VẠCH TRẦN CHIÊU TRÒ PHẢN ĐỘNG CỦA MẠC VĂN TRANG

Trên trang mạng Bureau CTM Media – Âu Châu vừa qua  có đăng bài viết “CÓ GÌ MÀ KHÓ HIỂU” của Mạc Văn Trang. Toàn bộ nội dung bài viết cho thấy, đây là một trong những chiêu trò mà các thế lực thù địch và phần tử cơ hội phản động thường xuyên sử dụng chống Đảng, Nhà nước ta. Chúng triệt để lợi dụng những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, bịa đặt, xuyên tạc sự thật, truyền bá rộng rãi các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, gây hoang mang, hoài nghi, làm giảm sút lòng tin của các tầng lớp nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa…

Với tâm địa đen tối, Mạc Văn Trang đã đưa ra nhận định hết sức phản động là “Ít có đảng nào được dân tin yêu như Đảng CSVN… mà phải huy động mấy nghìn quân, xe tăng, súng ống, chó ngựa, lính đặc công… ra bảo vệ đại hội XIII của Đảng? Sao cứ làm như sắp có biến loạn; cứ như nhìn đâu trong nhân dân cũng thấy thế lực thù địch”…. Mạc Văn Trang phải hiểu rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo toàn bộ sự nghiệp cách mạng của đất nước, dân tộc, đây chính là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của nhân dân ta Việt Nam và  đã được hiến định trong Hiến pháp của Nhà nước Việt Nam. Mục đích của Đảng là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, công bằng, văn minh, đây cũng là ý chí nguyện vọng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam. Hiện nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội, đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, dân tộc và đất nước; có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Đại hội diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa vượt qua khó khăn, thử thách rất lớn do đại dịch Covid- 19 và lũ lụt ở Miền Trung gây ra song đất nước Việt Nam vẫn giành được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt, tổng sản phẩm nội địa tăng 2,91%, đưa Việt Nam trở thành một trong 10 nền kinh tế tăng trưởng cao nhất thế giới trong năm 2020.

Chúng ta đều biết, trước và trong mỗi kỳ Đại hội Đảng, các thế lực thù địch, phản động đều ra sức chống phá, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, kích động, gây hoang mang dao động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, chúng lợi dụng những tác động tiêu cực của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế thị trường và sự bùng nổ của mạng Internet, các mạng xã hội toàn cầu để kêu gọi biểu tình, bạo loạn lật đổ gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Do vậy, việc sẵn sàng các phương án, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện cũng như cuộc sống bình yên của nhân dân, trong đó có sự kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với lực lượng tinh nhuệ nhất, xử lý kịp thời các tình huống gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố…  nhằm phá hoại sự thành công của Đại hội là yêu cầu đòi hỏi cấp thiết chứ không phải là “ra oai”, “diễu võ dương oai”, như luận điệu, chiêu trò phản động của Mạc Văn Trang.

Tóm lại những vấn đề nêu ra trong bài viết của Mạc Văn Trang đã bộc lộ dã tâm thâm độc, cố tình chống phá Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với mục đích gây hoang mang, dao động về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Do vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác, vạch trần chiêu trò phản động đó./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “VẠCH TRẦN CHIÊU TRÒ PHẢN ĐỘNG CỦA MẠC VĂN TRANG

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.