vọng của Nhân dân. Đồng thời mỗi chúng ta cần nâng cao cảnh giác trước những thông tin xuyên tạc nhằm chống phá Đại hội XIII của Đảng như Trần Kỳ Khôi và đồng bọn của y./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “TRẦN KỲ KHÔI, KẺ CHỐNG PHÁ ĐẠI HỘI XIII

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.